Často kladené otázky

Na této stránce:

Časté otázky - Zpracování víz typu F, M a akademických víz typu J a rozšíření výjimky z pohovoru během COVID-19

  1. Kteří uchazeči o studium mají nárok na zproštění povinnosti absolvovat pohovor?
  2. Kdo rozhoduje o tom, kdo je způsobilý?
  3. Kde mohu podat žádost?
  4. Musím si ještě domluvit schůzku?
  5. Co je to program bezvízového styku?
  6. Co je to "akademické" vízum J?
  7. Znamená to, že budu mít zaručené vízum?
  8. Budou mít můj manžel/manželka a nezletilé děti nárok na osvobození od pohovoru pro svá odvozená víza F, M a J?
  9. Kde najdu další informace?
  10. Musím si nechat vzít otisky prstů?
  11. Jak dlouho bude tato politika platit?
  12. Co když mi vypršela platnost předchozího amerického víza?
  13. Co když mi bylo vízum zamítnuto, ale moje následná žádost o vízum byla schválena?
  14. Bylo mi již dříve uděleno americké vízum jiné kategorie než F, M nebo akademické J. Mohu se stále kvalifikovat pro program prominutí pohovoru?
  15. Co je to výjimka z národního zájmu (NIE)?
  16. Jak mohu požádat o výjimku z národního zájmu?

Zpět nahoru


 

Q.1 Kteří uchazeči o studium mají nárok na zproštění povinnosti absolvovat pohovor?

Žadatelé, kteří žádají o vízum typu F, M nebo akademické vízum typu J, mohou mít nárok na osvobození od pohovoru. Žadateli muselo být vydáno již dříve jakékoli vízum do USA. Kromě toho žadatelova poslední žádost o vízum nesměla být z jakéhokoli důvodu zamítnuta a nesmí existovat žádný náznak nezpůsobilosti k udělení víza.

FZpůsobilí mohou být také žadatelé o první vízum F, M a akademické vízum J, kteří jsou občany nebo státními příslušníky zemí programu bezvízového styku a u nichž není žádný náznak možné nezpůsobilosti k udělení víza. Žadatel, kterému bylo zamítnuto vydání elektronické autorizace cestovního povolení (ESTA), nemá nárok na zrušení pohovoru.

Zpět nahoru


Q.2 Kdo rozhoduje o tom, kdo je způsobilý?

O povolení zproštění povinnosti absolvovat pohovor rozhodují velvyslanectví a konzuláty případ od případu.

Zpět nahoru


 

Q.3 Kde mohu podat žádost?

Žadatel musí být státním příslušníkem země, ve které žádá.

Zpět nahoru


 

Q.4 Musím si ještě domluvit schůzku?

Další informace naleznete na internetových stránkách místního velvyslanectví nebo konzulátu. Na některých místech si žadatelé možná budou muset sjednat schůzku pro zproštění povinnosti absolvovat pohovor, aby mohli předložit svůj cestovní pas, otisky prstů a doprovodné dokumenty.

Zpět nahoru


 

Q.5 Co je to program bezvízového styku?

Program bezvízového styku umožňuje většině občanů nebo státních příslušníků zúčastněných zemí cestovat do Spojených států za účelem turistiky nebo obchodní cesty na dobu 90 dnů nebo kratší bez nutnosti získat vízum. Cestující musí mít schválenou elektronickou autorizaci cestovního povolení (ESTA) již před cestou a musí splnit všechny níže uvedené požadavky. Další informace naleznete na stránkách https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html .

Zpět nahoru


 

Q.6 Co je to "akademické" vízum J?

Mezi žadatele o akademické vízum J patří studenti, profesoři, výzkumní pracovníci, krátkodobí stipendisté nebo odborníci, kteří se účastní schváleného výměnného programu. Více informací o schválených výměnných programech naleznete na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/exchange.html

Zpět nahoru


 

Q.7 Znamená to, že budu mít zaručené vízum?

Ne. Nová politika upouští od požadavku osobního pohovoru pro některé žadatele o víza F, M a akademická víza J. Konzulární úředník posoudí vaši žádost o vízum a může rozhodnout, že pohovor je nutný. Všechny žádosti o víza jsou posuzovány případ od případu. Konzulární úředník může žádost o vízum zamítnout, pokud je žadatel shledán nezpůsobilým podle zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti nebo jiných ustanovení amerického práva.

Zpět nahoru


 

Q.8 Budou mít můj manžel/manželka a nezletilé děti nárok na osvobození od pohovoru pro svá odvozená víza F, M a J?

Ano, žadatelé o odvozená víza mohou mít rovněž nárok na osvobození od pohovoru, pokud hlavní žadatel splňuje podmínky.

Zpět nahoru


 

Q.9 Kde najdu další informace?

Na stránkách Travel.state.gov a na webových stránkách místního velvyslanectví nebo konzulátu USA naleznete více informací o tom, zda splňujete podmínky a o tom, jak si rezervovat schůzku.

Zpět nahoru


 

Q.10 Musím si nechat vzít otisky prstů?

Pokud vám bylo již dříve vydáno americké vízum, pravděpodobně nebudete muset znovu poskytovat své biometrické údaje. Za určitých okolností, například pokud bylo původní vízum vydáno před dosažením 14 let věku žadatele, mohou být biometrické údaje vyžadovány. U žadatelů ze zemí programu bezvízového styku nebudou otisky prstů vyžadovány před podáním žádosti o vízum typu F, M nebo akademické vízum typu J.

Zpět nahoru


 

Q.11 Jak dlouho bude tato politika platit?

Platnost této politiky je stanovena do 31. prosince 2021 do 23:59 hodin.

Zpět nahoru


 

Q.12 Co když mi vypršela platnost předchozího amerického víza?

