Nộp đơn xin Visa Hoa Kỳ | Đăng Ký Địa Chỉ IV - Việt Nam (Vietnamese)

Đăng Ký Địa Chỉ IV

Trên Trang này:

TRƯỚC buổi phỏng vấn, đương đơn phải đăng ký địa chỉ nhận hộ chiếu và các giấy tờ khác tại trang web http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/. Hộ chiếu và thị thực (hoặc trong một vài trường hợp có thể có các giấy tờ khác) của quý vị sẽ được gửi miễn phí tới địa chỉ ở Việt Nam mà quý vị đã đăng ký. Vì vậy, địa chỉ đăng ký giao nhận giấy tờ cần đảm bảo chính xác và cập nhật.  Khi muốn thay đổi địa chỉ, quý vị vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình và cập nhật địa chỉ mới, đồng thời gửi mẫu đơn trực tuyến qua mạng tại trang web: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/ .

Để đăng ký địa chỉ, quý vị cần phải có tài khoản hoặc hồ sơ người sử dụng.  Vui lòng truy cập trang web www.ustraveldocs.com/vn/ để tạo tài khoản nếu chưa có, hoặc đăng nhập vào tài khoản đã có, và làm theo hướng dẫn. Nếu có đương đơn phụ thuộc đi theo hồ sơ của quý vị, quý vị phải thêm tên các đương đơn này vào tài khoản của quý vị.

 Nếu quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình đăng ký địa chỉ trực tuyến, quý vị có thể liên hệ với Tổng đài qua số 19006444 ( từ Việt Nam) hoặc +1 (703) 665-7350 (từ Hoa Kỳ) để được hỗ trợ. Tiến trình cấp thị thực sẽ bị trì hoãn nếu quý vị không đăng ký địa chỉ giao nhận.