Poplatky za vízum

Na této stránce:


Přehled

Žadatelé o vízum, včetně dětí, jsou povinni ještě před podáním žádosti o nepřistěhovalecké vízum zaplatit nevratný, nepřenosný poplatek za nepřistěhovalecké vízum, který se někdy označuje jako poplatek MRV. Poplatek za žádost o vízum se platí bez ohledu na to, zda vízum je vydáno či není. Typ víza, o které žádáte, určuje výši poplatku. V závislosti na tom, jaké máte občanství a o jaký typ víza žádáte, bývá někdy nutné zaplatit poplatek za vydání víza, tzv. „reciproční“ poplatek. Tato webová stránka uvádí poplatky za žádost o vízum týkající se jednotlivých typů nepřistěhovaleckého víza.

Upozorňujeme, že zde jsou uvedeny pouze poplatky za žádost o nepřistěhovalecké vízum.

Informace o platbě

Poplatky jsou uváděny v amerických dolarech, platba se však provádí v místní měně. Poplatek můžete zaplatit v libovolné pobočce významnějších bank. Další informace o platebních možnostech naleznete zde.

Omezení

Poplatek za žádost o vízum je nevratný a nepřenosný na jinou osobu. Veškeré platby poplatků za žádosti o nepřistěhovalecká víza (známé také jako poplatky MRV) provedené od 1. října 2022 platí po dobu 365 dní ode dne, kdy bylo vystaveno potvrzení o zaplacení poplatku MRV. Během této 365denní lhůty si musí žadatelé naplánovat termín pohovoru nebo podat žádost o jeho prominutí. Mějte na paměti, že během uvedené 365denní lhůty je třeba pouze naplánovat termín, případně podat žádost. Není třeba, aby během 365denní lhůty pohovor rovnou i proběhl. Veškerá potvrzení o zaplacení poplatků MRV vystavené před 1. říjnem 2022 byly prodlouženy do 30. září 2023 a zůstávají v platnosti až do tohoto data.

Typy víz a výše poplatků za žádost

Níže jsou uvedeny poplatky za žádost. Platí pro jednu žádost o vízum. Poplatek za žádost u nejběžnějších typů nepřistěhovaleckého víza je $185. Patří sem turistické, obchodní, studentské a výměnné vízum. Většina víz s peticí, jako například pracovní a náboženské vízum, mají poplatek $315. Poplatek za víza K je $265 a poplatek za víza E je $315. Níže uvedené tabulky uvádějí komplexní přehled jednotlivých typů víz a výši poplatků.

Typy víz a výše poplatků za žádost - seřazeno podle výše poplatku
Výše poplatku (USD) Výše poplatku (CZK) Typ víza Popis
$185 N/A B Obchodní/turistické
$185 N/A C-1 Tranzit
$185 N/A D Posádka lodi/letadla
$185 N/A F Studentské (akademické)
$185 N/A I Novinář a média
$185 N/A J Návštěvníci v rámci výměnného programu
$185 N/A M Studentské (profesní)
$185 N/A T Oběť obchodu s lidmi
$185 N/A TN/TD Pracovníci NAFTA
$185 N/A U Oběť trestné činnosti
$205 N/A H Dočasní/sezónní pracovníci a zaměstnanci, stážisté
$205 N/A L Vnitrofiremně přesunovaní zaměstnanci
$205 N/A O Osoby s výjimečnými schopnostmi
$205 N/A P Sportovci. Umělci a baviči
$205 N/A Q Mezinárodní kulturní výměna
$205 N/A R Náboženští pracovníci
$265 N/A K Snoubenec (snoubenka) nebo manžel (manželka) amerického občana
$315 N/A E Smluvní obchodník/investor, australská profesní zvláštnost
Typy víz a výše poplatků za žádost - seřazené podle typu víz
Typ víza Popis Výše poplatku (USD) Výše poplatku (CZK)
B Obchodní/turistické $185 N/A
C-1 Tranzit $185 N/A
D Posádka lodi/letadla $185 N/A
E Smluvní obchodník/investor, australská profesní zvláštnost $315 N/A
F Studentské (akademické) $185 N/A
H Dočasní/sezónní pracovníci a zaměstnanci, stážisté $205 N/A
I Novinář a média $185 N/A
J Návštěvník v rámci výměnného programu $185 N/A
K Snoubenec (snoubenka) nebo manžel (manželka) amerického občana $265 N/A
L Vnitrofiremně přesunovaní zaměstnanci $205 N/A
M Studentské (profesní) $185 N/A
O Osoby s výjimečnými schopnostmi $205 N/A
P Sportovci. Umělci a baviči $205 N/A
Q Mezinárodní kulturní výměna $205 N/A
R Náboženští pracovníci $205 N/A
T Oběť obchodu s lidmi $185 N/A
U Oběť trestné činnosti $185 N/A
TN/TD Pracovníci NAFTA $185 N/A

