Ansök om ett påskyndat möte

På denna sida:


Översikt

Om du ställs inför ett oförutsett resebehov, enligt något av de kriterier som anges nedan, kan du vara berättigad till ett påskyndat möte, beroende på tillgängligheten av tider för bokning på den amerikanska ambassaden. Det är viktigt att se till att du uppfyller alla kriterier, eftersom sökande endast får göra en förturs förfrågan per ansökning'

Kvalifikationer

Innan du ansöker om ett påskyndat möte måste du se till att du har bevis som dokumenterar och styrker den brådskande situationen. Om det skulle komma fram under din visumintervju att du gjort en oriktig framställning av orsakerna till en akut resa kommer det att noteras i din personakt och kan ha en negativ inverkan på din visumansökan. 

Alla sökande som begär ett påskyndat möte är skyldiga att först betala viseringsavgiften för en vanlig visumintervju. De sökande som beviljas ett påskyndat möte, men som får avslag på sitt visum på den Amerikanska Ambassaden, kommer ej kunna utnyttja denna möjlighet en gång till.

OBS! Om din begäran om ett påskyndat möte blir nekad kan du ej begära att få ett annat påskyndat möte för samma visumansökan.

Då ska du komma till den intervjutid du initialt bokade

Obs! En resa i avsikt att närvara på ett bröllop eller en examensceremoni, att hjälpa en gravid släkting, delta i en årlig konferens eller för att utnyttja ett sistaminutenerbjudande för en resa berättigar dig inte till ett påskyndat möte. Vid sådana resor ska du boka tid för en vanlig visumintervju i god tid före avresan.

Medicinskt behov

Syftet med resan är att få akut sjukvård eller att följa med en släkting eller arbetsgivare som behöver akut sjukvård.

Nödvändig dokumentation:

  • Ett brev från din läkare som beskriver ditt medicinska tillstånd och varför du behöver söka sjukvård i USA.
  • Ett brev från läkaren eller sjukhuset i USA som indikerar att de är beredda att behandla patienten, med den ungefärliga kostnaden för behandlingen.
  • Bevis på hur du kommer att kunna betala kostnaden för behandlingen.
Begravning/dödsfall

Syftet med resan är att närvara på en begravning eller för att göra förberedelser för hemtransport av kroppen av en nära anhörig (mor, far, bror, syster, barn,) som avlidit i USA.

Nödvändig dokumentation:

  • Ett brev från begravningsentreprenören, med kontaktinformation, uppgifter om den avlidne och datum för begravningen.
  • Du måste också uppvisa bevis på att den avlidne är en nära släkting till dig.
Brådskande affärsresa

Syftet med resan är att åtgärda en brådskande affärsangelägenhet, där det inte kunde förutses i förväg att det skulle vara nödvändigt att resa.

Nödvändig dokumentation:

  • en inbjudan från det inblandade företaget i USA, som intygar hur brådskande det planerade besöket är, beskriver vilken typ av affär det gäller och att antingen det amerikanska eller det lokala företaget kommer att förlora en betydande affärsmöjlighet om ett påskyndat möte inte kan anordnas.

eller

  • bevis på ett nödvändigt utbildningsprogram i USA under högst tre månader, inklusive ett brev från både den lokala arbetsgivaren och det amerikanska företag som ska tillhandahålla utbildningen. Båda breven bör innefatta en detaljerad förklaring av utbildningen och förklara varför antingen det amerikanska eller det lokala företaget kommer att förlora en betydande möjlighet om ett påskyndat möte inte kan anordnas.

Nekad ESTA 

Du kan begära en påskyndat möte för visumintervju om du är medborgare i ett land som ingår i Visa Waiver Program men har fått meddelande om att du inte längre har rätt att resa till USA under detta program.

Detta inkluderar dom som innehar ett dubbelt medborgarskap i Irak, Iran, Sudan eller Syrien, samt de som har rest till Irak, Iran, Sudan, Syrien, Libyen, Yemen eller Somalia efter den 1 mars 2011. För att kunna begära ett påskyndat möte måste din resa måste vara nära förestående. Vänligen inkludera datum och syftet med din resa i din begäran. 

Nödvändig dokumentation:

  • En kopia av meddelandet som du har fått av US Customs and Border Protection angående din ESTA-status.

Ansökan om ett påskyndat möte

Alla ansökningar om påskyndade möten ska göras på engelska.

Steg 1

Fyll i Elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160).

Steg 2

Betala visumansökningsavgiften.

Steg 3

Schemalägg en bokning online för tidigast tillgängliga datum. Observera att du måste schemalägga en bokning innan du kan begära ett påskyndat datum. Vid den tidpunkt då du schemalägger din bokning kommer du att se ett meddelande som visar tidigast tillgängliga mötesdag, vilket inkluderar påskyndade möten. Därför kan det hända att det inte är nödvändigt att begära ett påskyndat möte eftersom det inte finns några tidigare tillgängliga datum.

Om du vill fortsätta med att begära ett påskyndat möte, slutför då formuläret Påskyndat möte på engelska eller kontakta callcentret för att be om hjälp. Se till att anteckna vilken typ av brådskande situation som du anser berättigar dig till ett påskyndat möte. När du har skickat din förfrågan ska du vänta på ett svar från den amerikanska ambassaden. Du kommer att få svaret via e-post.

Steg 4

Om amerikanska ambassaden godkänner din begäran kommer du att få ett e-postmeddelande som uppmanar dig att schemalägga ditt på påskyndade möte online. Du måste förstå att callcentret inte kan schemalägga ditt påskyndade möte åt dig, men de kan hjälpa dig om det skulle uppstå någon fråga. Om amerikanska ambassaden skulle neka din begäran om ett påskyndat möte får du ett meddelande om detta nekande per e-post och du behåller då din ursprungliga mötestid.

Obs! Det e-postmeddelande som bekräftar eller nekar din begäran skickas från adressen no-reply@ustraveldocs.com. Vissa e-postprogram har regler som filtrerar okända avsändare till en spam- eller skräppostmapp. Om du inte har fått ditt e-postmeddelande ska du söka efter meddelandet i dina mappar för spam och skräppost.

Steg 5

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din visumintervju. Du kommer att behöva ha med dig en utskriven kopia av din bokningsbekräftelse, bekräftelsesidan för ditt DS-160-formulär, ett foto som är taget under de senaste sex månaderna, ditt nuvarande pass samt alla gamla pass och andra stödjande dokument. Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas.