Vanliga frågor och svar (FAQ)

På denna sida:


FAQ - Handläggning av F, M, och J Visum för akademiska syften och utvidgning av intervjuundantag (Interview Waiver) under COVID-19

  1. Vilka studenter kvalificerar sig för Interview Waiver ?
  2. Vem bestämmer vem som kvalificerar sig?
  3. Var kan jag ansöka om detta?
  4. Behöver jag boka en tid ändå?
  5. Vad är Visa Waiver Programmet?
  6. Vad är ett J visum för “akademiska syften”?
  7. Betyder detta att jag får ett visum automatiskt?
  8. Kan min make/maka och mina minderåriga barn också kvalificera sig till Interview Waiver?
  9. Var kan jag hitta mer information?
  10. Hur kan jag lämna mina fingeravtryck?
  11. Hur länge kommer denna policy att vara giltig?
  12. Vad händer om mitt före detta amerikanska visum har gått ut?
  13. WVad händer om jag hade fått avslag på en visumansökan, men senare fått ett visum godkänt och utfärdat?
  14. Jag har fått ett visum i en annan kategori än F, M eller J för akademiska syften. Kan jag ändå vara berättigad till Interview Waiver?

back to top


 

F.1 Vilka studenter kvalificerar sig för Interview Waiver?

Sökande som ansöker om F, M och J visum för akademiska syften kan vara berättigade till Interview Waiver.Den sökande måste tidigare ha fått någon typ av amerikansk visering eller ha rest till USA med ESTA. Dessutom kan den sökandes senaste visumansökan inte ha avslagits av någon anledning och det kan inte finnas några tecken på att den sökande inte kan få ett visum.

 

Sökande som ansöker om ett F, M eller J visum för akademiska syften och är medborgare i ett Visa Waiver-land och i vars fall det inte finns några tecken på att de inte kan få ett visum kan också vara berättigade till Interview Waiver.

back to top


F.2 Vem bestämmer vem som kvalificerar sig?

Detta beslut kommer att fattas av den behöriga ambassaden från fall till fall.

back to top


F.3 Var kan jag ansöka om detta?

Den sökande måste vara medborgare i det landet han/hon söker i.

back to top


F.4 Behöver jag boka en tid ändå?

Vänligen gå in på US Ambassadens hemsida för mer information. I vissa länder behöver ansökande boka en tid för att lämna in sina ansökningsobjekt och för skanning av fingrarna.

back to top


F.5 Vad är Visa Waiver Programmet?

De flesta som är medborgare i ett av Visa Waiver Programmets länder kan resa till USA för turism eller affärer utan visum för 90 dagar eller färre. Resenärer som reser så måste ha ett godkännande från Electronic System for Travel Authorization (ESTA) innan avresa och uppfylla kraven som anges på denna hemsida: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html

 

back to top


F.6 Vad är ett J visum för “akademiska syften”?

 

   J visum för akademiska syften innebär sökande som studenter, professorer, forskare (research scholar), vetenskapsmän (short-term scholar) och specialister som deltar i ett godkänt utbytesprogram. Besök denna hemsida för mer information om godkända utbytesprogram:

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/exchange.html.

 

back to top


F.7 Betyder detta att jag får ett visum automatiskt?

Nej. Den nya policyn innebär bara att vissa F, M och J visumsökande inte behöver delta på en personlig visumintervju. En konsulattjänsteman kommer att granska din ansökan och bestämma om det behövs någon intervju. Ambassaden fattar ett individuellt beslut på alla visumansökningar, och det innebär att en konsulattjänsteman kan säga att den sökande inte är berättigad att få ett visum med hänvisning till Immigration and Nationality Act eller andra amerikanska lagar.

back to top


F.8 Kan min make/maka och mina minderåriga barn också kvalificera sig till Interview Waiver?

Ja, familjemedlemmar kan också kvalificera sig till Interview Waiver om den huvudsökande också gör det.

back to top


F.9 Var kan jag hitta mer information?

Besök Travel.state.gov och U.S. Ambassadens hemsida för ytterligare information gällande ansökningsprocessen. Med hjälp av denna information kan du se om du behöver boka en tid eller inte.

 

back to top


F.10 Hur kan jag lämna mina fingeravtryck?

Om du redan haft ett amerikanskt visum behöver du med största sannolikhet inte lämna dina fingeravtryck igen. I vissa fall, t.ex. om visumet utfärdades när den sökande var yngre än 14 år, man kan komma att behöva lämna sina fingeravtryck. Från sökande, som är medborgare i Visa Waiver länder, och ansöker om ett F, M eller J visum för akademiska syften, behövs inga fingeravtryck även om det är en först ansökan om ett om ett F, M eller J visum för akademiska syften.

back to top


F.11 Hur länge kommer denna policy att vara giltig?

Denna policy upphör att gälla kl. 23:59 den 31. december, 2022.

back to top


F.12 Vad händer om mitt före detta amerikanska visum har gått ut?

Den nya policyn gäller dem som redan haft ett amerikanskt visum tidigare, oavsett om visumet har gått ut eller fortfarande gäller. De som har fått avslag på sin senaste visumansökan kvalificerar sig inte till Interview Waiver.

back to top


F.13 Vad händer om jag hade fått avslag på en visumansökan, men senare fått ett visum godkänt och utfärdat?

Om din senare ansökan har godkänts och visumet har utfärdats, och du har inga tecken på att du inte kan få ett visum, kan du kvalificera dig till Interview Waiver.

back to top


F.14 Jag har fått ett visum i en annan kategori än F, M eller J för akademiska syften. Kan jag ändå vara berättigad till Interview Waiver?

