სასარგებლო ბმულები

ამ გვერდზე:


ამ გვერდზე სხვადასხვა წყარო ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე, თუ თქვენ გესაჭიროებათ დამატებითი დახმარება, გთხოვთ მიმართოთ თარჯიმანს.

აშშ-ის ფედერალური მთავრობა

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი

აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტი

აშშ-ის სავიზო პოლიტიკა

აშშ-ის საიმიგრაციო კანონები დადგენილია კონგრესის მიერ, რათა უზრუნველყოს ძალაუფლება საიმიგრაციო, მათ შორის, ყველა მოგზაურის ქვეყნის საზღვრებზე შესვლის და გასვლის საკითხებზე, და განსაზღვრავს, თუ ვის შეუძლია შესვლა, რამდენ ხანს შეუძლია დარჩენა და როდის უნდა დატოვოს ქვეყანა. კანონი იმიგრაციისა და მოქალაქეობის შესახებ (INA), ამერიკის შეერთებული შტატების კოდექსის მე-8 თავში, წარმოადგენს საიმიგრაციო კანონის საფუძველს, მის შესწორებებთან ერთად. გარდა ამისა, ვიზის განხილვაზე გავლენას ახდენს ახალი საიმიგრაციო კანონები, მაგალითად, 2001 წლის აშშ-ის პატრიოტული აქტი და 2002 წლის საზღვრის გაძლიერებული დაცვა და კანონი სავიზო რეფორმის შესახებ. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე აშშ-ის საიმიგრაციო კანონები და ნორმები.