Nová politika se vztahuje na osoby, kterým bylo dříve uděleno americké vízum, bez ohledu na to, zda platnost předchozího víza vypršela. Na ty, jejichž poslední žádost o vízum byla zamítnuta, se nevztahuje.

Zpět nahoru


 

Q.13 Co když mi bylo vízum zamítnuto, ale moje následná žádost o vízum byla schválena?

Pokud byla následná žádost o vízum schválena a žadatel nemá žádné zjevné vízové nezpůsobilosti, můžete i nadále splňovat podmínky programu pro zrušení pohovoru.

Zpět nahoru


 

Q.14 Bylo mi již dříve uděleno americké vízum jiné kategorie než F, M nebo akademické J. Mohu se stále kvalifikovat pro program prominutí pohovoru?

Žadatelé o vízum F, M a akademické J, kterým bylo v minulosti vydáno jakékoli americké vízum, se mohou kvalifikovat do programu pro upuštění od pohovoru, pokud nejsou jinak nezpůsobilí.

Zpět nahoru


 

Q.15 Co je to výjimka z národního zájmu (NIE)?

NIE umožňuje osobě, která pobývala v jedné z 33 zemí podléhajících cestovním omezením COVID-19, vycestovat do Spojených států.

Zpět nahoru


 

Q.16 Jak mohu požádat o výjimku z národního zájmu?

Žadatelé o vízum typu F a M budou při podání žádosti o vízum automaticky posouzeni jako žadatelé o NIE. Žádosti akademických žadatelů J o NIE budou posuzovány společně s jejich žádostmi o vízum.

Zpět nahoru


 


Časté otázky - Testování na covid 19

 1. Bude ministerstvo zahraničí vyžadovat po žadatelích o vízum potvrzení o očkování proti covid 19 nebo test?

Zpět nahoru


 

Otázka 1: Bude ministerstvo zahraničí vyžadovat po žadatelích o vízum potvrzení o očkování proti covid 19 nebo test?

V tuto chvíli žádné změny v požadavcích pro udělení víza nejsou. Informace týkající se požadovaného očkování u žadatelů o přistěhovalecká víza najdete na webových stránkách ministerstva zahraničí.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Obecné informace o vízech

 1. Jak dlouho musí cestovní pas zůstat v platnosti, abych mohl/a požádat o americké vízum?
 2. Vztahuje se na mne bezvízový program?
 3. Jaký je poplatek za autorizaci ESTA a kdo je povinen jej platit?
 4. Co se stane, pokud přijedu do Spojených států bez autorizace ESTA?
 5. Mohu v České republice požádat o nepřistěhovalecké vízum, jsem-li státním příslušníkem třetí země, ale žiji v České republice?
 6. Jsou všichni žadatelé o nepřistěhovalecké vízum povinni dostavit se na americké velvyslanectví nebo konzulát k pohovoru?
 7. Mám nepřistěhovalecké vízum, kterému brzy vyprší platnost a chci jej obnovit. Musím znovu procházet celým procesem žádosti o vízum?
 8. Mému cestovnímu pasu vypršela platnost, avšak americké vízum je stále platné. Musím zažádat o nové vízum?
 9. Mám dvojí občanství. Který cestovní pas mám použít pro cestu do Spojených států?
 10. Jak si mohu prodloužit vízum?
 11. Musím formulář žádosti o vízum zasílat elektronicky?
 12. Co je „administrativní zpracování“?
 13. Jak mám číst vízum a rozumět mu?
 14. Během pobytu ve Spojených státech mi vyprší platnost víza. Představuje to nějaký problém?
 15. Co se stane při příjezdu do Spojených států?
 16. Při odjezdu ze Spojených států jsem neodevzdal/a formulář I-94. Co mám dělat?
 17. Mám dotazy týkající se odeslání formuláře DS-160 a vytištění potvrzovací stránky. Kde najdu další informace?
 18. Nemám internetový bankovní účet. Může za mě zaplatit někdo jiný?
 19. Svou cestu si chci naplánovat a zamluvit co nejdříve. Kdy si mohu rezervovat své letenky?
 20. Změnil/a jsem si jméno. Je vízum do USA na mé původní jméno stále platné?
 21. Jaké informace musím poskytnout o sociálních médiích při vyplňování formuláře DS 160?

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Jak dlouho musí cestovní pas zůstat v platnosti, abych mohl/a požádat o americké vízum?

Musíte být držitelem platného cestovního pasu pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku).

Zpět nahoru


 

Otázka 2. Vztahuje se na mne bezvízový program?

Pro bezvízový program se kvalifikujete, jestliže jste občanem země, která se účastní bezvízového programu, jste držitelem biometrického cestovního pasu, cestujete na krátkodobý obchodní pobyt nebo na návštěvu kratší než 90 dnů, splňujete-li další požadavky programu a získal/a jste autorizaci prostřednictvím systému ESTA (Elektronický systém pro cestovní autorizaci).

Chcete-li využít tento program, musíte být občanem země způsobilé pro bezvízový styk. Osoby s trvalý pobytem v zemích způsobilých pro bezvízový styk se nekvalifikují pro bezvízový program, pokud nejsou také občany země způsobilé pro bezvízový styk. Doporučujeme ještě před cestou do Spojených států navštívit webovou stránku bezvízového programu a zjistit, zda jste způsobilý/á pro bezvízový program.

Zpět nahoru


 

Otázka 3. Jaký je poplatek za autorizaci ESTA a kdo je povinen jej platit?

Registrace ESTA je vyžadována u všech osob, které cestují do Spojených států v rámci bezvízového programu. Za registraci v systému ESTA se platí poplatek 14 USD. Poplatek lze zaplatit online pomocí debetní karty nebo libovolné z následujících kreditních karet: Visa, MasterCard, American Express nebo Discover. Nemáte-li správný typ kreditní karty, mohou za vás poplatek ESTA zaplatit třetí strany (cestovní agentury, rodinní příslušníci a další). Je-li registrace ESTA zamítnuta, činí poplatek pouze 4 USD.