Sökande som ansöker om F, M eller J visum för akademiska syften och som har fått ett amerikanskt visum förut, i vilken som helst kategori, kan kvalificera sig att Interview Waiver, så länge de inte är obehöriga på grund av något annat.

back to top

 


 

FAQ – COVID19 Testning

   1. Kommer utrikesdepartementet att börja kräva bevis på en COVID 19 vaccination eller ett test för visumsökande?

back to top


 

F.1:Kommer utrikesdepartementet att börja kräva bevis på en COVID 19 vaccination eller ett test för visumsökande?

Vi har just nu inga ändringar av visumkraven att meddela. Information om nödvändiga vaccinationer för viseringssökande till invandrare finns på webbplatsen för utrikesdepartementet.

 

back to top

FAQ - Allmän visuminformation

   1. Hur länge måste mitt pass vara giltigt för att jag ska kunna ansöka om amerikanskt visum?
   2. Är jag berättigad till programmet för viseringsundantag?
   3. Vad är ESTA-avgiften och vem måste betala den?
   4. Vad händer om jag reser till USA utan ESTA?
   5. Om jag är en tredjelandsmedborgare som bor i Sverige kan jag då ansöka om ett icke-immigrationsvisum i Sverige?
   6. Behöver alla sökande av icke-immigrationsvisum komma till den amerikanska ambassaden för en intervju?
   7. Jag har ett icke-immigrationsvisum som snart löper ut och jag skulle vilja förnya det. Behöver jag gå igenom hela visumansökningsprocessen igen?
   8. Mitt pass har löpt ut men det amerikanska visumet i det är fortfarande giltigt. Behöver jag ansöka om ett nytt visum?
   9. Jag har dubbelt medborgarskap. Vilket pass ska jag använda när jag reser till USA?
   10. Hur kan jag förlänga mitt visum?
   11. Måste jag skicka in mitt visumansökningsformulär elektroniskt?
   12. Vad är "administrativ behandling?"
   13. Hur läser jag av och förstår mitt visum?
   14. Mitt visum kommer att löpa ut medan jag är i USA. Kommer det att innebära något problem?
   15. Vad händer när jag reser in i USA?
   16. Jag lämnade inte in mitt I-94 när jag lämnade USA. Vad ska jag göra?
   17. Jag har frågor angående inskickningen av mitt DS-160 och utskrivningen av bekräftelsesidan. Vart kan jag vända mig för mer information?
   18. Jag har inte ett Internetbankkonto. Kan någon annan betala åt mig?
   19. Jag vill boka min resa så långt i förväg som möjligt. När ska jag boka mina biljetter för resan?
   20. Jag har ändrat mitt namn. Är mitt visum till USA med mitt gamla namn fortfarande giltigt?
   21. Vad för slags information måste jag ange om sociala medier när jag fyller i DS-160?

Tillbaka till början


 

F.1 Hur länge måste mitt pass vara giltigt för att jag ska kunna ansöka om amerikanskt visum?

Svenska pass ska endast vara giltiga under den planerade vistelsetiden i USA. Besök denna denna länk för att se en fullständig lista över länderna vars medborgares pass bara ska vara giltigt under den planerade vistelsen i USA. Om man har ett pass från ett land som inte finns med i listan ska det passet vara giltigt i sex månader till efter att man har lämnat USA.

Tillbaka till början


 

F.2 Är jag berättigad till programmet för viseringsundantag?

Du kan resa via Visa Waiver Programmet om du är medborgare i ett land som deltar i Visa Waiver Programmet, innehar ett maskinläsbart pass, reser i syfte för tillfälligt business eller ett besök på mindre än 90 dagar, uppfyller övriga programkrav, och har fått tillstånd via ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

OBS! Personer som innehar svenskt pass men rest till Irak, Iran, Syrien, Nordkorea, Libyen, Somalia, Sudan, eller Jemen efter den 1 mars 2011 kan inte resa med Visa Waiver Programmet. 

Du ska vara medborgare i ett av Visa Waiver länderna för att kunna resa i detta program. Personer som har permanent uppehåll i ett Visa Waiver land är inte berättigade att resa i programmet om de inte har medborgarskap i minst ett av Visa Waiver länderna. Vi rekommenderar att du besöker Visa Waiver Programmets webbsida först för att se om du är berättigad att resa i det innan du bestämmer dig att resa till USA.

Tillbaka till början


 

F.3 Vad är ESTA-avgiften och vem måste betala den?

ESTA registrering krävs för alla resenärer som reser till USA under Visa Waiver Programmet.  Det finns en avgift på 21 USD för en ESTA-registrering.   Avgiften kan betalas online med ett betalkort eller med något av följande kreditkort: Visa, MasterCard, American Express eller Discover. Någon tredje part (resebyrå, familjemedlem eller liknande) kan betala din ESTA-avgift åt dig om du inte har rätt typ av kreditkort. Om ESTA-registreringen nekas är avgiften för den sökande endast 4 USD.

OBS! Sökande som har ett giltigt B1/B2-visum behöver inte ansöka om ESTA. 

Tillbaka till början


 

F.4 Vad händer om jag reser till USA utan ESTA?

Resenärer som reser med Visa Waiver Programmet och inte har erhållit godkännande genom ESTA kan förvänta sig att nekas ombordstigning på varje flyg som har flyger till USA. Om du ändå får gå ombord kan du räkna med stora förseningar och eventuellt nekat inträde efter att ha anlänt till USA (d.v.s. på ankomstflygplatsen). ESTA-registrering tar oftast bara några minuter att slutföra, tillstånd ges oftast på några sekunder, och det är giltigt i två år, såvida inte resenärens pass löper ut inom denna tvåårsperiod. I dessa fall är ESTA-giltigheten begränsad till passets giltighetstid.

Tillbaka till början


 

F.5 Om jag är en tredjelandsmedborgare som bor i Sverige kan jag då ansöka om ett icke-immigrationsvisum i Sverige?

