Možnosti výběru banky a způsobu platby / Zaplacení poplatku za vízum

Na této stránce:


Přehled

Většina žadatelů včetně dětí musí uhradit poplatek za digitální vízum (MRV), aby se žádost o americké vízum začala zpracovávat. Tento poplatek předepsaný americkou vládou je poplatkem za zpracování víza, který je splatný bez ohledu na to, zda je vízum vydáno či nikoli.

Poplatek MRV je nevratný a nepřenosný. Žadatelé musí ještě před podáním žádosti zjistit, zda pro cestu do Spojených států potřebují nebo nepotřebují vízum.

Příklady osob, které nepotřebují vízum, jsou (nikoli pouze):

 • Jestliže žádáte o vízum A nebo G pro oficiální cestu, nemusíte poplatek MRV hradit
 • Jestliže žádáte o vízum J jako účastník programu sponzorovaného americkou vládou (programy začínající na G-1, G-2, G-3, G-7), nemusíte poplatek MRV hradit
 • Jste-li již držitelem platného víza pro předpokládaný účel cesty, pak vízum pravděpodobně nepotřebujete
 • Jste-li občanem Kanady nebo Bermudských ostrovů (avšak nežádáte o kategorii víza A, E, G, K ani V), pak vízum pravděpodobně nepotřebujete

Pokud musíte požádat o nepřistěhovalecké vízum, postupujte podle následujících pokynů. Žadatelé musejí nejprve provést platbu, a teprve poté mohou naplánovat schůzku k pohovoru. Bez zaplacení řádného poplatku za daný typ víza může být žadatelům omezena možnost plánování schůzky.

Po naplánování úvodní schůzky je pro žadatele omezen počet možných změn termínu schůzky. Pokud se nedostavíte včas na naplánovanou schůzku, bude pravděpodobně nutné uhradit poplatek MRV znovu, abyste si mohli naplánovat novou schůzku. Plánujte tedy tak, abyste nemuseli platit další poplatek za žádost o vízum. Poplatky za žádost o vízum jsou nevratné.

Pamatujte: Je omezen počet změn, které mohou žadatelé provést u termínu schůzky. Plánujte tedy tak, abyste nemuseli platit další poplatek za žádost o vízum. Poplatky za žádost o vízum jsou nevratné.

Poplatek za vydání (reciproční poplatek)

V závislosti na tom, jaké máte občanství a o jaký typ víza žádáte, bývá někdy nutné zaplatit poplatek za vydání víza neboli „reciproční“ poplatek. Tento poplatek není poplatkem MRV a nelze jej použít k naplánování schůzky. Plánujete-li schůzku k pohovoru, neplaťte reciproční poplatek předem; poplatek se platí při pohovoru na konzulárním oddělení amerického velvyslanectví nebo generálního konzulát.

Na této stránce naleznete informace o výši příslušného recipročního poplatku.

Pokyny pro platbu poplatku za vízum

V České republice můžete poplatek za vízum zaplatit online nebo osobně v kterékoli bance. Ke vstupu na podrobnosti o možnostech platby se nejprve zaregistrujte na stránce žadatele a zvolte položku „Naplánujte svou schůzku“. Viz jednotlivé kroky níže.

Krok 1

Přihlaste se do našeho online systému pro žadatele a vytvořte si profil. Zajistíte si tím řádné a včasné zaplacení částky a aktivaci. Hodnoty se zobrazují v amerických dolarech (USD); poplatek je však splatný v českých korunách (CZK). Tato stránka obsahuje další informace o poplatcích za žádosti o různá víza.

Krok 2

Klikněte na volbu Naplánovat schůzku na levé straně obrazovky. Proveďte kroky pro typ víza, poštu, kategorii víza a třídu víza.

Krok 3

Po vstupu na obrazovku Platba klikněte na Možnosti platby a vyberte způsob platby. Chcete-li prohlédnout další podrobnosti o platbě, prostudujte si níže oddíl Možnosti platby poplatku.

Částky v českých korunách jsou vypočítány podle konzulárního směnného kurzu stanoveného americkým ministerstvem zahraničí. Bez zaplacení řádného poplatku za daný typ víza může být žadatelům omezena možnost plánování schůzky.
Krok 4

Vyberte možnost pro platbu, která vám nejvíc vyhovuje, a proveďte platbu. Zaplacením poplatku za vízum souhlasíte s nevratným poplatkem za zpracování žádosti o vízum, který je podmínkou zpracování žádosti. Nejedná se přitom o smlouvu s žadatelem, ani o záruku úspěšného vyřízení žádosti. Částka se nevrací, ať je výsledek žádosti jakýkoli.

Krok 5

Po výběru libovolné možnosti platby si uložte své referenční číslo CGI nebo číslo transakce. Bez referenčního čísla CGI nebo čísla transakce nebudete moci naplánovat schůzku.

Krok 6

Po uhrazení poplatku za vízum můžete naplánovat schůzku podle níže uvedených lhůt zpracování úhrad poplatku za žádost o vízum. Přihlaste se do svého profilu a proveďte kroky v části Naplánujte svou schůzku, přitom použijte své referenční číslo CGI.

