Vyplnit můj formulář DS-160

Na této stránce:

Přehled

Každý žadatel, včetně dětí, musí mít vlastní žádost o vízum přes formulář DS-160. Formulář DS-160 vyplňte a podejte online ještě před pohovorem na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Pro rezervaci pohovoru se vyžaduje číslo čárového kódu na potvrzovací stránce formuláře DS-160. Americké velvyslanectví nebo konzulát nepřijímají ručně psané ani na stroji psané žádosti a k pohovoru nebudete připuštěni bez potvrzovací stránky formuláře DS-160.

Elektronickým podpisem formuláře DS-160 potvrzujete, že všechny obsažené informace jsou pravdivé a správné. Při nesprávném uvedení jakéhokoli údaje se můžete stát nezpůsobilými pro vstup na území Spojených států. Zkontrolujte si raději dvakrát, že všechny vaše odpovědi jsou správné a že každá otázka je zodpovězena úplně.

Poznámka: Jakékoli dotazy týkající se vyplnění formuláře DS-160 lze vyřešit na následující webové stránce. Nejsme schopni odpovídat na dotazy ani asistovat při tomto procesu.

Zásady vyplňování formuláře DS-160

Formulář DS-160 vyplňte a podejte po prostudování zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum. Žádost DS-160 musíte podat ještě před objednáním schůzky k pohovoru na americkém velvyslanectví nebo konzulátu

  • Velvyslanectví nebo konzulát, které vyberete na začátku formuláře DS-160, musí být stejným velvyslanectvím nebo konzulátem, kde naplánujete schůzku k pohovoru.
  • Všechny otázky zodpovězte v angličtině výhradně pomocí znaků anglického jazyka kromě případu, kdy jste žádáni o zadání celého jména v abecedě svého rodného jazyka.
  • V rámci procesu DS-160 nahrajte fotografii pořízenou v posledních šesti měsících. Podrobné zásady snímání a odesílání kvalitní fotografie naleznete na webové stránce amerického ministerstva zahraničí zde.
  • Pokud přestanete vyplňovat tuto žádost po dobu delší než 20 minut, vyprší platnost síťové relace. Pokud jste si nepoznamenali identifikační číslo žádosti nebo jste si neuložili žádost do souboru na počítači, budete muset začít znovu. Zapište si identifikační číslo žádosti zobrazené v pravém horním rohu stránky. Pokud musíte zavřít prohlížeč ještě před odesláním žádosti, budete toto identifikační číslo žádosti potřebovat pro pokračování ve zpracování žádosti.
  • Vyplněný formulář žádosti DS-160 vygeneruje potvrzovací stránku s alfanumerickým čárovým kódem. Vytiskněte si tuto stránku. Vytištěná potvrzovací stránka je vyžadována pro pohovor na velvyslanectví nebo konzulátu.
  • Po vytištění potvrzovací stránky s čárovým kódem stiskněte ve webovém prohlížeči tlačítko Zpět a poté si odešlete elektronickou poštou záložní kopii formuláře DS-160. Zaslaný soubor bude ve formátu PDF, k jehož zobrazení a tisku potřebujete aplikaci Adobe Acrobat.

Další informace

Jakékoli dotazy týkající se vyplnění formuláře DS-160 lze vyřešit na následující webové stránce. Nejsme schopni odpovídat na dotazy ani asistovat při tomto procesu.

Formulář DS-160 je online k dispozici zde.