Sökanden rekommenderas i allmänhet att ansöka i sitt hemland eller i bosättningslandet. Alla personer som vistas lagligt i Sverige kan ansöka om visum i Sverige. Däremot ska alla sökande bestämma var de ska ansöka baserat på mer än enbart bekvämlighet eller pga. förseningar när det gäller att få en avtalad tid på den egna hemorten. En sak att tänka på, till exempel, är i vilket konsulärt område som den sökande kan påvisa de starkaste banden till bosättninglandet.

Det finns ingen garanti för att ett visum kommer att utfärdas och det finns heller inte någon garanti gällande handläggningstiden. Vid avslag sker ingen återbetalning av ansökningsavgiften.

Tillbaka till början


 

F.6 Behöver alla sökande av icke-immigrationsvisum komma till den amerikanska ambassaden för en intervju?

Nej. Du hittar fullständig information gällande Interview Waiver kraven och visumförnyelse utan intervju på denna länk

Tillbaka till början


 

F.7 Jag har ett icke-immigrationsvisum som snart löper ut och jag skulle vilja förnya det. Behöver jag gå igenom hela visumansökningsprocessen igen?

Du ska fylla i en ny ansökan online. Å andra sidan kan det vara möjligt att du kan förnya ditt visum utan intervju, via post om du uppfyller Interview Waiver kraven som du kan hitta på denna hemsida: interview waiver krav.

Tillbaka till början


 

F.8 Mitt pass har löpt ut men det amerikanska visumet i det är fortfarande giltigt. Behöver jag ansöka om ett nytt visum?

Nej. Om ditt visum fortfarande är giltigt kan du resa till USA med dina två pass (det gamla och det nya), så länge visumet är giltigt, inte skadat, och är av den visumtypen som krävs för ditt huvudsakliga syfte med resan.  (Exempel: turistvisum, när ditt huvudsakliga syfte med resan är turism).  Dessutom ska namn och andra personuppgifter överensstämma i båda passen. Din nationalitet, som anges i det nya passet, måste vara samma som den som visas i passet som visumet ligger i.

Tillbaka till början


 

F.9 Jag har dubbelt medborgarskap. Vilket pass ska jag använda när jag reser till USA?

Om en av dina nationaliteter inte är amerikansk, kan du använda vilken du vill än beroende på vilket medborgarskap du föredrar, men du måste ange alla dina nationaliteter till den amerikanska ambassaden i ditt ansökningsformulär. Amerikanska medborgare, även de som har dubbelt medborgarskap, måste resa till och från USA med sitt amerikanska pass.

Tillbaka till början


 

F.10 Hur kan jag förlänga mitt visum?

Giltighetstiden på ett visum kan inte förlängas, oavsett visumtyp. Du måste ansöka om ett nytt visum.

Tillbaka till början


 

F.11 Måste jag skicka in mitt visumansökningsformulär elektroniskt?

Ja,  du måste fylla i DS-160 och ta med dig en utskriven kopia på din DS-160 bekräftelsesida när du går på din intervju på den amerikanska ambassaden. 

Tillbaka till början


 

F.12 Vad är "administrativ behandling?"

Vissa visumansökningar kräver ytterligare administrativ behandling, vilken tar ytterligare tid efter din intervju med en konsulattjänsteman. Du informeras om denna möjlighet när den tillämpas. Denna webbsida har mer information om administrativ behandling.

Tillbaka till början


 

F.13 Hur läser jag av och förstår mitt visum?

Så fort du får ditt visum ska du dubbelkolla att all personlig information som finns på visumet är korrekt. Om någon av informationen på ditt visum inte stämmer överens med informationen i ditt pass eller på något annat sätt är felaktig, kontakta den utfärdande myndigheten (dvs. Ambassaden) omedelbart. 

Utgångsdatumet på ditt visum är sista dagen som du kan använda ditt visum för att resa in i USA. Det anger inte hur länge du kan stanna i USA. Längden på din vistelse bestäms av Department of Homeland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement) vid din ankomstplats. Så länge du följer beslutet från Department of Homeland Security angående villkoren för din vistelse borde du inte ha några problem. 

Ytterligare information angående hur du ska tolka ditt visum finns på Department of State (USA:s utrikesdepartement) webbsida.

Tillbaka till början


 

F.14 Mitt visum kommer att löpa ut medan jag är i USA. Kommer det att innebära något problem?

Nej. Du kan stanna i USA under tidsperioden och villkoren som godkändes av tjänstemannen hos Department of Homeland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement) när du anlände till USA, vilket kommer har stämplats i passet, även om ditt visum löper ut under din vistelse. Du kan hitta mer information om detta här.

Tillbaka till början


 

F.15 Vad händer när jag reser in i USA?

Ett visum garanterar inte inresa till USA, men tillåter en utländsk medborgare som kommer från ett annat land att resa till en amerikansk ankomstplats (port of entry) och be om tillstånd att få resa in i USA. Tjänstemän från Department of Homeland Security (USA:s inrikessäkerhetsdepartement) och U.S. Customs and Border Protection (Amerikanska tull- och gränskontrollmyndigheten, CBP) har befogenhet att tillåta eller att neka inträde till USA och avgöra hur länge en resenär får stanna i USA. Vid ankomstplatsen, vid beviljande av inresa till USA, kommer tull- och gränskontrollmyndighetens tjänsteman att bestämma längden på din tillåtna vistelse. Tidigare fick resenärerna ett I-94-papper (registrering för inträde) med denna information. Denna process har nu automatiserats, med vissa undantag. Resenären kommer att förses med en CBP-inträdesstämpel på dennes resedokument som visar inträdesdatum, inträdesklass, och datum för hur länge inträdet gäller. Läs mer på  CBP:s webbplats. Om en resenär behöver en kopia av sin I-94-verifiering för utländsk registrering, immigrationsstatus eller sitt anställningstillstånd, kan det erhållas från www.cbp.gov/I94. Du kan granska information om inträde på CBP:s webbplats.

