Diplomaté a vládní úředníci

Na této stránce:

Přehled

Diplomatům a dalším vládním úředníkům lze pro oficiální cestu do Spojených států vydat víza G-1 až G-4. Obecně závisí typ víza vyžadovaného u diplomata nebo jiného vládního úředníka na účelu cesty do Spojených států. Aby se žadatelé podle amerického imigračního zákona kvalifikovali pro vízum A, G nebo NATO, musí splňovat velmi specifické požadavky.

Žádosti o vízum A-1, A-2 a G-1 až G-4 pro státní příslušníky České republiky musí být podány konzulárnímu oddělení amerického velvyslanectví prostřednictvím Ministerstva zahraničí. Žádosti o A-1 a A-2 víza státních příslušníků třetích zemí lze konzulárnímu oddělení amerického velvyslanectví zaslat prostřednictvím kurýra z akreditovaných diplomatických misí v České republice. Všechny žádosti o vízum A-1, A-2 a G1 až G-4 musí doprovázet diplomatická nóta.

Žádosti o vízum G-1 až G-4 lze podat přímo americkému velvyslanectví nebo konzulátu. Všechny žádosti o vízum A-1, A-2 a G1 až G-4 musí doprovázet diplomatická nóta, anebo v případě mezinárodních organizací pak oficiální dopis s žádostí o vydání víza G. Poplatek MRV za žádost o vízum neplaťte prostřednictvím této stránky, protože nebude vrácen.

Další informace

Další informace naleznete na této webové stránce nebo se můžete obrátit na pracovníka administrativní kanceláře své vlády či agentury, který má na starosti vízové záležitosti.

Na webové stránce ministerstva zahraničí si můžete vyhledat doplňující informace o kvalifikaci pro diplomatické a úřední vízum i další specifické informace o vízech A a vízech G.