Skupinové schůzky

Na této stránce:


Přehled

Skupina deseti nebo více osob, které cestují za stejným účelem do Spojených Států, může požádat o speciální skupinovou schůzku. Mezi takové skupiny patří např. divadelni a umělecké soubory, které budou v USA vystupovat, dále to mohou být sportovní týmy, piloti nebo kvalifikovaní dělníci, kteří se účastní výcviku, nebo skupina studentů.

Při požádáni o skupinovou schůzku nezapomeňte uvést veškeré nutné informace, týkající se účelu cesty a prosím, označte i konkrétní den, ve kterém byste chtěli skupinový pohovor absolvovat. Pokud netrváte pouze na jediném termínu, kdy se můžete dostavit k vízovému pohovoru, potom prosím, přidejte všechny další vám vyhovující termíny do kolonky "Důvod cesty". Velvyslanectví může zohlednit termíny, které jste označili, při přiřazování data a času skupinové schůzky, v závislosti na dostupnosti termínů. Pokud má skupina méně než deset osob, v tom případě nemůžete o skupinovou schůzku žádat.

Jak podat žádost

Krok 1

Určený koordinátor skupiny použije online systém pro sjednávání schůzek a klikne na Požadavek pro naplánování skupiny a požádá o skupinovou schůzku. Požadavek není možné podávat prostřednictvím agenta. Po odeslání žádosti si počkejte na odpověď z amerického velvyslanectví nebo konzulátu, kterou obdržíte e-mailem.

Prosím, nepřidávejte ke skupině další členy skupiny/ rodinné příslušníky, dokud neobdržíte od U.S. Velvyslanectví nebo konzulátu e-mail, potvrzující schválení skupinové schůzky. Další členy skupiny/ rodinné příslušníky budete moci k již schválené skupině přidat pouze po obdržení potvrzujícího e-mailu.

Krok 2

Pokud americké velvyslanectví nebo konzulát schválí žádost, obdrží koordinátor skupiny e-mail s výzvou, aby přešel na svůj profil a  naplánoval schůzky pro každého člena skupiny. Pracovník (agent) telefonního centra nemůže plánovat skupinové schůzky, může však zodpovídat dotazy. Pokud americké velvyslanectví nebo konzulát zamítne žádost o skupinovou schůzku, bude oznámení rovněž zasláno e-mailem. V takovém případě musí každý člen skupiny naplánovat schůzku samostatně.

Poznámka: E-mail potvrzující nebo zamítající váš požadavek přijde z adresy no-reply@ustraveldocs.com. Některé e-mailové aplikace mají nastavena pravidla pro filtrování neznámých odesílatelů do složky s nevyžádanou poštou. Pokud neobdržíte informaci e-mailem, vyhledejte zprávu ve složkách s nevyžádanými e-maily.

Krok 3

Každý člen skupiny musí uhradit poplatek za žádost o vízum. Pokud poplatek uhradíte hromadnou platbou, obdržíte pouze jedno číslo potvrzení na každou transakci a toto číslo potvrzení použijete pro každý platný uhrazený poplatek MRV.

Typy víz a výše poplatků za žádost - seřazené podle typu víz
Typ víza Popis Výše poplatku Select Quantity
B Obchodní/turistické $185
C-1 Tranzit $185
C-1/D Posádka (na palubě zámořské lodi nebo letadla ve Spojených státech) $185
D Posádka lodi/letadla $185
E Smluvní obchodník/investor, australská profesní zvláštnost $315
F Studentské (akademické) $185
H Dočasní/sezónní pracovníci a zaměstnanci, stážisté $205
I Novinář a média $185
J Návštěvník v rámci výměnného programu $185
K Snoubenec (snoubenka) nebo manžel (manželka) amerického občana $265
L Vnitrofiremně přesunovaní zaměstnanci $205
M Studentské (profesní) $185
O Osoby s výjimečnými schopnostmi $205
P Sportovci. Umělci a baviči $205
Q Mezinárodní kulturní výměna $205
R Náboženští pracovníci $205
T Oběť obchodu s lidmi $185
TN/TD Pracovníci NAFTA $185
Krok 4

Každý člen skupiny musí vyplnit formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160) a vytisknout potvrzovací stránku.

Krok 5

Koordinátor skupiny přejde na svůj profil v online systému pro sjednávání schůzek a po kliknutí na tlačítko Požadavek pro naplánování skupiny začne plánovat schůzky pro skupinu. Potřebuje mít k dispozici tři informace o každém členu skupiny:

  • Cestovní pas člena skupiny s plným jménem žadatele, číslo cestovního pasu, datum narození, datum vypršení platnosti cestovního pasu a další důležité údaje uvedené v cestovním pase na stránce s životopisnými údaji.
  • CGI Číslo potvrzení o uhrazení poplatku za žádost o vízum člena skupiny. Klikněte zde pro pomoc s vyhledáním tohoto čísla.
  • Desetimístné číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160 člena skupiny.
Krok 6

Koordinátor skupiny vybere schválený požadavek na skupinovou schůzku odpovídající správné skupině. Pokud koordinátor skupiny plánuje skupinové schůzky častěji, je důležité vybrat správný skupinový požadavek.

Krok 7

Jednotliví členové skupiny se do profilu koordinátora skupiny přidávají jako „Závislé osoby“. Koordinátor skupiny si může vybrat, zda bude členem skupiny či nikoli.

Krok 8

Skupina se dostaví na americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru před udělením víza. Každý člen s sebou musí přinést vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální cestovní pas a všechny staré cestovní pasy. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Důležité body
  • Po schválení skupinového požadavku musí skupina v omezené časové lhůtě provést kroky 1 až 6. Obvykle se jedná o lhůtu sedmi dnů, koordinátor skupiny by se však měl řídit údajem obdrženým v e-mailové zprávě. V případě vypršení platnosti požadavku musí koordinátor skupiny začít znovu a podat nový požadavek.
  • Koordinátor skupiny měl pro členy skupiny provést kroky 1, 2, 3 a 5. Každý žadatel musí vyplnit vlastní formulář DS-160.
  • Pokud má člen skupiny již naplánovanou schůzku, nemůže se stát členem skupiny. Musí se k pohovoru před udělením víza dostavit samostatně.
  • Jestliže žadatelé ze skupiny podávají žádost v rámci schválené petice I-797, například žadatelé o vízum H2A, H2B nebo H3, musí koordinátor skupiny v kroku 1 nahrát čitelnou kopii schválené petice I-797 jako součást žádosti.

Poznámka: Pokud máte nějaké další otázky ohledně skupinové časenky, pro detailnější informace prosím navštivte Návod na plánování skupinové schůzky.