Tillbaka till början


 

F.16 Jag lämnade inte in mitt I-94 när jag lämnade USA. Vad ska jag göra?

Tidigare fick utländska resenärer som beviljas inresa från CBP-tjänstemän ett I-94-pappersformulär (registrering för ankomst/avresa). Denna process har nu automatiseras, med vissa undantag.  Om du erhöll pappersformulär I-94 eller I-94W och misslyckades med att lämna in ditt I-94-pappersformulär för registrering av ankomst/avresa till det kommersiella flygbolaget eller CBP när du lämnade USA, se CBP:s webbplats för anvisningar. Skicka inte dina pappersformulär I-94 eller I-94W till den amerikanska ambassaden.

Om du erhållit en inträdesstämpel i passet istället för ett I-94-pappersformulär när du beviljades inresa, skapades I-94-registreringen elektroniskt, och du fick därmed ingen papperskopia. CBP kommer att registrera din avresa från USA elektroniskt. Läs mer på  CBP:s webbplats.

Tillbaka till början


 

F.17 Jag har frågor angående inskickningen av mitt DS-160 och utskrivningen av bekräftelsesidan. Vart kan jag vända mig för mer information?

Callcentret kan inte hjälpa dig med frågor gällande ansökningsblanketten. Om du har frågor om den kan du rikta dem till denna webbsida.

 

Tillbaka till början


 

F.18 Jag har inte ett Internetbankkonto. Kan någon annan betala åt mig?

Om du inter har ett bankkonto med nätbank kan du använda någon annans nätbankkonto för att betala, någon annan kan betala åt dig (till exempel släktningar eller vänner).

Tillbaka till början


 

F.19 Jag vill boka min resa så långt i förväg som möjligt. När ska jag boka mina biljetter för resan?

Sökande uppmanas att INTE boka sin resa förrän de har tagit passet med visumet. Det bästa sättet att undvika obehagliga omständigheter som t.ex. att ha köpt en flygbiljett bara för att upptäcka att visumansökan avslogs, eller att du kommer att behöva gå igenom den kostsamma processen att ändra dina biljetter till en annan resdag, är att vänta med bokningen tills du tar emot passet med visumet. 

Tillbaka till början


 

F.20 Jag har ändrat mitt namn. Är mitt visum till USA med mitt gamla namn fortfarande giltigt?

Om ditt namn har ändrats genom giftermål, skilsmässa, på grund av namnändring beordrad av domstol eller genom att ha meddelat Skatteverket måste du skaffa ett nytt pass. När du har fått ditt nya pass rekommenderar behöver du söka ett nytt visum vars uppgifter kommer att stämma överens med den data som finns i ditt nya pass.

Tillbaka till början


 

Vad för slags information måste jag ange om sociala medier när jag fyller i DS-160?

Den 31. maj 2019 uppdaterade Department of State sina icke-immigrant och immigrant visumansökningsformulär med ytterligare information man ska ange om sina konton i sociala medier, för de flesta sökande som ansöker om amerikanska visum världen över. Klicka här för mer information.

back to top


 

FAQ - Visumavslag

   1. Vad är paragraf 214(b)?
   2. Hur kan en sökande påvisa "starka band?"
   3. Är ett avslag enligt paragraf 215(b) permanent?
   4. Vem kan påverka konsulattjänstemannen att upphäva ett beslut?

USA är ett öppet samhälle. Till skillnad från många andra länder, ålägger USA inte interna kontroller för de flesta av besökarna, till exempel genom registrering med lokala myndigheter. Vår immigrationslagstiftning kräver att konsulattjänstemän behandlar varje viseringssökande som en som avser immigrera, tills den sökande kan styrka annan avsikt. För att kunna njuta av privilegiet att obehindrat resa inom USA är det ditt ansvar att bevisa att du kommer att återvända utomlands efter resan innan ett besöks- eller studentvisum utfärdas.

Tillbaka till början


 

F.1 Vad är paragraf 214(b)?

Paragraf 214(b) är en del av immigrations- och nationalitetsakten (INA). Den fastslår:

(b) Every alien (other than a nonimmigrant described in subparagraph (L) or (V) of section 101(a)(15), and other than a nonimmigrant described in any provision of section 101(a)(15)(H)(i) except subclause (b1) of such section) shall be presumed to be an immigrant until he establishes to the satisfaction of the consular officer, at the time of application for a visa, and the immigration officers, at the time of application for admission, that he is entitled to a nonimmigrant status under section 101(a)(15). An alien who is an officer or employee of any foreign government or of any international organization entitled to enjoy privileges, exemptions, and immunities under the International Organizations Immunities Act, or an alien who is the attendant, servant, employee, or member of the immediate family of any such alien shall not be entitled to apply for or receive an immigrant visa, or to enter the United States as an immigrant unless he executes a written waiver in the same form and substance as is prescribed by section 247(b).

 

Våra konsulattjänstemän har ett svårt jobb. De måste besluta sig under en mycket kort tid om någon är kvalificerad att mottaga ett tillfälligt visum. De flesta fall avgörs efter en kort intervju och efter genomgång av bevisen på band som en sökande presenterar. För att kvalificera sig för ett besöks- eller studentvisum, måste den sökande uppfylla kraven under paragraferna 101(a)(15)(B) eller (F) av INA respektive. Misslyckande att göra så kommer att resultera i ett avslag av ett visum enligt INA 214(b). Den vanligaste grunden för en sådan vägran gäller kravet att den blivande besökaren eller studenten innehar en bostad utomlands som han eller hon inte har för avsikt att överge. Sökanden bevisar förekomsten av en sådan bostad genom att bevisa att de har band utomlands som tvingar dem att lämna USA vid slutet av den tillfälliga vistelsen. Lagen lägger denna bevisbörda på den sökande.

