Visum til tjenestestab

På denne side:


Oversigt

Personlige medarbejdere eller hushjælp, der ledsager eller følger en arbejdsgiver til USA kan være berettiget til et B-1 visum. Denne kategori af medarbejdere omfatter, men er ikke begrænset til kokke, butlere, chauffører, stuepiger, tjenere, lakajer, barnepiger, mødrehjælpere, gartnere og betalte ledsagere.

De der ledsager eller følger efter en arbejdsgiver, som er udenlandsk diplomat eller embedsmand kan være berettiget til et A-3, G-5 eller NATO-7 visum, afhængigt af deres arbejdsgivers visumstatus.

Kvalifikationer

Hvis du er hushjælp og ønsker at ansøge om et B-1 visum, skal du vise, at:

 • Formålet med din rejse er at komme ind i USA for at arbejde som hushjælp
 • Du planlægger at blive i USA i et specifikt, begrænset tidsrum
 • Din arbejdsgiver imødekommer bestemte krav
 • Du har beviser for overbevisende social og økonomisk tilknytning til udlandet
 • Du har bopæl uden for USA såvel som anden bindende tilknytning, der vil sikre, at du tager tilbage til udlandet efter afslutningen af din kontrakt.

Ledsager til en ikke-immigrant visumindehaver

Hvis du er hushjælp og ønsker at ledsage eller følge en arbejdsgiver, der ikke er amerikansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse og som søger indrejsetilladelse til, eller som allerede er i USA på et ikke-immigrantvisum af typen B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, eller R, så kan du være berettiget til et B-1 visum, forudsat at:

 • Du har mindst ét års erfaring som personlig medarbejder eller hushjælp, hvilket kan attesteres med erklæringer fra tidligere arbejdsgivere
 • Du har været ansat uden for USA af din arbejdsgiver i mindst ét år forud for datoen for din arbejdsgivers indrejse i USA, eller
 • Dit arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold eksisterede umiddelbart før tidspunktet for din arbejdsgivers ansøgning, og din arbejdsgiver kan påvise, at han/hun regelmæssigt beskæftigede (enten på årsbasis eller på sæsonbasis) en hushjælp over en årrække forud for tidspunktet for hans/hendes ansøgning
 • Du ikke vil udføre noget andet arbejde, samt at du får gratis kost og logi samt returbillet af din arbejdsgiver, som angivet i henhold til ansættelseskontrakten.

Ledsagelse af en amerikansk statsborger

Hvis du er hushjælp og ønsker at ledsage eller følge din amerikanske arbejdsgiver til USA, kan du være berettiget til et B-1 visum, hvis din amerikanske arbejdsgiver normalt er bosiddende uden for USA og rejser til USA midlertidigt, eller hvis din amerikanske arbejdsgiver er underlagt hyppige internationale forflyttelser i løbet af to år eller mere, eller at vedkommende grundet beskæftigelse skal bo i USA i en periode, der ikke overskrider fire år.

Derudover:

 • Skal dit ansættelsesforhold have eksisteret i mindst 6 måneder før din arbejdsgivers indrejse til USA eller din arbejdsgiver skal regelmæssigt have haft en hushjælp ansat i samme funktion i udlandet
 • Har du mindst et års erfaring som personlig medarbejder eller hushjælp, hvilket kan attesteres med erklæringer fra tidligere arbejdsgivere
 • Vil du ikke udføre noget andet arbejde, og du får gratis kost og logi samt returbillet af din arbejdsgiver, som angivet i henhold til ansættelseskontrakten.

Bemærk: Du kan ikke kvalificere dig til et B-1 visum, hvis den amerikanske statsborger permanent opholder sig i USA, selvom du tidligere har været ansat hos den amerikanske statsborger i udlandet.

Ledsager til en person med permanent, amerikansk opholdstilladelse

Personer med permanent, amerikansk opholdstilladelse (Green Card-indehavere) må under ingen omstændigheder bringe deres hushjælp til USA på et B-1 visum.

Kontraktbetingelser for B-1 visumindehavere

Som en personlig arbejdstager, som ansøger om et B-1 visum, skal du fremvise en ansættelseskontrakt, der er underskrevet af både dig og din arbejdsgiver og som omfatter:

 • En beskrivelse af dine pligter i USA
 • Det antal timer du skal arbejde hver uge
 • Antallet af godkendte hellig-, ferie- og sygedage om året
 • Reelle fridage for hver uge
 • Lønsatsen, som mindst skal være den gældende eller minimumstimelønnen ifølge den federale lovgivning (alt efter hvad der er størst) i den stat, hvor du vil blive ansat som fuldtidsansat. Aktuelle mindstelønsatser for hele USA findes her og aktuelt gældende lønsatser kan findes her.
 • En attest på at du vil modtage gratis kost og logi
 • En attest på at din arbejdsgiver vil sikre, at du ikke bliver en offentlig byrde, mens du arbejder for din arbejdsgiver.
 • En attest på at du ikke vil acceptere nogen anden beskæftigelse, mens du arbejder for din arbejdsgiver
 • En attest på at din arbejdsgiver ikke vil tilbageholde dit pas
 • En attest på at begge parter forstår, at du ikke kan være forpligtet til at forblive på stedet efter arbejdstid uden kompensation
 • En attest på at din arbejdsgiver vil betale dine første rejseudgifter til USA og derefter til din arbejdsgivers videre forflyttelse eller til dit hjemland ved opsigelse.