Zpět nahoru


 

Otázka 4. Co se stane, pokud přijedu do Spojených států bez autorizace ESTA?

Osoby cestující v rámci bezvízového programu, které neobdrželi autorizaci prostřednictvím systému ESTA, musí počítat s tím, že jim bude odepřen vstup na palubu všech letadel směřujících do Spojených států. Pokud vám bude umožněn vstup na palubu, počítejte s výrazným zdržením a případným odepřením vstupu v místě vstupu do Spojených států (tj. příletové letiště). Registrace ESTA trvá obvykle několik minut, autorizaci obdržíte často už za několik sekund a je platná dva roky, pokud během této dvouleté lhůty nevyprší platnost cestovního pasu cestující osoby. V takových případech je platnost autorizace ESTA omezena dobou platnosti cestovního pasu.

Zpět nahoru


 

Otázka 5. Mohu v České republice požádat o nepřistěhovalecké vízum, jsem-li státním příslušníkem třetí země, ale žiji v České republice?

Žadatelé by měli obecně zažádat v zemi, jejíž jsou státní příslušníci nebo kde mají trvalý pobyt. Libovolná osoba, která legálně pobývá v České republice, může podat žádost o vízum v České republice. Žadatelé by se však o místě podání žádosti měli rozhodovat nejen na základě toho, že je to jinde pohodlné nebo že by na svém domácím území získali pozdější termín schůzky. Žadatel by měl například vzít v potaz, ve kterém konzulárním obvodu je schopen prokázat nejsilnější vazby.

Neexistuje záruka vydání víza, ani není zaručena doba zpracování. V případě zamítnutí se poplatek za žádost nevrací.

Zpět nahoru


 

Otázka 6. Jsou všichni žadatelé o nepřistěhovalecké vízum povinni dostavit se na americké velvyslanectví nebo konzulát k pohovoru?

Ano, platí to pro většinu žadatelů. Povinnost účasti na pohovoru má pouze několik výjimek. Osobně se obecně nemusí dostavit následující žadatelé:

 • Žadatelé o víza typu A-1, A-2 (oficiální představitelé přijíždějící v záležitostech centrální vlády), C-2, C-3 (tranzit představitelů centrálních vlád v záležitostech centrální vlády) nebo G-1, G-2, G-3, G-4 (představitelé centrálních vlád cestující v souvislosti s mezinárodní organizací nebo zaměstnanci mezinárodních organizací)
 • Děti mladší 14 let, pokud jejich rodiče mají platné nepřistěhovalecké vízum.

Zpět nahoru


 

Otázka 7. Mám nepřistěhovalecké vízum, kterému brzy vyprší platnost a chci jej obnovit. Musím znovu procházet celým procesem žádosti o vízum?

Každá žádost o nepřistěhovalecké vízum představuje samostatný proces. Zažádejte normálním způsobem, i když jste již dříve měl/a vízum a vaše současné nepřistěhovalecké vízum je dosud platné.

Zpět nahoru


 

Otázka 8. Mému cestovnímu pasu vypršela platnost, avšak americké vízum je stále platné. Musím zažádat o nové vízum?

Nemusíte. Je-li vaše vízum dosud platné, můžete cestovat do Spojených států s oběma cestovními pasy (se starým i novým) po celou dobu platnosti víza, pokud vízum není poškozené a pokud se jedná o typ víza požadovaný pro hlavní účel vaší cesty.  (Příklad: turistické vízum, je-li hlavním účelem cesty turistika).  V obou cestovních pasech by rovněž mělo být stejné jméno i ostatní osobní údaje. Vaše státní příslušnost uvedená v novém cestovním pase musí být stejná jako státní příslušnost uvedená v cestovním pase s vízem.

Zpět nahoru


 

Otázka 9. Mám dvojí občanství. Který cestovní pas mám použít pro cestu do Spojených států?

Pokud máte také neamerickou státní příslušnost, můžete zažádat jako státní příslušník určité země, jak to uznáte za vhodné, avšak pro americké velvyslanectví nebo konzulát musíte ve formuláři žádosti uvést všechny své státní příslušnosti. Američtí občané, i když mají dvojí občanství/státní příslušnost, musí vstupovat na území Spojených států a opouštět jeho území na americký cestovní pas.

Zpět nahoru


 

Otázka 10. Jak si mohu prodloužit vízum?

Platnost víza nelze prodloužit bez uvážení jeho typu. Musíte zažádat o nové vízum.

Zpět nahoru


 

Otázka 11. Musím formulář žádosti o vízum zasílat elektronicky?

Ano, musíte vyplnit formulář DS-160 a přinést s sebou k pohovoru na americké velvyslanectví nebo konzulát výtisk potvrzovací stránky formuláře DS-160.

Zpět nahoru


 

Otázka 12. Co je „administrativní zpracování“?

Některé žádosti o vízum vyžadují další administrativní zpracování, které po pohovoru s konzulárním úředníkem zabere nějaký čas navíc. Na tuto eventualitu budete upozorněni při podávání žádosti. Tato webová stránka na serveru pro konzulární záležitosti uvádí další informace o administrativním zpracování.

Zpět nahoru


 

Otázka 13. Jak mám číst a rozumět vízu?

Jakmile obdržíte vízum, zkontrolujte správnost všech osobních údajů vytištěných na vízu. Pokud některé údaje na vízu neodpovídají údajům v cestovním pasu nebo jsou jiným způsobem nesprávné, obraťte se ihned na velvyslanectví, které vízum vystavilo.

