Skupinové schůzky

Na této stránce:


Přehled

Nerodinné skupiny 10 a více osob, které musí skupinově cestovat na konkrétní událost, mohou požádat o speciální skupinovou schůzku. Příkladem takových skupin je skupina umělců, kteří jedou na turné a vystupují ve Spojených státech, sportovní týmy, piloti či odborní pracovníci cestující na školení. Pokud jsou před požadovaným datem cesty k dispozici běžné schůzky, není třeba žádat o schůzku skupinovou; můžete si jednoduše naplánovat běžnou schůzku společně. Skupiny rodinných příslušníků nebo přátel cestujících za účelem turistiky nemají na tyto skupinové schůzky nárok. 

Při podávání žádosti o skupinovou schůzku nezapomeňte uvést podrobné informace o podstatě vašich cestovních plánů, včetně seznamu členů skupiny a jejich úloh, vysvětlení, kdo vaši cestu sponzoruje, a zda existuje konkrétní termín, na který byste chtěli skupinový pohovor naplánovat. Pokud pro váš pohovor preferujete nějaké konkrétní termíny, nezapomeňte je uvést v poli Důvod Cesty. Velvyslanectví poté může při přidělování termínu pro vaši skupinu zohlednit vámi preferované termíny. Pokud má vaše skupina méně než 10 osob, nemůžete si skupinovou schůzku rezervovat

Jak podat žádost

Krok 1

Určený koordinátor skupiny použije online systém pro sjednávání schůzek a klikne na Požadavek pro naplánování skupiny a požádá o skupinovou schůzku. Požadavek není možné podávat prostřednictvím agenta. Po odeslání žádosti si počkejte na odpověď z amerického velvyslanectví nebo konzulátu, kterou obdržíte e-mailem.

Prosím, nepřidávejte ke skupině další členy skupiny/ rodinné příslušníky, dokud neobdržíte od U.S. Velvyslanectví nebo konzulátu e-mail, potvrzující schválení skupinové schůzky. Další členy skupiny/ rodinné příslušníky budete moci k již schválené skupině přidat pouze po obdržení potvrzujícího e-mailu.

Krok 2

Pokud americké velvyslanectví nebo konzulát schválí žádost, obdrží koordinátor skupiny e-mail s výzvou, aby přešel na svůj profil a  naplánoval schůzky pro každého člena skupiny. Pracovník (agent) telefonního centra nemůže plánovat skupinové schůzky, může však zodpovídat dotazy. Pokud americké velvyslanectví nebo konzulát zamítne žádost o skupinovou schůzku, bude oznámení rovněž zasláno e-mailem. V takovém případě musí každý člen skupiny naplánovat schůzku samostatně.

Poznámka: E-mail potvrzující nebo zamítající váš požadavek přijde z adresy no-reply@ustraveldocs.com. Některé e-mailové aplikace mají nastavena pravidla pro filtrování neznámých odesílatelů do složky s nevyžádanou poštou. Pokud neobdržíte informaci e-mailem, vyhledejte zprávu ve složkách s nevyžádanými e-maily.

Krok 3

Každý člen skupiny musí uhradit poplatek za žádost o vízum. Pokud poplatek uhradíte hromadnou platbou, obdržíte pouze jedno číslo potvrzení na každou transakci a toto číslo potvrzení použijete pro každý platný uhrazený poplatek MRV.

Typy víz a výše poplatků za žádost - seřazené podle typu víz
Typ víza Popis Výše poplatku Select Quantity
B Obchodní/turistické $185
C-1 Tranzit $185
C-1/D Posádka (na palubě zámořské lodi nebo letadla ve Spojených státech) $185
D Posádka lodi/letadla $185
E Smluvní obchodník/investor, australská profesní zvláštnost $315
F Studentské (akademické) $185
H Dočasní/sezónní pracovníci a zaměstnanci, stážisté $205
I Novinář a média $185
J Návštěvník v rámci výměnného programu $185
K Snoubenec (snoubenka) nebo manžel (manželka) amerického občana $265
L Vnitrofiremně přesunovaní zaměstnanci $205
M Studentské (profesní) $185
O Osoby s výjimečnými schopnostmi $205
P Sportovci. Umělci a baviči $205
Q Mezinárodní kulturní výměna $205
R Náboženští pracovníci $205
T Oběť obchodu s lidmi $185
TN/TD Pracovníci NAFTA $185
Krok 4

Každý člen skupiny musí vyplnit formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160) a vytisknout potvrzovací stránku.

Krok 5

Koordinátor skupiny přejde na svůj profil v online systému pro sjednávání schůzek a po kliknutí na tlačítko Požadavek pro naplánování skupiny začne plánovat schůzky pro skupinu. Potřebuje mít k dispozici tři informace o každém členu skupiny:

  • Cestovní pas člena skupiny s plným jménem žadatele, číslo cestovního pasu, datum narození, datum vypršení platnosti cestovního pasu a další důležité údaje uvedené v cestovním pase na stránce s životopisnými údaji.
  • CGI Číslo potvrzení o uhrazení poplatku za žádost o vízum člena skupiny. Klikněte zde pro pomoc s vyhledáním tohoto čísla.
  • Desetimístné číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160 člena skupiny.
Krok 6

Koordinátor skupiny vybere schválený požadavek na skupinovou schůzku odpovídající správné skupině. Pokud koordinátor skupiny plánuje skupinové schůzky častěji, je důležité vybrat správný skupinový požadavek.

Krok 7

Jednotliví členové skupiny se do profilu koordinátora skupiny přidávají jako „Závislé osoby“. Koordinátor skupiny si může vybrat, zda bude členem skupiny či nikoli.

Krok 8

Skupina se dostaví na americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru před udělením víza. Každý člen s sebou musí přinést vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální cestovní pas a všechny staré cestovní pasy. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Důležité body
  • Po schválení skupinového požadavku musí skupina v omezené časové lhůtě provést kroky 1 až 6. Obvykle se jedná o lhůtu sedmi dnů, koordinátor skupiny by se však měl řídit údajem obdrženým v e-mailové zprávě. V případě vypršení platnosti požadavku musí koordinátor skupiny začít znovu a podat nový požadavek.
  • Koordinátor skupiny měl pro členy skupiny provést kroky 1, 2, 3 a 5. Každý žadatel musí vyplnit vlastní formulář DS-160.
  • Pokud má člen skupiny již naplánovanou schůzku, nemůže se stát členem skupiny. Musí se k pohovoru před udělením víza dostavit samostatně.
  • Jestliže žadatelé ze skupiny podávají žádost v rámci schválené petice I-797, například žadatelé o vízum H2A, H2B nebo H3, musí koordinátor skupiny v kroku 1 nahrát čitelnou kopii schválené petice I-797 jako součást žádosti.

Poznámka: Pokud máte nějaké další otázky ohledně skupinové časenky, pro detailnější informace prosím navštivte Návod na plánování skupinové schůzky.