Žádost o vízum bez pohovoru

Na této stránce:

 

Přehled

Můžete být oprávněni požádat o vízum, aniž byste se dostavili osobně k pohovoru. Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny.

Někteří žadatelé mají nárok na osvobození od pohovoru. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené kvalifikační požadavky a postupujte podle níže uvedených pokynů.

 • Žadatelé starší 80 let, kterým nebylo v posledních dvou letech zamítnuto udělení víza
 • Děti mladší 14 let (viz Visas pro děti stránka pro více informací)
 • Žadatelé, kteří se poprvé ucházejí o programy F, M nebo akademické programy J (au-pair a Summer Work & Travel se nekvalifikují) a kteří již dříve vycestovali do Spojených států na základě povolení ESTA
 • Žadatelé, kteří poprvé žádají o vízum H, neblankografické vízum L, O, P, Q a R a kteří dříve vycestovali do Spojených států na jakýkoli druh víza nebo ESTA
 • Žadatelé o prodloužení víza, jejichž osobní údaje se nezměnily a kteří splňují všechny následující podmínky:
 1. Předchozí vízum jim bylo uděleno po 30. srpnu 2007 a k žádosti o vízum jim bylo sejmuto 10 otisků prstů
 2. Vízum je ve stejné kategorii jako předchozí vízum, pokud:
  • poslední vízum B1/B2 bylo uděleno na méně než deset let,
  • žádost se týká víz A-3, G-5 nebo NATO-7 (Při každé žádosti o vízum musí absolvovat pohovor s konzulárním úředníkem)
 3. Žádost je podána do 48 měsíců od data vypršení platnosti starého víza nebo je staré vízum stále platné.
 4. Žádost je podána na konzulárním úřadě v místě jejich obvyklého pobytu nebo na úřadě určeném pro jejich státní příslušnost.

Obnovení víza

Krok 1

Vyplňte neimigrační elektronickou žádost o vízum (DS-160).

Krok 2

Přihlaste se do našeho online systému pro žadatele nebo si vytvořte profil . Po přihlášení zvolte "Nová žádost / Naplánování schůzky", pečlivě postupujte podle pokynů a vyplňte potřebná pole.

Při postupu budete odpovídat na otázky týkající se upuštění od pohovoru, které vyhodnotí vaši způsobilost požádat o vízum bez pohovoru.

Krok 3

Po zodpovězení otázek budete vyzváni k zaplacení poplatku za MRV. Pokud jste způsobilí požádat o vízum bez pohovoru, obdržíte a vytisknete si "Potvrzení o osvobození od pohovoru", které přiložíte k žádosti o vízum.

Krok 4

Vytiskněte si "Interview waiver Confirmation Letter" a shromážděte potvrzovací stránku DS-160, potvrzení o zaplacení poplatku MRV, současný a předchozí pas, fotografii a dopis s vysvětlením účelu cesty a itineráře. V závislosti na kategorii víza můžete potřebovat další dokumenty a poplatek za vzájemnost. Další požadované dokumenty naleznete na stránce konkrétní vízové kategorie.

Krok 5

Když budete připraveni odeslat dokumenty žádosti, postupujte podle pokynů uvedených v dopise s potvrzením o vzdání se pohovoru a zaregistrujte svou adresu pro doručování dokumentů. Po dokončení registrace vás bude kontaktovat kurýr Messenger (během 1-2 pracovních dnů), aby se dohodli na datu a čase vyzvednutí dokumentů.

Své dokumenty vložte do obálky adresované americké ambasádě (Velvyslanectví USA v Praze, Tržište 15, Praha 1) spolu se svým jménem a adresou jako odesílatel.

Náklady na doručení dokumentů na velvyslanectví činí 329 Kč, která se platí kreditní nebo debetní kartou, a to přímo kurýrovi při vyzvednutí dokumentů.

Krok 6

Kurýr doručí vaše dokumenty na velvyslanectví.

Krok 7

Na konci procesu vyřizování víz vám Messenger vrátí vaše dokumenty a pas na zvoleném místě doručení dokumentů se zvolenou možností doručení, kterou jste si vybrali ve svém profilu.

Cena doručení dokladů na adresu vašeho bydliště/kanceláře činí 387 Kč, kterou uhradíte kreditní nebo debetní kartou přímo kurýrovi při doručení vašich dokladů. Adresu pro doručování můžete změnit přístupem do svého profilu. V případě vydání víza bude váš pas obsahovat vízum.

Zpracování vaší žádosti může trvat až 10 pracovních dnů. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo vyžádat si osobní pohovor s každým žadatelem.

Podání žádosti o nepřistěhovalecké vízum do USA.