Doba vypršení platnosti víza je posledním dnem, kdy můžete s tímto vízem vstoupit na území Spojených států. Neurčuje délku vašeho pobytu ve Spojených státech. Váš pobyt je stanoven úředníkem ministerstva pro vnitřní bezpečnost v místě vstupu. Pokud se řídíte rozhodnutím úředníka ministerstva pro vnitřní bezpečnost o podmínkách vašeho pobytu, neměli byste se setkat s žádným problémem.

Další informace o výkladu víza naleznete na webové stránce výboru pro konzulární záležitosti ministerstva zahraničí.

Zpět nahoru


 

Otázka 14. Během pobytu ve Spojených státech mi vyprší platnost víza. Představuje to nějaký problém?

Ne. Ve Spojených státech můžete pobývat po časové období a za podmínek určených úředníkem ministerstva pro vnitřní bezpečnost při příjezdu do Spojených států, což bude uvedeno na razítku ve vašem cestovním pase, i když platnost vašeho víza během pobytu vyprší. Další informace naleznete zde.

Zpět nahoru


 

Otázka 15. Co se stane při příjezdu do Spojených států?

Vaše letecká společnost by vám měla předat prázdný formulář celní deklarace 6059B. Pro rodinu, která cestuje společně, stačí jedna celní deklarace.

Vízum nezaručuje vstup na území Spojených států, avšak umožňuje cizím občanům přijíždějícím ze zahraničí přicestovat do místa vstupu na území Spojených států a zažádat o povolení ke vstupu na území Spojených států. Úředníci ministerstva pro vnitřní bezpečnost a americké celní a pohraniční stráže (CBP) mají pravomoc povolit nebo odmítnout vpuštění do Spojených států a stanovit délku pobytu přijíždějící osoby. Po udělení práva ke vstupu na území Spojených států určí v místě vstupu úředník celní a pohraniční stráže délku povoleného pobytu. Dříve obdrželi přijíždějící osoby dokument I-94 (záznam o vpuštění) s těmito informacemi. Tento proces je nyní až na několik výjimek automatizovaný. Přijíždějící osoba obdrží do svých cestovních dokladů od CBP razítko o vpuštění, které uvádí datum vpuštění, druh vpuštění a lhůtu pobytu po vpuštění. Další poučení naleznete na webové stránce CBP. Pokud přijíždějící osoba potřebuje kopii dokumentu I-94 pro ověření cizí registrace, přistěhovaleckého statusu nebo autorizaci zaměstnání, lze ji získat na adrese www.cbp.gov/I94. Informace o vpuštění lze prohlížet na webové stránce CBP.

Zpět nahoru


 

Otázka 16. Při odjezdu ze Spojených států jsem neodevzdal/a formulář I-94. Co mám dělat?

Cizí návštěvníci dříve po udělení práva ke vstupu úředníky CBP obdrželi papírový dokument I-94 (Záznam o příjezdu a odjezdu). Tento proces je nyní až na několik výjimek automatizovaný.  Pokud jste obdrželi papírový dokument I-94 nebo I-94W, ale neodevzdali jste tento papírový dokument I-94 se záznamem o příjezdu a odjezdu letecké společnosti nebo CBP při odjezdu ze Spojených států, prostudujte si pokyny na webové stránce CBP. Nezasílejte papírový dokument I-94 nebo I-94W americkému velvyslanectví nebo konzulátu.

Pokud jste při udělení práva na vstup do cestovního pasu obdrželi razítko o vpuštění namísto papírového dokumentu I-94, byl záznam I-94 vytvořen elektronicky a papírový výtisk vám nebyl vydán. CBP zaznamená váš odjezd ze Spojených států elektronicky. Další poučení naleznete na webové stránce CBP.

Zpět nahoru


 

Otázka 17. Mám dotazy týkající se odeslání formuláře DS-160 a vytištění potvrzovací stránky. Kde najdu další informace?

Naše telefonní centrum nemůže poskytovat asistenci s vyplňováním formuláře DS-160. Jakékoli dotazy týkající se vyplnění formuláře DS-160 lze vyřešit na následující webové stránce.

Zpět nahoru


 

Otázka 18. Nemám internetový bankovní účet. Může za mě zaplatit někdo jiný?

Pokud nemáte internetový účet, můžete použít jiný online bankovní účet (například svých příbuzných nebo přátel).

Zpět nahoru


 

Otázka 19. Svou cestu si chci naplánovat a zamluvit co nejdříve. Kdy si mohu rezervovat své letenky?

Žadatelům důrazně doporučujeme, aby si svou cestu zamluvili poté, co obdrží své cestovní pasy a víza. Nejlepší způsob, jak se vyhnout nepříjemnostem se zakoupením letenky před pohovorem a následným zamítnutím víza, nebo při delším zpracování vízové žádosti a nutností draze měnit termín letenky, je počkat na obdržení víza.

Zpět nahoru


 

Otázka 20. Změnil/a jsem si jméno. Je vízum do USA na mé původní jméno stále platné?

Jestliže se vaše jméno změnilo zákonným způsobem z důvodu sňatku, rozvodu nebo soudním rozhodnutím, budete muset zažádat o vydání nového cestovního pasu. Ministerstvo zahraničí doporučuje, abyste podal/a žádost o nové vízum do USA, jakmile obdržíte nový cestovní pas, abyste mohl/a bez problémů cestovat do/z USA.

Zpět nahoru

Q.21 Jaké informace musím poskytnout o sociálních médiích při vyplňování formuláře DS 160?

Dne 31. května 2019 Ministerstvo zahraničních věcí aktualizovalo formuláře žádostí o nepřistěhovalecké a přistěhovalecké víza, aby od žadatelů o víza do USA požádali o další informace včetně identifikátorů sociálních médií. Více informací klikněte zde.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Zamítnutí víza

 1. Co je Odstavec 214(b)?
 2. Jak žadatel prokáže „silné vazby“?
 3. Je zamítnutí podle odstavce 214(b) trvalé?
 4. Kdo může ovlivnit konzulárního úředníka, aby změnil rozhodnutí?

