Cuộc hẹn theo Nhóm

Trên trang này:

Tổng quan

Ví dụ về nhóm bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, học viên chuyên nghiệp, các nhóm biểu diễn và nhóm du lịch. Số cuộc hẹn tối đa cho một nhóm vào một ngày đã định bất kỳ là hai mươi. Các nhóm lớn hơn sẽ được bố trí thời gian hẹn trong nhiều ngày. Số nhóm tối thiểu là 6.

Cách Xin Visa

Bước 1

Người điều phối nhóm được chỉ định sử dụng hệ thống cuộc hẹn trực tuyến để nhấp vào Yêu cầu Đặt lịch Nhóm và yêu cầu một cuộc hẹn theo nhóm. Không thể gửi yêu cầu qua một nhân viên. Sau khi yêu cầu đã được gửi, vui lòng chờ phản hồi qua email của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Bước 2

Nếu Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận yêu cầu, người điều phối nhóm sẽ nhận được email mời họ quay lại tài khoản của mình để lên lịch hẹn cho mỗi thành viên trong nhóm. Nhân viên tổng đài không thể lên lịch cuộc hẹn theo nhóm nhưng họ có thể trợ giúp giải đáp các thắc mắc. Nếu Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ từ chối yêu cầu cuộc hẹn theo nhóm, họ cũng sẽ gửi thông báo qua email. Trong trường hợp này, mỗi thành viên nhóm phải lên lịch hẹn riêng.

Lưu ý: Email xác nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn sẽ được gửi từ địa chỉ no-reply@ustraveldocs.com. Một số ứng dụng email có quy tắc lọc người gửi không xác định vào thư mục spam hoặc thư rác. Nếu bạn không nhận được thông báo qua email, vui lòng tìm thông báo trong thư mục thư rác hoặc email spam.

Bước 3

Mỗi thành viên nhóm phải trả lệ phí xét đơn xin visa. Trong trường hợp thanh toán một khoản lớn lệ phí visa, bạn sẽ chỉ nhận được một số biên nhận cho mỗi giao dịch và sẽ sử dụng số biên nhận này cho mỗi khoản lệ phí MRV hợp lệ được thanh toán.

Các loại Visa và Lệ phí Xét đơn - Sắp xếp theo Loại Visa
Loại Visa Mô tả Lệ phí Chọn số lượng
B Công tác/Du lịch $160
C-1 Quá cảnh $160
C-1/D Quá cảnh và phi hành đoàn $160
CW Chuyển tiếp lao động CNMI $190
D Thủy thủ/Đội bay $160
E Thương nhân/Thương gia đầu tư theo Hiệp ước thương mại, Chuyên gia Úc $205
F Sinh viên (học tập) $160
H Lao động Ngắn hạn/Thời vụ và Tuyển dụng, Học viên $190
I Báo chí và Truyền thông $160
J Khách Trao đổi $160
K Hôn phu (hôn thê) hoặc Vợ/chồng của Công dân Hoa Kỳ $265
L Nhân viên Luân chuyển trong Công ty $190
M Sinh viên (học nghề) $160
O Người có Năng lực Đặc biệt $190
P Vận động viên. Nghệ sĩ & Giới giải trí $190
Q Giao lưu Văn hóa Quốc tế $190
R Nhân viên hoạt động Tôn giáo $190
T Nạn nhân của Nạn buôn Người $160
TN/TD Chuyên gia NAFTA $160
Bước 4

Mỗi thành viên nhóm phải hoàn tất Mẫu Đơn xin Visa Không Định cư Điện tử (DS-160) và in trang xác nhận.

Bước 5

Người điều phối nhóm quay lại tài khoản của mình tại hệ thống cuộc hẹn trực tuyến và nhấp vào nút Yêu cầu Đặt lịch Nhóm để bắt đầu lên lịch các cuộc hẹn của nhóm. Người điều phối cần chuẩn bị sẵn ba thông tin về mỗi thành viên nhóm:

  • Hộ chiếu của thành viên nhóm có họ tên của đương đơn, số hộ chiếu, ngày sinh, ngày hết hạn hộ chiếu và thông tin quan trọng khác có trên trang tiểu sử hộ chiếu.
  • Số biên nhận lệ phí xét đơn xin visa của thành viên nhóm. Nhấp vào đây để được trợ giúp xác định số biên nhận.
  • Số mã vạch gồm 10 chữ số từ trang xác nhận DS-160 của thành viên nhóm.
Bước 6

Người điều phối nhóm chọn yêu cầu cuộc hẹn theo nhóm đã được chấp thuận tương ứng với nhóm thích hợp. Người điều phối nhóm cần chọn đúng yêu cầu nhóm nếu thường xuyên lên lịch cuộc hẹn theo nhóm.

Bước 7

Mỗi thành viên nhóm được thêm là "Người phụ thuộc" vào tài khoản của người điều phối nhóm. Người điều phối nhóm có thể chọn là thành viên của nhóm hoặc không.

Bước 8

Nhóm đi tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian họ phỏng vấn xin visa. Mỗi thành viên phải có bản in thư hẹn, trang xác nhận DS-160, một ảnh chụp trong vòng sáu tháng gần đây nhất, hộ chiếu hiện tại và tất cả các hộ chiếu cũ. Những đơn xin không có đầy đủ các giấy tờ này sẽ không được chấp nhận.

Những điều Quan Trọng cần Nhớ
  • Sau khi yêu cầu nhóm đã được chấp thuận, nhóm có thời gian giới hạn để hoàn tất các bước từ một đến sáu. Khoảng thời gian này thường là bảy ngày nhưng người điều phối nhóm cần tham khảo xác nhận nhận được qua email. Trong trường hợp yêu cầu hết hạn, người điều phối nhóm phải bắt đầu lại và gửi một yêu cầu mới.
  • Người điều phối nhóm cần thực hiện các bước 1, 2, 3 và 5 cho các thành viên nhóm. Mỗi đương đơn phải hoàn tất Mẫu đơn DS-160 riêng của mình.
  • Nếu một thành viên nhóm đã lên lịch hẹn, thành viên này sẽ không đủ điều kiện để trở thành thành viên nhóm. Họ phải tham dự cuộc phỏng vấn xin visa một mình.
  • Nếu đương đơn trong nhóm xin visa theo diện bảo lãnh I-797 đã được chấp thuận, như các đương đơn xin visa H2A, H2B hoặc H3, trong Bước Một, người điều phối nhóm phải tải lên một bản sao I-797 đã được chấp thuận và dễ đọc để có thể gửi được yêu cầu.