Předložení dokumentů 221(g)

Na této stránce:


Přehled

Americké velvyslanectví nebo konzulát vám může vydat oznámení 221(g) s pokyny pro předložení doplňujících dokumentů nebo informací v souvislosti s vaší žádostí o vízum. Vaše žádost bude na americkém velvyslanectví nebo konzulátu pozastavena, dokud tyto dokumenty nepředložíte.

Pokud jste obdrželi dopis 221(g) a pokyny od velvyslanectví nebo konzulátu USA k předložení dalších dokumentů k dalšímu zpracování, měli byste se řídit pokyny, které jste obdrželi od velvyslanectví USA.
Všechny dokumenty a informace požadované v oznámení 221(g) předložte do jednoho roku od obdržení oznámení 221(g).  Budete muset podat novou žádost o vízum a zaplatit všechny příslušné poplatky za další vyřizování žádosti o vízum.

Jak předložit dokumenty 221(g)

Elektronické kopie e-mailem

Jestliže jste obdrželi pokyny pro zaslání elektronické kopie dokladu e-mailem, odešlete jej ve formátu PDF americkému velvyslanectví nebo konzulátu, který vydal oznámení 221(g). Přílohy nesmí být větší než 3 MB.

ConsPrague@state.gov