Spojené státy jsou otevřenou společností. Na rozdíl o řady jiných zemí nepodřizují Spojené státy většinu návštěvníků interní kontrole, například registraci u místních úřadů. Náš imigrační zákon vyžaduje, aby konzulární úředníci považovali každého žadatele o vízum za potenciálního přistěhovalce, dokud žadatel neprokáže opak. Abyste získali právo neomezeného cestování po Spojených státech, musíte prokázat, že se vrátíte do zahraničí, dříve než vyprší platnost návštěvnického nebo studentského víza.

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Co je Odstavec 214(b)?

Odstavec 214(b) je část Amerického imigračního zákona (INA). Zní takto:

(b) Každý cizinec (jiný než osoba bez úmyslu přistěhovat se uvedená v odstavci (L) nebo (V) oddílu 101(a)(15) a jiný než osoba bez úmyslu přistěhovat se v kterémkoli ustanovení oddílu 101(a)(15)(H)(i) kromě pododstavce (b1) takového oddílu) se považuje za přistěhovalce, dokud uspokojivě neprokáže v okamžiku žádosti o vízum konzulárnímu úředníkovi a v okamžiku žádosti o vpuštění do země imigračním úředníkům, že je oprávněn k udělení statusu nepřistěhovalce podle oddílu 101(a)(15). Cizinec, který je úředníkem nebo zaměstnancem jakékoli zahraniční vlády nebo jakékoli mezinárodní organizace s nárokem na výsady, výjimky a imunity podle zákona o imunitách mezinárodních organizací, anebo cizinec, který je ošetřovatelem, sluhou, zaměstnancem nebo přímým příbuzným takového cizince, nemůže žádat o přistěhovalecké vízum ani je obdržet, ani vstoupit na území Spojených států jako přistěhovalec, pokud nevyhotoví písemné zřeknutí se práva v takové podobě a s takovým obsahem, jak to předepisuje oddíl 247(b).

Naši konzulární úředníci mají náročnou práci. Musí ve velmi krátkém čase rozhodnout, zda se někdo kvalifikuje pro získání dočasného víza. Většina případů se rozhoduje po krátkém pohovoru a prozkoumání informací o vazbách, které žadatel předloží. Chce-li žadatel získat nárok na návštěvnické nebo studentské vízum, musí splňovat požadavky odstavců 101(a)(15)(B) nebo (F) imigračního zákona. Pokud je nesplní, má to za následek zamítnutí víza podle odst. 214(b) imigračního zákona. Nejčastějším důvodem zamítnutí je požadavek, aby budoucí návštěvník nebo student měl v zahraničí bydliště, které nezamýšlí opustit. Žadatelé dokazují existenci takového bydliště tím, že prokáží vazby v zahraničí, které je na konci dočasného pobytu přimějí opustit Spojené státy. Zákon klade důkazní břímě na žadatele.

Zpět nahoru


 

Otázka 2. Jak žadatel prokáže „silné vazby“?

Vazby jsou různé apekty života, které vás pojí k vaší domovské zemi. Silné vazby jsou v každé zemi jiné, v každém městě jiné a u každého jednotlivce jiné. Příkladem mohou být:

 • Vaše zaměstnání;
 • Váš domov; a/nebo
 • Vaše vztahy s rodinou a přáteli.

Při pohovorech před udělením víza konzulární úředník přistupuje ke každé žádosti individuálně a posuzuje situaci žadatele, jeho cestovní plány, finanční zdroje a vazby mimo Spojené státy, které zajistí, že žadatel po krátkodobém pobytu opustí zemi.

Zpět nahoru


 

Otázka 3. Je zamítnutí podle odstavce 214(b) trvalé?

Ne. Zamítnutí nebo nezpůsobilost podle oddílu 214(b) se týká konkrétní žádosti, tedy po uzavření případu nemůže konzulární oddělení podniknout žádný další krok. Nelze se odvolat. Pokud se domníváte, že máte k dispozici doplňující informace, které by měly být při rozhodování o udělení víza zohledněny, anebo od vaší poslední žádosti došlo k podstatným změnám ve vaší situaci, můžete znovu požádat o vízum. Chcete-li podat novou žádost, musíte vyplnit nový formulář žádosti, uhradit poplatek za žádost a naplánovat schůzku k novému pohovoru. Prostudujte si  webové stránky amerického velvyslanectví nebo konzulátu, u kterého hodláte znovu podat žádost, a zjistěte si na těchto stránkách informace o postupech při podání nové žádosti.

Zpět nahoru


 

Otázka 4. Kdo může ovlivnit konzulárního úředníka, aby změnil rozhodnutí?

Imigrační zákon svěřuje konzulárním úředníkům v zahraničí odpovědnost za vydání nebo zamítnutí víz. Mají poslední slovo ve všech vízových případech. Podle předpisů má americké ministerstvo zahraničí pravomoc přezkoumat konzulární rozhodnutí, avšak tato pravomoc je omezena na výklad práva, nikoli na zjišťování faktů. Sporná otázka, zda žadatel má požadované trvalé bydliště v zahraničí, je při takovém zamítnutí otázkou faktů. Rozhodnutí tedy spadá výhradně do pravomoci konzulárních úředníků na jednotlivých pracovištích americké zahraniční služby. Žadatel může ovlivnit konzulát, aby změnil dřívější zamítnutí víza, pouze předložením nových, přesvědčivých důkazů o silných vazbách.

