Information för immigrationsvisum

På denna sida:


 

Uppdatering gällande K visumansökningar

Om du ansöker om ett K-1 visum, observera att från och med den 12. april 2021 kommer Ambassadens Immigrantvisumavdelning att skicka ut checklistor till sökande i den ordning som I-129F petitionen togs emot.

Om du ännu inte fått din checklista kan du inte boka någon tid. Tack för din förståelse.

Vi rekommenderar att följa vår hemsida för uppdateringar om viseringstjänster:

https://se.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/

Översikt

I allmänhet måste en person som vill immigrera till USA ha en petition som godkänts av U.S. Citizenship and Immigration Services (Amerikanska medborgarskaps- och immigrationsverket, USCIS) innan denne ansöker om ett immigrationsvisum. Petitionen fylls antingen i av en berättigad släkting eller av en potentiell arbetsgivare vid ett USCIS-kontor i USA. Specifik information om ifyllning av immigrationspetitioner finns på USCIS webbplats. En person med en godkänd petition och ett prioritetsdatum som är aktuellt för behandling (i förekommande fall) är berättigad att ansöka om ett immigrationsvisum eller ett K-icke-immigrationsvisum (för fästman/fästmö).

Petitioner

Från och med den 15 augusti 2011 måste petitionärer som är bosatta i det konsulära distriktet (Danmark, Norge och Sverige) skicka in sina I-130-formulär per post till USCIS. Eftersom amerikanska ambassaden inte har något USCIS-kontor i Sverige kommer ambassaden endast att kunna acceptera och behandla I-130-formulär i undantagsfall, enligt nedan. I-130-formulär som fylldes i före den 15 augusti 2011 vid den amerikanska ambassaden kommer inte att påverkas av denna ändring.

För leveranser av U.S. Postal Service (USPS):

USCIS
Attn: I-130
P.O. Box 650264
Dallas, TX 75265

För leveranser av FedEx, UPS, and DHL

USCIS
Attn: I-130
2501 S. State Hwy, 121 Business
Suite 400
Lewisville, TX 75067

Om du behöver ytterligare information om hur man fyller i ett I-130-formulär med USCIS kan du gå till USCIS webbplats http://www.uscis.gov eller kontakta USCIS per telefon i USA på +1 800-375 52 83.

USCIS immigrationsavgift

Från och med den 1 februari 2013 måste alla personer som fått ett immigrationsvisum utfärdat utanför USA betala en USCIS-immigrationsavgift på 220 USD före avresan till USA.  Endast blivande adoptivföräldrar vars barn reser till USA antingen som föräldralösa barn eller under Haagkonventionen om skydd av barn, irakiska och afghanska särskilda immigranter som varit anställda av de amerikanska myndigheterna, återvändande bosatta och dem som fått K-visum utfärdat är undantagna från denna nya avgift.  På nedanstående USCIS-webbplats ges mer information om den nya avgiften, inklusive kontaktuppgifter för USCIS, om det finns ytterligare obesvarade frågor: https://my.uscis.gov/uscis-immigrant-fee/.

Exceptionell ansökan

Framställare som anser att deras situation förtjänar ett undantag kan begära att konsulära sektionen accepterar ansökan. Varje förfrågan kommer att utvärderas individuellt.

En framställare som vill lämna in ett formulär I-130 borde kontakta den konsulära sektionen för att ansöka undantaget och förklara omständigheterna i detalj. Bevis för exceptionella omständigheter borde tillhandahållas tillsammans med ett undertecknat uttalande från den amerikanska medborgarframställaren och en kopia av ett giltigt amerikanskt pass. Avgörandet av om fallet uppvisar exceptionella omständigheter som motiverar ett undantag från den allmänna ansökningsförfarandet kommer att göras av konsulat tjänstemannen. Besök USCIS webbplats för vägledning om de omständigheter som kan anses vara exceptionella.

Medicinska krav

Alla sökande måste genomgå en läkarundersökning av en av ambassaden godkänd läkare. Information om läkarundersökningen ges här. Den sökande kommer att få anvisningar om hur man schemalägger en bokning för läkarundersökningen från det National Visa Centert (NVC) eller ambassaden. Försök inte att boka en undersökning innan du har fått dessa anvisningar.

Bokning hos amerikanska ambassaden

Du kan välja att behålla din inbokade intervju som har bokats av National Visa Center (NVC) eller boka om intervjun genom att klicka på denna länk. Det första steget för att boka om din intervju är att skicka in en förfrågan om en intervju via din profil. Detta steg är slutfört när systemet visar dig följande meddelande: “Din förfrågan att boka en intervju har tagits emot och kommer att granskas. Du kommer att få ett e-postmeddelande så snart som din begäran har godkänts". Så snart som det amerikanska konsulatet godkänner din begäran, kommer du att meddelas via e-post och uppmanas att logga in på din profil på nytt för att få tillgång till kalendern där du kan välja datum och klockslag för intervjun.

Om du har ett anvisat intervjudatum måste du vara på den amerikanska ambassaden på angiven dag och tid för din intervju. Sökande som inte kommer till den utsatta tidpunkten kan drabbas av avsevärda förseningar i flera månader. 

På den amerikanska ambassadens webbplats kan du läsa om vilka säkerhetsrestriktioner som gäller och vilka föremål som är förbjudna. Du ska ta med dig din bokningsbekräftelse och de dokument som krävs för din visumklass.