 

Tillbaka till början


 

F.2 Hur kan en sökande påvisa "starka band?"

Med band avses de olika aspekter i ditt liv som binder dig till ditt hemland. Vad som anses vara starka band skiljer sig från land till land, stad till stad, och individ till individ, men kan till exempel vara:

   • ditt arbete,
   • ditt hem, och/eller
   • dina relationer till familj och vänner.

Under visumintervjuerna granskar konsulattjänstemännen varje ansökan individuellt och överväger den sökandes omständigheter, resplaner, finansiella resurser och band utanför USA som garanterar att den sökande återvänder till hemlandet efter ett tillfälligt besök.

Tillbaka till början


 

F.3 Är ett avslag enligt paragraf 214(b) permanent?

Nej. Ett avslag eller olämplighet enligt avsnitt 214(b) gäller för den specifika ansökningen, så när ett ärende har avslutats kan den konsulära avdelningen inte vidta några ytterligare åtgärder. Det går inte att överklaga. Om du anser att det finns ytterligare information som borde beaktas gällande visumbeslutet, eller om det har skett betydande förändringar i din situation sedan din senaste ansökan kan du ansöka om visum på nytt. Om du vill ansöka på nytt måste du fylla i ett nytt ansökningsformulär, betala en ny ansökningsavgift och boka en tid för en ny intervju. Gå till  webbplatsen för den amerikanska ambassaden där du planerar att ansöka på nytt för att lära dig om eventuella procedurer vid förnyad ansökan.

Tillbaka till början


 

F.4 Vem kan påverka konsulattjänstemannen att upphäva ett beslut?

Immigrationslagen delegerar ansvaret för utfärdande eller avslag av visum till konsulattjänstemän utomlands. De har sista ordet angående alla visumärenden. Som reglerande myndighet har Department of State (USA:s utrikesdepartement) (USA:s utrikesdepartement) behörighet att granska konsulära beslut, men denna behörighet är begränsad till tolkningen av lagen, i motsats till fastställandet av fakta. Frågeställningen vid sådana avslag är huruvida en sökande besitter nödvändig bosättning utomlands och är en rent saklig fråga. Därför är det något som är helt inom konsulattjänstemännens befogenhet att besluta om på deras respektive beskickning. En sökande kan påverka och ändra ett tidigare visumavslag endast genom presentation av nya och övertygande bevis på starka band till hemlandet.

Om du söker information om annan visumolämplighet än 214(b) ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartements) webbplats för konsulära ärenden.

Tillbaka till början


 

FAQ - Affärs-/turistvisum

   1. Hur länge kan jag stanna i USA på ett turist- eller affärsvisum?
   2. Mitt besöksvisum (B-1/B-2) löper ut efter mitt planerade ankomstdatum i USA. Behöver jag skaffa ett nytt visum före avresa?
   3. Mitt amerikanska visum löper ut under de närmaste 6 månaderna. Behöver jag ansöka om ett nytt visum efter att mitt nuvarande visum löpt ut eller kan jag ansöka i förväg?
   4. Mitt nuvarande B1/B2-visum utfärdades till mig när jag arbetade på mitt förra jobb. Nu har jag bytt till ett nytt jobb på ett nytt företag och min nya arbetsgivare vill att jag ska delta i en konferens i USA, som är schemalagd till nästa månad. Kan jag använda samma visum eller måste jag ansöka om ett nytt visum?
   5. Mitt barn studerar i USA. Kan jag resa dit och bo tillsammans med henne/honom?

Tillbaka till början


 

F.1 Hur länge kan jag stanna i USA på ett turist- eller affärsvisum?

Ett amerikanskt icke-immigrationsvisum beviljar dig tillstånd att resa till en ankomstplats (flygplats/hamnstad) i USA. När du anländer till din destinations ankomstplats, kommer den tjänsteman från U.S. Customs and Border Protection (Amerikanska tull- och gränspolismyndigheten) som behandlar din inresa att avgöra hur lång tid som du får stanna i landet. Du kan resa till ankomstplatsen under giltighetstiden för ditt icke-immigrationsvisum till och med den sista dagen som visumet är giltigt. Visumets varaktighet bestämmer inte hur lång tid som du lagligt kan stanna kvar i USA, endast tull- och gränsskyddsmyndighetens tjänsteman kan bestämma detta vid din ankomst i USA.

Tillbaka till början


 

F.2 Mitt besöksvisum (B-1/B-2) löper ut efter mitt planerade ankomstdatum i USA. Behöver jag skaffa ett nytt visum före avresa?

Du kan anlända i USA ända fram till det sista giltighetsdatumet som anges på ditt visum. Tull- och gränsskyddsmyndighetens tjänsteman avgör vid din ankomst hur lång tid som du får stanna i USA. Ditt visum kan löpa ut medan du fortfarande är i USA - var bara säker på att du inte stannar kvar längre än tidsperioden som tjänstemannen beviljar.

Tillbaka till början


 

F.3 Mitt amerikanska visum löper ut under de närmaste 6 månaderna. Behöver jag ansöka om ett nytt visum efter att mitt nuvarande visum löpt ut eller kan jag ansöka i förväg?

Du behöver inte vänta tills ditt nuvarande visum löper ut. Du kan ansöka om ett nytt visum även om ditt nuvarande visum är giltigt.

Tillbaka till början


 

F.4 Mitt nuvarande amerikanska visum utfärdades till mig när jag arbetade på mitt förra jobb. Nu har jag bytt till ett nytt jobb på ett nytt företag och min nya arbetsgivare vill att jag ska delta i en konferens i USA, som är schemalagd till nästa månad. Kan jag använda samma visum eller måste jag ansöka om ett nytt visum?

Du kan resa till USA på samma visum så länge som ditt visum är giltigt för affärer eller nöjen.

Tillbaka till början


 

F.5 Mitt barn studerar i USA. Kan jag resa dit och bo tillsammans med henne/honom?