Informace o jiné nezpůsobilosti k udělení víza než podle odstavce 214(b) naleznete nawebové stránce pro konzulární záležitosti ministerstva zahraničí.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Obchodní/turistické vízum

 1. Jak dlouho mohu pobývat ve Spojených státech na turistické nebo obchodní vízum?
 2. Platnost návštěvnického víza (B-1/B-2) mi vyprší po zamýšleném datu příjezdu do Spojených států. Musím si před odjezdem obstarat nové vízum?
 3. Platnost amerického víza mi vyprší v příštích 6 měsících. Musím zažádat o nové vízum až poté, co aktuálnímu vízu vyprší platnost, anebo mohou zažádat s předstihem?
 4. Své aktuální americké vízum jsem získal/a v době, kdy jsem pracoval/a ve svém předchozím zaměstnání. Nyní mám nové zaměstnání v jiné firmě a můj nový zaměstnavatel mě posílá na konferenci do Spojených států, která se bude konat příští měsíc. Mohu použít stejné vízum nebo musím zažádat o nové vízum?
 5. Můj potomek studuje ve Spojených státech. Mohu za ním odjet a žít u něj?

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Jak dlouho mohu pobývat ve Spojených státech na turistické nebo obchodní vízum?

Americké přistěhovalecké vízum vám umožňuje přicestovat do místa vstupu (letiště/přístav) ve Spojených státech. Při příjezdu do cílového místa vstupu rozhodne úředník americké celní a pohraniční stráže, který vyřizuje váš vstup, o délce vašeho pobytu v zemi. Do místa vstupu můžete přicestovat během doby platnosti nepřistěhovaleckého víza až do posledního dne, do kterého je vízum platné. Délka platnosti víza neurčuje dobu, po kterou můžete legálně pobývat ve Spojených státech. Rozhodnout o tom může pouze úředník celní a pohraniční stráže po vašem příjezdu do Spojených států.

Zpět nahoru


 

Otázka 2. Platnost návštěvnického víza (B-1/B-2) mi vyprší po zamýšleném datu příjezdu do Spojených států. Musím si před odjezdem obstarat nové vízum?

Do Spojených států můžete přicestovat kdykoli do posledního dne platnosti víza, které je na něm uvedeno. Úředník celní a pohraniční stráže po příjezdu určí délku vašeho pobytu ve Spojených státech. Platnost víza může během vašeho pobytu ve Spojených státech vypršet, dbejte však, abyste nepřekročili dobu, kterou vám úředník povolil.

Zpět nahoru


 

Otázka 3. Platnost amerického víza mi vyprší v příštích 6 měsících. Musím zažádat o nové vízum až poté, co aktuálnímu vízu vyprší platnost, anebo mohou zažádat s předstihem?

Do vypršení platnosti současného víza nemusíte čekat. Můžete si zažádat o nové vízum, i když je současné vízum stále platné.

Zpět nahoru


 

Otázka 4. Své aktuální americké vízum jsem získal/a v době, kdy jsem pracoval/a ve svém předchozím zaměstnání. Nyní mám nové zaměstnání v jiné firmě a můj nový zaměstnavatel mě posílá na konferenci do Spojených států, která se bude konat příští měsíc. Mohu použít stejné vízum nebo musím zažádat o nové vízum?

Do Spojených států můžete cestovat obchodně nebo za zábavou na stejné vízum, dokud je toto vízum platné.

Zpět nahoru


 

Otázka 5. Můj potomek studuje ve Spojených státech. Mohu za ním odjet a žít u něj?

I když můžete svého potomka navštívit na vlastní B-1/B-2 vízum (nebo cestovat v rámci bezvízového programu, pokud se na vás vztahuje), nemůžete žít u svého potomka, pokud nemáte vlastní přistěhovalecké, pracovní nebo studentské vízum.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Pracovní vízum

 1. Co je petice?
 2. Mohu získat vízum pro příležitostnou práci?
 3. Je nějaké věkové omezení pro dočasné pracovní vízum?
 4. Může mne můj příbuzný ze Spojených států sponzorovat pro pracovní vízum?
 5. Kdy mohu vstoupit na území Spojených států?
 6. Kdo platí poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů a kdy se platí?

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Co je petice?

Než na americkém velvyslanectví nebo konzulátu zažádáte o vízum krátkodobého pracovníka, musíte mít od služby USCIS schválený formulář I-129, Petice pro nepřistěhovaleckého pracovníka. Tato petice musí být předložena vaším budoucím zaměstnavatelem ne dříve než 6 měsíců před datem začátku vašeho uvedeného pracovního poměru. Váš zaměstnavatel musí předložit petici co nejdříve během 6měsíční lhůty, aby byl dostatek času na zpracování. Po schválení bude vašemu zaměstnavateli zaslán formulář I-797, Oznámení o schválení. Další informace naleznete na webové stránce služby USCIS pro krátkodobé pracovníky.

Poznámka: Chcete-li ověřit schválení své petice, potřebuje k tomu americké velvyslanectví nebo konzulát vaše číslo potvrzení petice I-129 společně se schváleným formulářem I-797. Přineste si oba dokumenty k pohovoru.

Zpět nahoru


 

Otázka 2. Mohu získat vízum pro příležitostnou práci?

Nemůžete. Na příležitostnou práci se nevztahuje žádné vízum. Všichni žadatelé, kteří plánují pracovat ve Spojených státech, musejí mít před pohovorem k udělení víza schválenou petici.

Zpět nahoru


 

Otázka 3. Je nějaké věkové omezení na dočasné pracovní vízum?

Není.

Zpět nahoru


 

Otázka 4. Může mne můj příbuzný ze Spojených států sponzorovat pro pracovní vízum?

Nemůže. Sponzorovat vás může pouze zaměstnavatel.

Zpět nahoru


 

Otázka 5. Kdy mohu vstoupit na území Spojených států?

