Hồ sơ đang chờ xử lý

Trên trang này:


Tổng quan

Từ chối theo Mục 221(g) có nghĩa là hồ sơ xin thị thực của bạn còn thiếu những thông tin cần thiết hoặc còn đang chờ giải quyết thủ tục hành chính. Vào cuối buổi phỏng vấn viên chức lãnh sự sẽ báo cho bạn biết nếu đơn xin thị thựccủa bạn cần phải chờ thêm thời gian để giải quyết thủ tục hành chính hoặc sẽ yêu cầu bạn nộp thông tin bổ sung, lúc này trường hợp của bạn bị từ chối theo dạng thông tin đang chờ xử lý 221(g). Ngay khi lãnh sự nhận được thông tin bổ sung hoặc đã hoàn tất thủ tục hành chính, lãnh sự sẽ xem xét xử lý hồ sơ của bạn.

Nếu cần thêm thông tin, viên chức sẽ báo cho bạn biết cách gửi thông tin đó. Bạn sẽ được gửi một thư thông báo và bạn sẽ có 12 tháng để gửi các giấy tờ được yêu cầu kể từ ngày nộp đơn mà không phải trả phí xét đơn xin thị thực mới. Sau 12 tháng, đơn xin bị từ chối theo Mục 221(g) sẽ hết hạn theo Mục 203(e).

Nếu Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ, bạn phải nộp những giấy tờ đó tại văn phòng tiếp nhận hồ sơ của Bưu điện Việt Nam. Trang web này giải thích cách nộp giấy tờ để gửi tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Thông tin Khác

Một số đơn xin thị thực phải cần thêm thời gian để giải quyết các thủ tục hành chính, điều này yêu cầu thêm thời gian sau khi phỏng vấn. Bạn sẽ được thông báo về khả năng này trong cuộc phỏng vấn. Hầu hết thủ tục hành chính được giải quyết trong vòng 60 ngày kể từ ngày bạn phỏng vấn xin thị thực. Khi cần giải quyết thủ tục hành chính, thời gian xử lý sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp. Bạn được khuyên nên xin thị thực trước ngày bạn dự định đi một khoảng thời gian dài.

Lưu ý: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực của mình, bạn hoặc đại diện của bạn phải đợi ít nhất 60 ngày từ ngày bạn phỏng vấn hoặc nộp giấy tờ bổ sung, bất kể việc nào muộn hơn. Xin hãy kiên nhẫn.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn xin của mình bất kỳ lúc nào tại trang web sau.