Observera att datumet för höjningen av MRV-avgiften har ändrats till den 17 juni 2023. Tjänsterna för betalning av nya viseringsavgifter kommer att upphöra den 16 juni 2023. Försök inte att betala viseringsavgifter den 16 juni 2023. Tjänsterna kommer att bli tillgängliga för betalning av viseringsavgifter den 17 juni 2023. Dessutom kan det bli en fördröjning i uppdateringen av den information om viseringsavgifter som nämns på denna webbplats. Se det officiella meddelandet " Höjning av visumavgift för icke-immigrantvisum " på denna webbplats för ytterligare information.


US Department of State kommer att höja visumavgiften för vissa icke-immigrant visumkategorier. Denna höjning kommer att ske den 17 juni 2023.

  • Visumavgiften för turist- och businessvisum (B1/B2), och andra icke-petitionsbaserade visum, som t.ex. studentvisum, visum för utbytesbesökare, kommer att höjas från $160 till $185. 
  • Visumavgiften för petitionsbaserade arbetsvisum (H, L, O, P, Q, och R) kommer att höjas från $190 till $205. 
  • Visumavgiften för avtalshandlare och -investerare (E1 och E2), samt sökande för särskilda E-visum (E3) kommer att höjas från $205 till $315. 

Den Amerikanska Ambassaden i Sverige handlägger inte ansökningar om asyl i USA. Vi ber dig att besöka följande länk för mer information gällande ansökningar om asyl och flyktingar.

United Nations Refugee Agency (UNHCR) kan vara ukrainska medborgare behjälplig i Polen. Följ denna länk för mer information. Du kan hitta ytterligare information via denna länk gällande resurser som är tillgängliga för ukrainska medborgare i Polen. Polens regering är ansvarig för denna tjänst. Via denna länk hittar du information om Humanitarian Parole (Humanitärt villkorligt inträde) i USA.


Klicka här för att läsa mer om hur man kan ansöka om vissa petitionsbaserade visumtyper utan intervju.


USA:s utrikesdepartement, i samråd med Ministeriet för inrikes säkerhet har tillfälligt utvidgat möjligheten att ansöka om visum utan intervju ifall du ansöker om samma visumkategori. Om du ansöker om förnyelse av samma visumkategori, och ditt före detta visum har gått ut inom mindre än 48 månader, kan du vara berättigad att förnya visumet via brev.

De har också tagit bort kravet för en personlig visumintervju för vissa sökande som ansöker om studentvisum, visum för utbytesbesökare och arbetsvisum med en godkänd petition från USCIS. Kategorierna som ingår i detta är: F1, F2, M1 studenter och J1, respektive J2 visum för akademiska syften (student, professor, research scholar, short-term scholar, specialist). Gå in på vår hemsida för ytterligare information (FAQ for Students) . Från och med den 1. januari 2022 kan Ambassaden ta emot ansökningar via Post från arbetsvisumsökande i följande kategorier: H1, H3, H4, L (bara individuella L, blanket L ansökningar ingår inte), O, P och Q. Besök vår hemsida för ytterligare information. (FAQs for Interview Waived for Petition-based Employment Visa Applicants).


Alla betalningar av visumansökningsavgifter som inte gäller immigration (även kända som MRV-avgifter) som görs från 1 oktober 2022 eller senare gäller i 365 dagar från datumet när ett kvitto utfärdades för betalningen av MRV-avgiften. Den ansökande måste boka en intervju eller skicka in en ansökan om undantag från intervju under denna 365-dagarsperiod. Vänligen observera att den ansökande endast måste boka sin intervju eller skicka in sin ansökan om undantag från intervju under 365-dagarsperioden. Det finns inget krav på att intervjun måste genomföras under 365-dagarsperioden. Alla kvitton för betalning av MRV-avgifter som har utfärdats före 1 oktober 2022 har förlängts till 30 september 2023 och förblir giltiga fram till detta datum.


Mount Rushmore - South Dakota

Välkommen till USA:s viseringsinformationstjänst för Sverige. På denna webbplats hittar du information om immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum för USA och de krav som gäller för vardera. Du kan även få veta hur du ska betala den nödvändiga visumansökningsavgiften och hur du bokar ett möte för en visumintervju på den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Detta är den officiella webbplatsen för information om visum för den amerikanska beskickningen i Sverige.