Nghỉ lễ và Ngày nghỉ

Trên trang này:


Tổng quan

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tuân theo các ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt Nam và sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó. Tổng đài của dịch vụ xin Thị thực cũng tuân theo ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt nam và cũng sẽ nghỉ làm vệc vào những ngày đó.

Ngày nghỉ của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

 

Trong năm 2018, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ nghỉ vào những ngày hiển thị trên trang web của Đại sứ quán.

Ngày Nghỉ - Tất cả Ngày trong năm 2018
Nghỉ lễ Ngày Thứ Quốc gia
Tết Dương lịch 1 tháng 1 Thứ Hai Hoa Kỳ & Việt Nam
Sinh nhật Martin Luther King 15 tháng 1 Thứ Hai Hoa Kỳ
Tết Nguyên Đán/ Ngày Tổng Thống 14 - 20 tháng 2 Thứ Tư - Thứ Ba Việt Nam
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương  25 tháng 4 Thứ Tư Việt Nam
Lễ 30-4 30 tháng 4 Thứ Hai Việt Nam
Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 Thứ Ba Việt Nam
Ngày Tưởng niệm 28 tháng 5 Thứ Hai Hoa Kỳ
Quốc Khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 Thứ Tư Hoa Kỳ
Ngày Quốc khánh Việt Nam/ Ngày lễ Lao động 3 tháng 9 Thứ Hai Việt Nam
Ngày lễ Columbus 8 tháng 10 Thứ Hai Hoa Kỳ
Ngày Cựu chiến binh  12 tháng 11 Thứ Hai Hoa Kỳ
Lễ Tạ ơn 22 tháng 11 Thứ Năm Hoa Kỳ
Lễ Giáng sinh 25 tháng 12 Thứ Ba Hoa Kỳ

 

Trong năm 2019, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ nghỉ vào những ngày hiển thị trên trang web của Đại sứ quán.

 

Ngày Nghỉ - Tất cả Ngày trong năm 2019
Holiday Date Day Country
Holiday 2019 Date Day Type
Tết Dương lịch 1 tháng 1 Thứ Ba Hoa Kỳ & Việt Nam
Sinh nhật Martin Luther King 21 tháng 1 Thứ Hai Hoa Kỳ
Tết Nguyên Đán 4 – 8 tháng 2 Thứ Hai - Thứ Sáu Việt Nam
Ngày Tổng Thống 18 tháng 2 Thứ Hai Hoa Kỳ
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương  15 tháng 4 Thứ Hai Việt Nam
Lễ 30-4 30 tháng 4 Thứ Ba Việt Nam
Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 Thứ Tư Việt Nam
Ngày Tưởng niệm 27 tháng 5 Thứ Hai Hoa Kỳ
Quốc Khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 Thứ Năm Hoa Kỳ
Ngày Quốc khánh Việt Nam/ Ngày lễ Lao động 2 tháng 9 Thứ Hai Hoa Kỳ & Việt Nam
Ngày lễ Columbus 14 tháng 10 Thứ Hai Hoa Kỳ
Ngày Cựu chiến binh  11 tháng 11 Thứ Hai Hoa Kỳ
Lễ Tạ ơn 28 tháng 11 Thứ Năm Hoa Kỳ
Lễ Giáng sinh 25 tháng 12 Thứ Tư Hoa Kỳ