Även om du kan använda ditt eget B-1/B-2-visum (eller resa under programmet för viseringsundantag, om du är berättigad) för att besöka ditt barn, kan du inte bo tillsammans ditt barn om du inte har ditt eget immigrations-, arbets-, eller studentvisum.

Tillbaka till början


 

FAQ - Arbetsvisum

   1. Vad är en petition?
   2. Kan jag få ett visum för att utföra tillfälligt arbete?
   3. Finns det en åldersgräns för att ansöka om ett tillfälligt arbetsvisum?
   4. Kan min USA-baserade släkting sponsra mig med ett arbetsvisum?
   5. När kan jag resa in i USA?
   6. Vem betalar bedrägeribekämpnings- och uppklarandeavgiften och när betalar de den?

Tillbaka till början


 

F.1 Vad är en petition?

Innan du ansöker om ett tillfälligt arbetsvisum på den amerikanska ambassaden måste du ha ett godkänt I-129-formulär, en petition för icke-immigrationsarbetare, från USCIS. Denna petition ska skickas in av din blivande arbetsgivare tidigast 6 månader före starten av ditt planerade anställningsdatum. Din arbetsgivare ska lämna in petitionen så snart som möjligt inom en 6-månaders period för att tillåta tillräcklig behandlingstid. När du har godkänts, kommer ett I-797-formulär att skickas ut till din arbetsgivare, meddelande om åtgärd. För mer information, besök USCIS webbplats för tillfälliga arbetare.

Obs! För att verifiera ditt petitionsgodkännande behöver den amerikanska ambassaden kvittonumret på din I-129-petition, tillsammans med ditt godkända I-797-formulär. Medtag båda dessa till din intervju.

Tillbaka till början


 

F.2 Kan jag få ett visum för att utföra tillfälligt arbete?

Nej. Det finns inget visum som täcker tillfälligt arbete. Alla sökande som planerar att arbeta i USA måste ha ett godkänt arbetstillstånd före deras visummöte.

Tillbaka till början


 

F.3 Finns det en åldersgräns för att ansöka om ett tillfälligt arbetsvisum?

Nej.

Tillbaka till början


 

F.4 Kan min USA-baserade släkting sponsra mig med ett arbetsvisum?

Nej. Endast din arbetsgivare kan sponsra dig.

Tillbaka till början


 

F.5 När kan jag resa in i USA?

Du får inte resa in i USA förrän 10 dagar före starten av ditt första anställningsdatum, som det noterats på ditt I-797-formulär eller på ditt brev gällande erbjudande om anställning.

Tillbaka till början


 

F.6 Vem betalar bedrägeribekämpnings- och uppklarandeavgiften och när betalar de den?

En sökande av ett L-1-visum som reser på en blanketpetition måste betala bedrägeribekämpnings- och uppklarandeavgiften. Individuella L-, H-1B- och H-2B-petitioner, den amerikanska petitionären betalar bedrägeribekämpnings- och uppklarandeavgiften till USCIS när petitionen lämnas in.

Tillbaka till början


 

FAQ - Studentvisum

   1. Vad är ett I-20 och hur skaffar jag det?
   2. Hur tidigt ska jag ansöka om mitt studentvisum?
   3. Jag har fått mitt visum, när kan jag åka?
   4. Kan en person med ett besöksvisum ändra sin status till student medan denne är i USA, om han eller hon blir antagen till en skola och får ett I-20-formulär?
   5. Vad händer om jag får ett I-20 till en annan skola?
   6. Jag arbetade som en H-1B och nu har jag blivit antagen till ett universitet som en F-1. Behöver jag återvända till mitt land för att ansöka om ett studentvisum?
   7. Kan en F-1-student arbeta i USA?
   8. Vad är SEVIS-systemet och hur påverkar det mig?

Tillbaka till början


 

F.1 Vad är ett I-20 och hur skaffar jag det?

I-20 formuläret är ett officiellt amerikanskt statligt formulär, som utfärdats av en certifierad skola, vilket en blivande icke-immigrationsstudent måste ha för att få ett F-1- eller M-1-visum. I-20-formuläret fungerar som ett bevis på godkännande och innehåller informationen som behövs för att betala SEVIS I-901-avgiften, ansök om ett visum eller ändra visumstatus, och du släpps in i USA. Studentens SEVIS-identifikationsnummer står på I-20-formuläret, vilket börjar med bokstaven N och åtföljs av nio siffror, det står på den övre högra sidan direkt ovanför streckkoden.

Tillbaka till början


 

F.2 Hur tidigt ska jag ansöka om mitt studentvisum?

Du uppmuntras att ansöka om ditt icke-immigrationsvisum för studenter så snart du har fått din I-20. Hursomhelst kan ett studentvisum inte utfärdas tidigare än 365 dagar före det startdatum som anges på din I-20.

Tillbaka till början


 

F.3 Jag har fått mitt visum, när kan jag åka?

För din första inresa kan du endast resa in i USA tidigast 30 dagar före dina studiers start som det anges på din I-20, oavsett när ditt visum utfärdades.

Tillbaka till början


 

F.4 Kan en person med ett besöksvisum ändra sin status till student medan denne är i USA, om han eller hon blir antagen till en skola och får ett I-20-formulär?

Ja. I allmänhet kan du ansöka om att ändra din icke-immigrationsstatus för visum om du gavs lagligt inträde till USA med ett icke-immigrationsvisum, om din icke-immigrationsstatus förblir giltig, och om du inte har brutit mot villkoren för din status, och om du inte har begått några handlingar som skulle göra dig olämplig. Om du behöver mer information kan du gå till webbplatsen för USCIS.

Tillbaka till början


 

F.5 Vad händer om jag får ett I-20 till en annan skola?