Možnosti platby poplatku

Bankovní převod online

Poplatek MRV můžete uhradit online pomocí svého bankovního účtu. Vaše banka může za elektronické transakce účtovat poplatky. Pokud žádáte se svou rodinou nebo skupinově, můžete zaplatit MRV poplatky v jedné hromadné platbě pro všechny členy.

 1. Po přihlášení do svého profilu zvolte na obrazovce plateb možnost online bankovního převodu. Na obrazovce se otevře údaj s vaším jedinečným referenčním číslem CGI. Toto číslo použijte pro zpracování online platby.
 2. Pomocí referenčního čísla CGI proveďte pouze jednu platbu, protože platba je nevratná. V každém případe si uchovejte referenční číslo CGI, které používáte pro online bankovní převod. Toto číslo potřebujete jako doklad o platbě, abyste si mohli plánování schůzky k pohovoru před udělením víza. Za uchování tohoto čísla je odpovědný žadatel.
 3. Referenční číslo CGI zadejte do pole „Reference/důvod převodu/úhradový identifikátor“ na stránce, kde provádíte online převod finančních prostředků. Číslo CGI neměňte ani nepřidávejte žádné další informace. Jestliže nedoplníte referenci CGI, nebude vaše platba rozpoznána.
 4. Na formuláři online bankovnictví zadejte následující údaje o příjemci:
  Název banky: Bank of America Merrill Lynch
  IBAN: CZ2127000000002109760766
  Domácí číslo účtu: 000000-2109760766/2700
  Reference / důvod převodu: Vaše referenční číslo CGI
  Částka: xxx,00 CZK
  Kód SWIFT/BIC: BACXCZPP
  Příjemce: Stanley Associates Inc.

Ne plaťte v USD, platba se provádí českých korunách na základě konzulární směnné sazby, stanovené na vebové stránce. V případě, že poplatek zaplatíte v USD, Vaše platba bude zamítnuta a budete odpovědný za veškeré náklady.

 

Online platba pomocí Debetní Karty

Nejpohodlnějším způsobem platby poplatku za žádost o nepřistěhovalecké vízum (NIV) je online platba debetní karty.

 1. Po přihlášení do svého profilu zvolte na obrazovce plateb možnost platby pomocí debetní karty.
 2. Po uhrazení poplatku za žádost o vízum si pro svou archivaci vytiskněte potvrzení. Uchovejte potvrzení společně s číslem transakce. Číslo transakce použijete při plánování schůzky. V případě ztráty jej nelze nahradit. Bez čísla transakce nebudete moci naplánovat schůzku.

Upozorňujeme Vás, že transakce debetní kartou je povolena pouze jednou za 24 hodin.

 
Hotovost

Poplatek za žádost o nepřistěhovalecké vízum (NIV) můžete uhradit hotově v libovolné bance. V případě, že použijete jinou banku, než ve které máte účet, mohou vám být účtovány poplatky. Pokud žádáte o několik víz pro svou rodinu či skupinu, vyžaduje se pouze JEDNA platba.

 1. Po přihlášení do svého profilu zvolte na obrazovce plateb možnost platby „Hotovost“.
 2. Vytisknete si vkladní stvrzenku, která obsahuje jedinečné referenční číslo CGI, které musíte uvést při platbě v hotovosti. Pomocí referenčního čísla CGI proveďte pouze jednu platbu, protože platba je nevratná.
 3. K uhrazení poplatku za vízum si do banky vezměte vyplněnou vkladní stvrzenku. Do údaje o vkladu platbu doplňte referenční číslo CGI. Jestliže neuvedete referenční číslo CGI nebo neuhradíte částku přesně uvedenou na vkladní stvrzence, nebudete moci naplánovat schůzku.
 4. Po obdržení platby vám pokladník vydá potvrzení. Uchovejte potvrzení jako doklad o platbě.

Ne plaťte v USD, platba se provádí českých korunách na základě konzulární směnné sazby, stanovené na vebové stránce. V případě, že poplatek zaplatíte v USD, Vaše platba bude zamítnuta a budete odpovědný za veškeré náklady.

Další poplatky: Jestliže platíte tento poplatek v bance třetí strany, může vám být účtován poplatek. Chcete-li si tento převod urychlit, může vám být účtován poplatek.

Naplánování pohovoru

Bez ohledu na to, zda plánujete schůzku online nebo prostřednictvím našeho telefonického centra, budete potřebovat referenční číslo CGI nebo číslo transakce vytištěné na potvrzení.

Viz níže uvedená tabulka s lhůtami zpracování.

Lhůty zpracování úhrad poplatku za žádost o vízum
Způsob platby Plánování pohovoru Číslo potvrzení pro naplánování pohovoru
Debetní Karty Ihned po platbě online Číslo transakce
Bankovní převod online Po 13. hodině druhý pracovní den (pokud platba proběhla před 15. hodinou) Referenční číslo CGI
Hotově v bance Po 13. hodině druhý pracovní den (pokud platba proběhla před 15. hodinou) Referenční číslo CGI