Procedur för immigrationsvisumsökande från Danmark och Norge

På denna sida:


Översikt

Vid mottagandet av ett datum för intervjumöte från det National Visa Center (NVC), Kentucky Consular Center (KCC) eller immigrationsvisumavdelningen i Stockholm ska du registrera din tid för intervjun i kalendern för immigrationsvisumavdelningen i Stockholm.

För invånare i Danmark, Norge och Sverige kommer alla visumintervjuer för immigrationsvisum, mångfaldsvisum och K-visum prövningarna att äga rum på den amerikanska ambassaden i Stockholm.

FAQ

Nedan ges svar på vanliga frågor om denna process:

F: Hur många gånger behöver jag åka till Stockholm för att slutföra min ansökan om immigrationsvisum, K-visum eller mångfaldsvisum?

S: I de flesta fall kommer det bara att kräva en resa till ambassaden i Stockholm. Denna resa kommer att vara för visumintervjun.

F: Jag vet att jag måste besöka en godkänd läkare som en del av min ansökan om immigrationsvisum eller mångfaldsvisum. Måste jag gå till en läkare i Sverige?

S: Invånare i Danmark och Norge kan besöka någon av de godkända läkarna som finns i deras hemländer. Den amerikanska ambassaden i Stockholm kommer att acceptera resultaten från dessa läkarbesök. Invånare i Sverige kommer att fortsätta att gå till de svenska läkarna.

F: Jag bor inte längre i Danmark, Sverige eller Norge. Hur ska jag schemalägga ett immigrationsvisummöte i det land där jag bor nu?

S: Som en del av den vanliga immigrationsvisumprocessen kommer det National Visa Center att samordna med dig för att boka din intervju på lämplig beskickning (numera Stockholm) vid mottagandet av din immigrationsvisumansökan och de styrkande dokumenten. Samma gäller för sökande av mångfaldsvisum. Intervjun kommer att planeras av Kentucky Consular Center som en del av den normala mångfaldsvisumprocessen.  Om du vill att din intervju för ditt immigrationsvisum eller mångfaldsvisum på någon annan plats än Stockholm där immigrationsvisum och mångfaldsvisum hanteras kan du göra en begäran till det nationellt visumcentret respektive Kentucky Consular Center innan intervjun har planerats i Stockholm.

F: Vilket språk kommer min intervju att hållas på?

S: Immigrations visum intervjuer hålls endast på engelska.

F: Mina dokument är på svenska/ norska/ danska. Behöver jag översätta dem?

S: Ja. Översättning måste medtas till alla dokument som inte är på engelska.

F: Hur får jag tillbaks mitt pass och visum från Ambassaden i Stockholm efter att mitt visum har blivit utfärdat?

S:Pass och dokument kommer att skickas tillbaka till den ansökande via tillhandahållen fraktsedel.

F: Jag skulle vilja ansöka om ett "transportation boarding foil" eftersom jag har förlorat mitt "green card". Måste jag resa till Stockholm för denna tjänst?

S:Nej, denna tjänst tillhandahålls av ambassaderna i Oslo eller Köpenhamn. 

F:Jag skulle vilja lämna in ansökan för återvändande residentstatus eller lämna in en I130, baserad på exceptionella omständigheter. Måste jag resa till Stockholm för dessa tjänst?

S:Den inledande förfrågningen kommer att hanteras av ambassaderna i Oslo eller Köpenhamn. Alla godkända ansökningar kommer att vidarebefordras till den amerikanska ambassaden i Stockholm.

F: Jag skulle vilja ansöka som följeslagare till flykting eller asylsökande. Måste jag resa till Stockholm för dessa tjänster?

S: Ja, denna tjänst utförs endast av Amerikanska Ambassaden i Stockholm.

F: Jag vill frivilligt överge mitt amerikanska lagliga permanenta uppehållstillstånd genom att fylla i formuläret I-407. Vart skickar jag formuläret?

S:Från och med den 1:a juli 2019 bör individer som vill lämna in sitt I-407 formulär - Abandonment of Lawful Permanent Residency - skicka sina I-407 formulär direkt till USCIS Eastern Forms Center i Williston, Vermont.

Formuläret I-407 accepteras inte längre av internationella fältkontor.

Personer som skickar sina I-407 till Eastern Forms Center måste även inkludera sitt Permanent Resident Card (I-551 green card), om det är tillgängligt, tillsammans med andra resedokument som utfärdats av USCIS. Individer bör inte lämna in identitetshandlingar som inte utfärdades av USCIS. Ytterligare information finns på www.uscis.gov/I-407

Formuläret I-407, angående övergivande av laglig permanent boendestatus, ska skickas till följande adress:

USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 Unit
Postkontor 567
Williston, VT 05495
USA 

F: Hur kontaktar jag det National Visa Center (NVC)?

S: Det National Visa Center kan nås via e-post till nvcinquiry@state.govoch per telefon till +1 603 334 0700. Se till att du lämnar all nödvändig information så att du kan få ett snabbt svar: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate.html

F: Hur kontaktar jag Kentucky Consular Center (KCC)?

S: Kentucky Consular Center kan nås via e-post till kccdv@state.govoch per telefon till +1 606 526 7500.

F: Jag har fortfarande obesvarade frågor om ansökningsprocessen för immigrationsvisum i Stockholm. Vem kan jag ta kontakt med?

S: Ytterligare frågor från immigrationsvisumsökande som bor i Danmark eller Norge kan riktas till vår kundtjänst .