Theo dõi tình trạng Hộ chiếu/ Địa điểm trả hộ chiếu & Thị Thực 

On this page:


Tổng quan

Nếu đơn xin Thị Thực của bạn được chấp thuận, hộ chiếu và Thị Thực của bạn sẽ được trả lại cho bạn bởi Bưu chính Việt Nam. Hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn cung cấp khi đặt lịch hẹn phỏng vấn.

Nếu đơn xin Thị Thực được chấp thuận, hộ chiếu và Thị Thực của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã đăng ký. Xin lưu ý rằng các Bưu điện được chỉ định của Bưu chính Việt Nam sẽ giữ hộ chiếu của bạn 10 ngày, sau lần đầu tiên giao không thành công. Trong trường hợp bạn không có ở nhà, chúng tôi sẽ gởi thông báo hướng dẫn bạn liên lạc với bưu cục để giao lần thứ hai. Hoặc bạn có thể đến bưu điện và nhận hộ chiếu trong vòng 10 ngày. Nếu hộ chiếu của bạn không được nhận trong 10 ngày, chúng tôi sẽ trả lại cho Đại sứ quán / Lãnh sự quán nơi quản lý hồ sơ của bạn.

Kiểm tra tình trạng Thị Thực của bạn

Bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào tại trang web.

Lựa chọn thay đổi điểm giao hồ sơ

Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao hồ sơ của bạn trực tuyến hoặc thông qua trung tâm hỗ trợ vào bất cứ lúc nào trước 23:59 trước ngày bạn đi phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Việc thay đổi sẽ không bị tính phí.

Lựa chọn theo dõi Hộ chiếu

Để tiện cho bạn, có nhiều lựa chọn theo dõi hộ chiếu của bạn.

Kiểm tra nhanh: Nhập số hộ chiếu của bạn tại trang web http://www.ems.com.vn/TrackTrace.aspx để kiểm tra tình trạng hộ chiếu.

 Email: Gửi email đến địa chỉ passportstatus@ustraveldocs.com hoặc support-vietnam@ustraveldocs.com và trên tiêu đề hoặc nội dung email, vui lòng nhập số hộ chiếu đã dùng để đặt lịch hẹn. Không nhập thêm bất kỳ nội dung nào khác. Bạn sẽ nhận được một thông báo tự động về tình trạng hộ chiếu của bạn.

 Trò chuyện trực tuyến và gọi điện thoại: Bạn có thể kiểm tra tình trạng hộ chiếu của bạn với sự trợ giúp của trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thông qua chat hoặc điện thoại. Thông tin liên hệ, các dịch vụ hỗ trợ và thời gian làm việc của trung tâm hỗ trợ khách hàng ở đây.

Tài liệu hỗ trợ

Để nhận hộ chiếu, bạn phải xuất trình bản chính CMND hoặc bất kỳ thẻ chính thức / chính phủ phát hành có ảnh của bạn, không chấp nhận bản sao.

Trong trường hợp bạn không thể nhận lại hộ chiếu tại bưu điện được chỉ định, đại diện của bạn là thành viên trong gia đình phải xuất trình các giấy tờ sau đây.

 • CMND hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người đại diện, và
 • Bản sao CMND của bạn hoặcgiấy tờ tùy thân có dán ảnh với chữ ký của bạn để xác nhận sao y bản chính, và
 • Một thư ủy quyền với cả hai chữ ký của bạn và chữ ký của người đại diện của bạn xác nhận rằng anh / cô ấy được phép nhận hộ chiếu thay cho bạn. Văn bản ủy quyền phải có các thông tin sau:
  • Họ và tên người đại diện của bạn như trên CMND của mình hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
  • Họ và tên của bạn như trên hộ chiếu và số hộ chiếu của bạn

Trong trường hợp người nộp đơn dưới 15, yêu cầu nộp các giấy tờ sau đây:

 • Một giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của cha mẹ đương đơn.
 • Bản sao CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của cha mẹ đương đơn.
 • Một bản sao hộ khẩu để xác định mối quan hệ của cha mẹ và đương đơn
 • Bản chính CMND của người đại diện hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh

Lưu ý: Trong trường hợp của một nhóm / gia đình, chỉ cần một thư ủy quyền cùng với các giấy tờ cần thiết nêu trên sẽ được yêu cầu.