Typy víz a podmínky, kdy se nevyžaduje poplatek

  • Žadatelé o vízum A, G, C-2, C-3, NATO a diplomatické vízum (podle definice ve 22 CFR 41.26).
  • Žadatelé, kteří jsou držiteli víza J a účastní se některého oficiálního programu vzdělávací nebo kulturní výměny americké vlády.
  • Výměna strojově čitelného víza ve lhůtě jednoho roku od vydání víza, pokud původní vízum nebylo řádně připojeno nebo je nutné vízum znovu vydat, a to bez zavinění žadatele.
  • Žadatelé vyňatí mezinárodní smlouvou, včetně členů a pracovníků mise pozorovatelů v ústředí Organizace spojených národů schválené Valnou hromadou OSN a jejich přímých rodinných příslušníků.
  • Žadatelé, kteří přijíždějí poskytnout určité dobročinné služby.
  • Zaměstnanci americké vlády přijíždějící v oficiálních záležitostech.
  • Rodič, sourozenec nebo dítě zaměstnance americké vlády zabitého při plnění služebních povinností, kteří cestují na pohřeb dotyčného zaměstnance; anebo rodič, sourozenec, manžel/manželka, syn nebo dcera zaměstnance americké vlády vážně zraněného při plnění služebních povinností, kteří jej navštěvují během neodkladné léčby a rekonvalescence.

Jiné poplatky

V některých případech se platí dodatečné poplatky za vízum přímo Národnímu centru pro víza, americkému velvyslanectví nebo americkému ministerstvu pro vnitřní bezpečnost.

Poplatky za vydání nepřistěhovaleckého víza („reciproční“)

Od žadatelů z určitých zemí se může po schválení jejich žádosti vyžadovat zaplacení poplatku za vydání víza. Tyto poplatky jsou založeny na tzv. „reciprocitě“ (kdy jiná země zpoplatňuje amerického občana za podobný typ víza). Spojené státy se snaží v co nejvyšší míře poplatky za vydání víz omezovat, pokud však cizí vláda uloží americkým občanům takové poplatky za určité typy víz, zavedou Spojené státy u podobných typů víz pro občany dané země „reciproční“ poplatek. Webová stránka ministerstva zahraničí uvádí další informace o poplatcích za vydání víz a pomůže vám zjistit, zda se poplatek za vydání týká i vaší státní příslušnosti.

Poplatky SEVIS

Informační systém studentského a výměnného programu (SEVIS) je internetový systém pro sledování účastníků s vízem F, M a J (a jejich rodinných příslušníků) od okamžiku obdržení úvodních dokladů (I-20 nebo DS-2019) až do dokončení studia/opuštění školy nebo uzavření/opuštění programu.

Hlavní žadatelé o vízum F, M a J: Ověřte si u americké školy, zda byly do systému SEVIS zadány vaše informace. Kromě poplatku za žádost o vízum budete muset navíc zaplatit zvláštní poplatek SEVIS. SEVIS Fee pro zahraniční studenty F a M vzrostl z $200 na $350. Úřad DHS zachovává $35 I-901 SEVIS poplatek pro žadatele výměnných programů v kategoriích účastníků au pair, camp counselor a summer work travel program, ale poplatek SEVIS I-901 ostatním žadatelům J pro výměnné programy se zvýší z $180 na $220. Platbu nelze provést na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Pokyny pro platbu poplatku SEVIS naleznete zde.

Výjimky u poplatku SEVIS

Poplatek SEVIS nemusí platit žadatelé, kteří se účastní programu sponzorovaného americkou vládou (programy s kódem začínajícím na G-1, G-2, G-3, G-7).

L blanket poplatek (poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů)

Hlavní žadatelé, žádající poprvé o L status krytý tzv. “Blanket peticí”, jsou povinni zaplatit poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů v ceně 500 dolarů. Tento poplatek musí být zaplacen na pokladně konzulárního oddělení v den pohovoru. V případě další žádosti o L-1 vízum, která je založena na novém formuláři I-129S, musí být poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů zaplacen znovu.