Địa điểm đóng phí phỏng vấn

Trên trang này:


Tổng quan

Bạn có thể thanh toán lệ phí xét đơn xin thị thực không định cư bằng tiền mặt tại bất kỳ Bưu điện Việt Nam hoặc tại Việt Nam. Có thể thanh toán lệ phí bằng Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại tại lãnh sự hiển thị ở đây. Để được hướng dẫn thêm, xem trang thanh toán.

Địa điểm

Để xem các địa điểm của Bưu điện Việt Nam, nhấp vào đây.