Ledsager til indehavere af visumtyper A-1, A-2, G-1 - G-4 (A-3 eller G-5 visum)

Hvis du er ledsager til, tjener, eller personlig ansat hos en person, der er klassificeret A-1 eller A-2, G-1 til G-4 eller NATO1 til NATO6, har du ret til den tilsvarende A-3-, G-5- eller NATO-7 klassifikation. Du skal bevise retten til A-3, G-5 eller NATO-7 klassifikationen (f.eks. et brev med reference fra en tidligere arbejdsgiver, dokumentation for tidligere beskæftigelse i denne sektor osv.). De konsulære embedsmænd skal fastlægge arbejdsgiverens officielle status og hensigten med at begge parter indgår (eller forbliver i) et ansættelsesforhold. Desuden skal hushjælp til diplomater (A3) og medarbejdere i internationale organisationer (G5) først registreres hos statsdepartementets kontor for udenlandske missionsstyringssystemer (Office of Foreign Mission Management Information System (TOMIS)), inden der ansøges om visum. For yderligere oplysninger om TOMIS-registrering henvises til statsdepartementets Office of Foreign Missions.

A-3, G-5 og NATO-7 visumansøgere skal interviewes af en konsulær embedsmand. De skal følge de normale ansøgningsprocedurer med én undtagelse: A-3, G-5 og NATO-7 visumansøgere skal ikke betale visumansøgningsgebyr.

Den konsulære embedsmand skal godkende, at lønnen der modtages af A-3, G-5 eller NATO-7 ansøgeren er en rimelig løn og kan sammenlignes med den, der tilbydes på beskæftigelsesområdet samt at den er tilstrækkelig til at overvinde den offentlige bekymring om at ligge til byrde. Ansøgninger til disse visum, skal indeholde en ansættelseskontrakt, som er underskrevet af arbejdsgiveren og medarbejderen.

Kontraktbetingelser for A-3/G-5 visumindehavere

Som personlig medarbejder, der ansøger om et A-3 eller G-5 visum, skal du fremvise en ansættelseskontrakt, underskrevet af både dig og din arbejdsgiver, som omfatter:

 • En garanti for, at du vil blive kompenseret i henhold til statslig eller føderal minimumsløn eller gældende løn, alt efter hvilken, der er størst. Aktuelle mindstelønsatser for hele USA findes her og aktuelt gældende lønsatser kan findes her.
 • En erklæring om, at alle lønudbetalinger vil ske på check eller som elektronisk overførsel til din bankkonto efter de første 90 dages ansættelse. Hverken arbejdsgiveren eller deres familiemedlemmer skal have adgang til dine bankkonti.
 • Hvis arbejdsgiveren er en udenlandsk diplomat, skal hushjælp, der bor på stedet, ifølge gældende praksis, modtage gratis kost og logi i tillæg til deres løn
 • Et løfte fra dig om ikke at acceptere nogen anden beskæftigelse, mens du arbejder for din arbejdsgiver
 • Et løfte fra din arbejdsgiver om ikke at tilbageholde dit pas og en erklæring om, at begge parter forstår, at du ikke kan være forpligtet til at forblive på stedet efter arbejdstid uden kompensation
 • Kontrakten er afgørende for processen, fordi den giver dig en ramme, inden for hvilken du personligt kan søge bestemte stillinger eller beskyttelse af menneskerettigheder. Din arbejdsgiver skal betale dine første rejseudgifter til USA og derefter til din arbejdsgivers videre forflyttelse eller til dit hjemland ved kontraktafslutningen.

Ansøgningsdokumenter

Du skal medbringe følgende, hvis du vil søge om B-1, A-3 eller G-5 visum:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160-blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS-160 blanketten.
 • Et gyldigt pas for rejse til USA med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder efter den periode, du har til hensigt at opholdet i USA skal vare (medmindre landespecifikke aftaler fastsætter undtagelser). Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person, som ønsker et visum, indsende en ansøgning.
 • Et pasfoto , der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • Kun for B-1 ansøgere: En kvittering som bevis for din betaling  af et ikke-refunderbart, ikke-immigrant visumansøgningsgebyr, betalt i lokal valuta. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.
 • En kopi af din arbejdsgivers visum eller anden måde, han/hun bruger til at komme ind i USA (Visa Waiver, landepas eller amerikansk pas).
 • En ansættelseskontrakt, underskrevet af både dig og din arbejdsgiver, og som opfylder alle krav anført ovenfor
 • Kun for A-3 og G-5 ansøgere: En verbalnote, der bekræfter den primære indehavers ansættelsesforhold, datoen for afrejsen, formålet med rejsen og længden på opholdet i USA. Verbalnoten skal angive navnet på medarbejderen og angive arbejdsgiverens titel eller officielle status. Der bør også angives en dato for afrejse, formålet med rejsen samt længden på opholdet i USA. A-3 og G-5 ansøgerne er ikke forpligtet til at betale ansøgningsgebyr.

Ud over disse elementer, skal du fremvise en kopi af din interviewaftale, der bekræfter, at du har booket en aftale via denne tjeneste.. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyret.

Trin 3

Book dit interview på this hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke dit interview:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, som er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende samt alle gamle pas og originale kvitteringer for visumbetalinger. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Supplerende dokumentation er kun én af mange faktorer, en konsulær embedsmand vil se på ved dit interview. Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent diskvalificering.

Du bør medbringe følgende dokumenter til dit interview:

 • Bevis for din arbejdsgivers evne til at betale den lovede løn. Bemærk: Hvis du ansøger om et A-3 eller G-5 visum, gælder dette kun, hvis arbejdsgiveren har en diplomatisk rang af rådgiver eller lavere rang.
 • Bevis for at dit ophold i USA vil være midlertidigt.
 • Besøg statsdepartementets hjemmeside for mere information.

Mere information

For mere yderligere om A-3, B-1 og G-5 visum henvises til statsdepartementets hjemmeside.