Om du fått ett I-20 efter att du har schemalagt din bokning, då kan du informera den amerikanska konsulattjänstemannen om ditt nya I-20 vid tidpunkten för intervjun.

Tillbaka till början


 

F.6 Jag arbetade som en H-1B och nu har jag blivit antagen till ett universitet som en F-1. Behöver jag återvända till mitt land för att ansöka om ett studentvisum?

Nej. När du är i USA, behöver du inte ansöka om ett nytt visum eftersom visumet endast gäller för inresan till USA. Kontrollera med USCIS för att avgöra om du behöver ändra din status. Om du lämnar landet måste du däremot ansöka om ett studentvisum för att få resa tillbaka in i USA.

Tillbaka till början


 

F.7 Kan en F-1-student arbeta i USA?

Heltidsstuderande med F-visum kan söka anställning på campus som inte överstiger 20 timmar per vecka. Efter det första årets studier, kan en sökande ansöka om anställning utanför campus med tillstånd från USCIS. Kontakta din studentrådgivare för ytterligare information.

Tillbaka till början


 

F.8 Vad är SEVIS-systemet och hur påverkar det mig?

Informationssystemet för studenter och utbytesbesökare (SEVIS) kräver att skolor och utbytesprogram verifierar inskrivningsstatusen för alla nya och fortlöpande utländska studenter och utbytesbesökare. Viseringssökande studenter är skyldiga att betala en SEVIS-avgift innan ett visum kan utfärdas. På webbplatsen för SEVIS finns det mer information.

Tillbaka till början


 

FAQ - Visum för utbytesbesökare

   1. Jag har fått mitt visum, när kan jag åka?
   2. Vad är SEVIS-systemet och hur påverkar det mig?
   3. Vad är "tvåårsregeln?"
   4. Kan tvåårsregeln hävas?

Tillbaka till början


 

F.1 Jag har fått mitt visum, när kan jag åka?

Utbytesbesökare får endast resa in i USA tidigast 30 dagar innan programmets start, som det anges på DS-2019-formuläret, oavsett när visumet utfärdades.

Tillbaka till början


 

F.2 Vad är SEVIS-systemet och hur påverkar det mig?

Informationssystemet för studenter och utbytesbesökare (SEVIS) kräver att skolor och utbytesprogram verifierar inskrivningsstatusen för alla nya och fortlöpande utländska studenter och utbytesbesökare. Viseringssökande utbytesbesökare är skyldiga att betala en SEVIS-avgift innan ett visum kan utfärdas. På webbplatsen för SEVIS finns det mer information.

Tillbaka till början


 

F.3 Vad är "tvåårsregeln?"

”Tvåårsregeln” är den vanliga termen som används för ett avsnitt av den amerikanska immigrationslagstiftningen som kräver att många utbytesbesökare återvänder till sina hemländer och befinner sig där under minst två år efter att deras utbytesbesök avslutats innan de kan återvända till USA med vissa visumtyper, särskilt H-1, L-1, K-1 och immigrationsvisum. Det är viktigt att notera att endast en preliminär bedömning av huruvida tvåårsregeln gäller för dig fastställs på din DS-2019 när ditt J-1-visum utfärdas. Det slutliga beslutet kommer enbart att fastställas om du senare väljer att ansöka om ett H-1, L-1, K-1 eller immigrationsvisum.

J-1-viseringsinnehavare som omfattas av tvåårsregeln får inte stanna kvar i USA och ansöka om en justering/ändring av status till en förbjuden icke-immigrationsstatus (till exempel från ett J-1-visum till ett H-1-visum) eller ansöka om status för lagligt permanent boende (green card) utan att först återvända hem under två år eller erhålla ett godkänt undantag. Huruvida du omfattas av tvåårsregeln bestäms av ett antal faktorer, inklusive din finansieringskälla och ditt lands "skicklighetslista". Det beror inte på mängden tid du spenderar i USA.

Tillbaka till början


 

F.4 Kan tvåårsregeln hävas?

Möjligen. Endast Department of States (USA:s utrikesdepartements) visumkontor kan bevilja undantag från tvåårsregeln. Visumkontoret är också den slutliga instansen på om du omfattas av regeln, oavsett vad som står i ditt pass. Om du omfattas av tvåårsregeln kanske du kan få ett visum enligt programmet för viseringsundantag. Även om du omfattas av tvåårsregeln, kan du fortfarande kvalificera dig för ett turistvisum eller annat icke-immigrationsvisum förutom de som anges ovan.

Tillbaka till början


 

FAQ - Visum för genomresa/fartygsbesättning

   1. Jag planerar att stanna i USA under en dag och nästa dag ta ett flyg till ett annat land. Behöver jag ansöka om ett C-1-visum eller ett B-1/B-2-visum?

Tillbaka till början


 

F.1 Jag planerar att stanna i USA under en dag och nästa dag ta ett flyg till ett annat land. Behöver jag ansöka om ett C-1-visum eller ett B-1/B-2-visum?

Om du ansöker om tilltåd för korta uppehåll för något annat ändamål än enbart genomresa genom USA, som till exempel att besöka vänner eller gå på sightseeing, då måste du vara kvalificerad för och erhålla den visumtyp som krävs för detta ändamål, exempelvis ett B-2-visum.

Tillbaka till början


 

FAQ - Visum för religiöst arbete

   1. F.1 Jag ansöker om ett visum för religiöst arbete, men jag har inte någon godkänd petition. Jag har varit i USA tidigare med ett R-1-visum och då var jag inte tvungen att uppvisa någon petition. Kan jag ansöka om ett R-1-visum utan petitionen eftersom jag har haft ett R-1-visum förut?

Tillbaka till början


 

F.1 Jag ansöker om ett visum för religiöst arbete, men jag har inte någon godkänd petition. Jag har varit i USA tidigare med ett R-1-visum och då var jag inte tvungen att uppvisa någon petition. Kan jag ansöka om ett R-1-visum utan petitionen eftersom jag har haft ett R-1-visum förut?

