Väntetider för bokningar

På denna sida:


Översikt

Alla sökande behandlas så effektivt som möjligt och den amerikanska ambassaden eftersträvar att göra väntetiden så kort som möjligt. Ju tidigare du bokar din intervju, desto mer sannolikt är det att du får det datum och den tid du önskar.

Handläggningstider för visum

Även om handläggningstiden för visum vanligtvis är tre arbetsdagar kan tiden i särskilda fall variera beroende på individuella omständigheter och andra särskilda krav.

Aktuella väntetider och tillgänglighet

Aktuella väntetider för bokning i Stockholm
Aktuell tillgänglighet för bokning
Schemalägg en bokning