Fotogrāfijas un pirkstu nospiedumi

Šajā lapā:


Pārskats

Ja iesniedzat pieteikumu neimigrācijas vīzai, tad, aizpildot un iesniedzot veidlapu DS-160, jums tai ir jāpievieno sava fotogrāfija digitālā formātā, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šīs fotogrāfijas eksemplārs papīra formā jums ir jāņem līdzi, ierodoties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā. Intervijas laikā ASV vēstniecībā Rīgā jums būs jānodod arī pirkstu nospiedumi.

Prasības digitālajai fotogrāfijai

Jūsu vīzas pieteikuma fotogrāfijai ir jāatbilst noteiktām izmēra un izskata prasībām. Iesniegtās fotogrāfijas, kas neatbilst noteiktajām prasībām, var kavēt vīzas pieteikuma procesu. Lai attēlotu Jūsu pašreizējo izskatu, Jūsu fotogrāfijai jābūt uzņemtai pēdējo sešu mēnešu laikā. Ja jūs atjaunojat iepriekšējo vīzu, Jūsu fotogrāfija nevar būt tāda pati, kāda tā bija Jūsu vecajā vīzā.

Ja Jūsu fotogrāfija neatbilst prasībām, Jūs būsiet lūgti iesniegt jaunu fotogrāfiju, pirms Jūsu vīza tiek apstrādāta, arī tad, ja vīzas pieteikumu sistēma ir pieņēmusi fotogrāfijas digitālo augšupielādi.

Galvas lielums

Galvai, mērot no tās augšējās līnijas, ieskaitot matus, līdz zoda apakšējai līnijai, jāaizņem 50–70 % no fotogrāfijas kopējā garuma. Acīm, mērot no fotogrāfijas apakšmalas līdz acu līmenim, jāatrodas tādā augstumā, kas atbilst aptuveni 55–70 % jeb 2/3 no fotogrāfijas garuma.

Vīzas fotogrāfiju nav ieteicams uzņemt kādā speciālā apģērbā (formastērpā utml.), izņemot, ja to nēsājiet ikdienā reliģiskos nolūkos. 

Nefotografējieties cepurē vai cita veida galvassegā, kas aizsedz matus vai matu līniju, izņemot gadījumus, ja šos aksesuārus valkājiet ikdienā reliģiskos nolūkos. Jūsu sejai fotogrāfijā jābūt redzamai pilnībā, un nav pieļaujams, ka galvassega fotogrāfijā aizsedz Jūsu seju. 

Pārliecinieties, lai fotogrāfijā nav redzamas skaļruņu austiņas, bezvadu ierīces vai citi līdzīgi priekšmeti. 

Krāsainās kontaktlēcas vīzas fotogrāfijās nav atļautas. 

No 2016. gada 1.novembra netiks pieņemtas fotogrāfijas, kurās vīzu pieprasītāji nēsā brilles. Sīkāka informācija par fotogrāfiju prasībām lasāma šajā interneta vietnē: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html 

Fotogrāfijas izmēri

Fotogrāfijai jābūt kvadrātveida formā, proti, tās garumam un platumam jābūt vienādiem. Fotogrāfijas minimālie izmēri ir 600 x 600 pikseļi (garums x platums), savukārt maksimālie izmēri — 1200 x 1200 pikseļi (garums x platums).

7 nosacījumi piemērotas fotogrāfijas sagatavošanai

Galvas novietojums

Uzņemot vīzas fotogrāfiju, svarīgs ir galvas novietojums. Kadrējumam jābūt tādam, lai seja būtu pilnībā redzama. Pavērsiet seju tieši pret fotokameru un turiet acis atvērtas.

Kadrējums

Fotogrāfijā jābūt redzamai visai galvai no matu augšējās līnijas līdz zoda apakšējai līnijai. Lai fotogrāfija būtu kvalitatīva, galvas lielumam jābūt robežās no 1 līdz 1 3/8 collām (25–35 mm), mērot gareniski, jeb jāaizņem 50–70 % no fotogrāfijas, kā norādīts šajā attēlā.

Atrašanās kadra vidū

Galvai jāatrodas kadra vidū.

Atvērtas acis

Fotogrāfijā acīm jābūt atvērtām. Acīm jāatrodas tādā augstumā, kas atbilst 2/3, proti, aptuveni 60 %, no fotogrāfijas garuma (no 1 1/8 līdz 1 3/8 collu (28–35 mm) augstumā, mērot no fotogrāfijas apakšmalas).

Fons

Fotogrāfijas fonā nedrīkst atrasties nekas lieks — tam jābūt vai nu baltam, vai ļoti gaišam. Lai fotogrāfija būtu kvalitatīva, nosēdieties priekšā baltam vai ļoti gaišam fonam.

Nekādu ēnu

Apsēdieties tā, lai visa seja būtu apgaismota. Raugieties, lai ne seju, ne fonu neaptumšotu traucējošas ēnas.

Atbrīvota un dabīga izteiksme

Uzņemot fotogrāfiju, saglabājiet dabīgu sejas izteiksmi, kā redzams abās šajās fotogrāfijās.

Nevalkājiet cepuri vai galvassegu, kas nosedz matus vai matu augšanas līniju, ja vien cepure vai galvassega nav jāvalkā ikdienā reliģisku motīvu dēļ. Jūsu sejai ir jābūt pilnībā redzamai, tāpēc galvassega nedrīkst uz to mest ēnu.

Pirkstu nospiedumu noņemšana

Vīzas intervijas laikā ASV vēstniecības pārstāvis noņem vīzas pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus. Vīzas pieprasīšanas kārtība paredz ātri noskenēt pirkstu nospiedumus digitālā veidā, neizmantojot tinti, — tas parasti tiek veikts intervijas laikā. Tālāk norādītajiem pieteikuma iesniedzējiem nav jānodod savi pirkstu nospiedumi:

  • pieteikuma iesniedzējiem, kuri dodas oficiālā valdības komandējumā, izņemot tos, kuri pieprasa A-3 un G-5 vīzas;
  • pieteikuma iesniedzējiem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, un tiem, kam ir 79 gadi un vairāk.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par fotogrāfijas prasībām, pieprasot vīzu, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.

Skatiet šeit Valsts departamenta sagatavotās atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.