Kravet på en godkänd petition trädde i kraft den 28 november, 2008. Alla sökande som ansöker om ett R-1-icke-immigrationsvisum måste ha en godkänd petition från det U.S. Citizenship and Immigration Services (Amerikanska medborgarskaps- och immigrationsverket). Om du behöver mer information kan du gå till webbplatsen för USCIS.

Tillbaka till början


 

FAQ - Ansökandes profil

   1. Hur återställer jag mitt lösenord?
   2. Vad ska jag göra om jag flyttar till ett annat land efter att jag har registrerat min profil på www.ustraveldocs.com och ännu inte ansökt efter mitt visum, eller om jag vill lämna in en ny ansökan om visering i ett annat land än min tidigare ansökan?

Q.1 Hur återställer jag mitt lösenord?

Klicka på länken Har du glömt ditt lösenord? längst ner på den här webbsidan . Fyll i din e-postadress i fältet Användarnamn och klicka på Skicka . Den e-postadress som du anger måste matcha den e-postadress som du använde när du påbörjade din visumansökan. Ett nytt lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Obs: E-postmeddelandet med ditt nya lösenord kommer från no-reply@ustraveldocs.com. Vissa e-postprogram har regler som filtrerar okända avsändare i ett spam eller skräppost mapp. Om du inte har fått ditt e-postmeddelande, vänligen leta efter meddelandet i din mapp för spam eller skärppost.

back to top


 

Q.2 Vad ska jag göra om jag flyttar till ett annat land efter att jag har registrerat min profil på www.ustraveldocs.com och ännu inte ansökt efter mitt visum,eller om jag vill lämna in en ny ansökan om visering i ett annat land än min tidigare ansökan?

Du behöver inte skapa en ny profil om det är också hanters av CGI. Du kan enkelt kontakta oss via Kontakta oss på denna webbplats http://ustraveldocs.com/se_se/se-main-contactus.asp och ange ditt passnummer, UID eller e-postadress så att vi kan hämta och uppdatera din profil med det nya landet där du planerar att ansöka om ditt amerikanska visum. Om du ansöker i ett land som inte omfattas av CGI kommer du att uppmanas att skapa en ny profil. Som en påminnelse, kvitton för MRV-avgift som betalats i ett land kan inte överföras till det andra landet.

back to top

FAQ - Visa dokumentpaket och det moderniserade immigrantvis

   1. Jag har nyligen haft min intervju för ett immigrationsvisum på ambassaden/konsulatet och fått mitt pass och visum. Jag fick emellertid inte ett paket med dokument i ett förseglat kuvert som jag skall ta med mig på planet till USA. Min advokat/petitionär/vänner säger att jag inte kan flyga utan detta. Vad ska jag göra?
   2. Jag kommer inte ihåg om jag lämnade mina civila och finansiella dokument elektroniskt eller per post. Finns det ett annat sätt att avgöra om visumet utfärdades under den papperslösa processen?
   3. Jag känner till andra personer som har fått invandrarvisum och de var tvungna att bära ett försegla kuvertet till en amerikansk gräns. Varför är processen annorlunda för dem?

Q.1 Jag har nyligen haft min intervju för ett immigrationsvisum på ambassaden/konsulatet och fått mitt pass och visum. Jag fick emellertid inte ett paket med dokument i ett förseglat kuvert som jag skall ta med mig på planet till USA. Min advokat/petitionär/vänner säger att jag inte kan flyga utan detta. Vad ska jag göra?

 

 

Det amerikanska utrikesdepartementet har påbörjat elektronisk behandling av vissa ansökningar av immigrationsvisum. Om inte National Visa Center eller ambassaden/konsulatet som utförde din visumintervju, krävde att du elektroniskt skickar in dina civila och ekonomiska stöddokument via CEAC-portalen, utfärdades ditt visum enligt den nya elektroniska processen. Om du inte blivit specifikt informerad av ambassaden/konsulatet som intervjuade dig och utfärdat visumet, är du inte skyldig att ta med dig ett paket som innehåller dokument i ett förseglat kuvert för att kunna presentera vid en amerikansk gräns. Du kan vara säker på att dina dokument överfördes elektroniskt från det amerikanska utrikesdepartementet till Department of Homeland Security, Customs and Border Protection (DHS / CBP)(den amerikanska gränskontrollmyndigheten), det organ som inspekterar alla immigranter som träder in i landet. När du anländer till passkontrollen vid en amerikansk gräns för ditt invandrarvisum, kommer CBP-tjänstemännen att ha tillgång till all information som krävs för att behandla din inresa till USA. Denna nya elektroniska process kommer att effektivisera behandlingen av din invandrarvisumansökan och tillträde till USA.

 

Q.2 Jag kommer inte ihåg om jag lämnade mina civila och finansiella dokument elektroniskt eller per post. Finns det ett annat sätt att avgöra om visumet utfärdades under den papperslösa processen?

Ja. Titta på ditt visum. Om du inte behöver ett paket med dokument kommer ditt visum att ha en anteckning längst ner i högra hörnet som säger "IV DOCS i CCD.

Q.3 Jag känner till andra personer som har fått invandrarvisum och de var tvungna att bära ett försegla kuvertet till en amerikansk gräns. Varför är processen annorlunda för dem?

Den elektroniska behandlingen av en del invandrarvisumansökningar startade 2018. Att konvertera alla olika typer av invandrarvisum till elektronisk behandling kommer att ta flera år. Innan processen är klar kommer vissa innehavare av invandrarvisum fortfarande att behöva bära med sig ett förseglat kuvert/paket med dokument till en amerikansk gräns. Dessa personer kommer inte att ha anteckningen "IV DOCS in CCD" tryckt i nedre högra hörnet av deras visum.