Na území Spojených států můžete vstoupit nejdříve 10 dní před datem začátku vašeho prvního pracovního poměru, jak je uvedeno ve formuláři I-797 nebo v potvrzení nabídky práce.

Zpět nahoru


 

Otázka 6. Kdo platí poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů a kdy se platí?

Poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů musí zaplatit žadatel o L-1 vízum cestující na blanket petici. U jednotlivých peticí L, H-1B a H-2B zaplatí americký předkladatel petice službě USCIS poplatek na zajištění prevence a odhalení podvodů při podání petice.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Studentské vízum

 1. Co je I-20 a jak jej získám?
 2. S jakým předstihem mám zažádat o studentské vízum?
 3. Obdržel/a jsem vízum, kdy mám odcestovat?
 4. Může osoba s návštěvnickým vízem změnit svůj status na studenta během pobytu ve Spojených státech, pokud je přijata na školu a získá formulář I-20?
 5. Co když získám I-20 na jinou školu?
 6. Pracoval/a jsem jako H-1B a jsem nyní přijat/a na univerzitu jako F-1. Musím se vrátit do své země a požádat o studentské vízum?
 7. Může student F-1 ve Spojených státech pracovat?
 8. Co je systém SEVIS a jak se mne týká?

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Co je I-20 a jak jej získám?

Formulář I-20 je oficiální formulář americké vlády vydávaný certifikovanou školou, který musí mít budoucí nepřistěhovalecký student, aby získal F-1 nebo M-1 vízum. Formulář I-20 slouží jako potvrzení přijetí a obsahuje informace potřebné pro zaplacení poplatku SEVIS I-901, podání žádosti o vízum nebo změnu vízového statusu a vpuštění do Spojených států. Formulář I-20 má vpravo nahoře nad čárovým kódem identifikační číslo SEVIS studenta, které začíná písmenem N, po němž následuje 9 číslic.

Zpět nahoru


 

Otázka 2. S jakým předstihem mám zažádat o studentské vízum?

Doporučujeme zažádat o nepřistěhovalecké studentské vízum, jakmile získáte I-20. Chcete-li mít zajištěn včasný termín, můžete podat žádost kdykoli. Studentské vízum však nelze vydat dříve než 365 dnů před počátečním datem uvedeným na formuláři I-20.

Zpět nahoru


 

Otázka 3. Obdržel/a jsem vízum, kdy mám odcestovat?

Při prvním vstupu můžete vstoupit na území Spojených států 30 dnů před zahájením studijního kurzu uvedeného na formuláři I-20, a to bez ohledu na datum vydání víza.

Zpět nahoru


 

Otázka 4. Může osoba s návštěvnickým vízem změnit svůj status na studenta během pobytu ve Spojených státech, pokud je přijata na školu a získá formulář I-20?

Ano. Obecně můžete po legálním vpuštění do Spojených států s nepřistěhovaleckým vízem zažádat o změnu statusu nepřistěhovaleckého víza, jestliže zůstává v platnosti status nepřistěhovalce, jestliže jste neporušil/a podmínky svého statusu a nedopustil/a jste se činu, v jehož důsledku byste se k tomu stal/a nezpůsobilým/ou. Další informace naleznete na webové stránce USCIS.

Zpět nahoru


 

Otázka 5. Co když získám I-20 na jinou školu?

Jestliže jste po naplánování schůzky obdrželi formulář I-20, můžete informovat amerického konzulárního úředníka o novém formuláři I-20 při pohovoru.

Zpět nahoru


 

Otázka 6. Pracoval/a jsem jako H-1B a jsem nyní přijat/a na univerzitu jako F-1. Musím se vrátit do své země a požádat o studentské vízum?

Nemusíte. Jestliže již pobýváte ve Spojených státech, nemusíte žádat o nové vízum, protože vízum slouží pouze pro vstup do Spojených států. Zjistěte si od služby USCIS, zda jste povinen/a upravit svůj status. Pokud však zemi opustíte, budete muset znovu požádat o studentské vízum, abyste mohl/a znovu vstoupit na území Spojených států.

Zpět nahoru


 

Otázka 7. Může student F-1 ve Spojených státech pracovat?

Studenti denního studia s vízem F mohou získat práci v univerzitním kampusu, která nepřekračuje 20 hodin týdně. Po uplynutí prvního roku se statusem studenta může žadatel požádat o práci mimo kampus s autorizací USCIS. Další informace získáte od studentského poradce.

Zpět nahoru


 

Otázka 8. Co je systém SEVIS a jak se mne týká?

Informační systém studentského a výměnného programu (SEVIS) vyžaduje od škol a výměnných programů ověření stavu zápisu všech nových nebo pokračujících zahraničních studentů a návštěvníků v rámci výměnného programu. Žadatelé o studentské vízum jsou povinni před vydáním víza zaplatit poplatek SEVIS. Další podrobnosti naleznete na webové stránce SEVIS.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Vízum pro návštěvníky v rámci výměnného programu

 1. Obdržel/a jsem vízum, kdy mám odcestovat?
 2. Co je systém SEVIS a jak se mne týká?
 3. Co je „pravidlo dvou let“?
 4. Lze upustit od pravidla dvou let?

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Obdržel/a jsem vízum, kdy mám odcestovat?

Účastníci výměnného programu mohou vstoupit na území Spojených států 30 dnů před zahájením programu uvedeném na formuláři I-20, a to bez ohledu na datum vydání víza.

Zpět nahoru


 

Otázka 2. Co je systém SEVIS a jak se mne týká?

Informační systém studentského a výměnného programu (SEVIS) vyžaduje od škol a výměnných programů ověření stavu zápisu všech nových nebo pokračujících zahraničních studentů a návštěvníků v rámci výměnného programu. Žadatelé o vízum pro návštěvníky v rámci výměnného programu jsou povinni před vydáním víza uhradit poplatek SEVIS. Další podrobnosti naleznete na webové stránce SEVIS.

Zpět nahoru


 

Otázka 3. Co je „pravidlo dvou let“?

Pravidlo dvou let je běžný pojem používaný v americkém imigračním zákoně, který od řady návštěvníků v rámci výměnného programu vyžaduje, aby se vrátili do své domovské země a fyzicky tam setrvali alespoň dva roky po ukončení jejich návštěvy v rámci výměnného programu, než se budou moci vrátit do Spojených států s některými typy víz, zejména H-1, L-1, K-1 a přistěhovaleckým vízem. Důležité je poznamenat, že na vašem formuláři DS-2019 je při vydání

J-1 víza uvedeno pouze předběžné zjištění o platnosti pravidla dvou let pro vaši osobu. Závěrečné rozhodnutí bude provedeno pouze v případě, že se později rozhodnete požádat o vízum H-1, L-1, K-1 nebo přistěhovalecké vízum.

Držitelé víza J-1, na které se vztahuje pravidlo dvou let, nemohou zůstat ve Spojených státech a žádat o úpravu/změnu statusu na zakázaný nepřistěhovalecký status (například z víza J-1 na vízum H-1), ani nemohou žádat o status zákonného trvalého rezidenta (Zelená karta), aniž by se nejprve vrátili na dva roky domů nebo byli vyňati z tohoto pravidla. Zda pro vás platí pravidlo dvou let, je určeno různými faktory včetně zdroje financování a „Seznamu dovedností“ pro vaši zemi. Délka doby strávené ve Spojených státech přitom nerozhoduje.

Zpět nahoru


 

Otázka 4. Lze upustit od pravidla dvou let?

Někdy. Vynětí z tohoto pravidla dvou let uděluje pouze vízový úřad ministerstva zahraničí. Vízový úřad je rovněž posledním orgánem, který rozhoduje, zda se na vás pravidlo vztahuje či nikoli, a to bez ohledu na údaje uvedené ve vašem cestovním pasu. Vztahuje-li se na vás pravidlo dvou let, můžete potenciálně získat výjimku z uplatnění pravidla. I když se na vás vztahuje pravidlo dvou let, můžete se přesto kvalifikovat pro turistické vízum nebo jiné nepřistěhovalecké vízum kromě výše uvedených.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Vízum pro tranzit/posádku lodi

 1. Plánuji zastávku ve Spojených státech na jeden den a druhý den letím do jiné země. Musím zažádat o vízum C-1 nebo vízum B-1/B-2?

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Plánuji zastávku ve Spojených státech na jeden den a druhý den letím do jiné země. Musím zažádat o vízum C-1 nebo vízum B-1/B-2?

Chcete-li mít možnost se zdržet za účelem jiným, než je tranzit přes Spojené státy, například navštívit přátele nebo památky, musíte se kvalifikovat a získat vízum potřebné pro daný účel, tj. vízum B-2.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Vízum pro náboženské pracovníky

 1. Žádám o vízum pro náboženské pracovníky, nemám však schválenou petici. Dříve jsem pobýval/a ve Spojených státech s vízem R-1 a nemusel/a jsem mít petici. Mohou požádat o vízum R-1 bez petice vzhledem k tomu, že jsem už v minulosti vízum R-1 získal/a?

Zpět nahoru


 

Otázka 1. Žádám o vízum pro náboženské pracovníky, nemám však schválenou petici. Dříve jsem pobýval/a ve Spojených státech s vízem R-1 a nemusel/a jsem mít petici. Mohou požádat o vízum R-1 bez petice vzhledem k tomu, že jsem už v minulosti vízum R-1 získal/a?

Požadavek schválené petice vstoupil v platnost 28. listopadu 2008. Všichni žadatelé o nepřistěhovalecké vízum R-1 musejí mít petici schválenou americkou imigrační službou (USCIS). Další informace naleznete na webové stránce USCIS.

Zpět nahoru


 

Časté otázky - Profil žádosti

 1. Jak si mohu obnovit heslo?
 2. Co mám dělat, pokud jsem sem přestěhoval do jiné země, ale již mám vytvořený profil na webové stránce www.ustraveldocs.com s tím, že jsem však ještě nezačal vízový proces, anebo pokud chci požádat o nové vízum v jiné zemi, než kde jsem žádal o vízum již dříve?

Otázka 1: Jak si mohu obnovit heslo?

Klikněte na "Zapomněli jste heslo?" ve spodní části této webové stránky. Zadejte vaši e-mailovou adresu do kolonky "Uživatelské jméno" a klikněte na tlačítko "Odeslat". E-mailová adresa, kterou zadáte, musí být shodná s tou, kterou jste použili při zahájení vízového procesu. Nové heslo bude odesláno na Vaši e-mailovou adresu.

Poznámka: Mějte, prosím, na paměti, že nové heslo Vám přijde od no-reply@ustraveldocs.com. Některé e-mailové aplikace jsou nastaveny tak, že zprávy od neznámých odesílatelů rovnou zařadí do složky spamu a nevyžádané pošty. Pokud tedy od nás neobdržíte e-mail s heslem, potom, prosím, zkontrolujte zprávy ve složce spamu a nevyžádané pošty.

back to top


 

Otázka 2: Co mám dělat, pokud jsem sem přestěhoval do jiné země, ale již mám vytvořený profil na webové stránce www.ustraveldocs.com s tím, že jsem však ještě nezačal vízový proces, anebo pokud chci požádat o nové vízum v jiné zemi, než kde jsem žádal o vízum již dříve?

Nemusíte vytvářet nový vízový profil, pokud země, ve které se nyní nacházíte, patří také k systému CGI společnosti. Můžete nás jednoduše kontaktovat přes "Jak nás můžete kontaktovat" sekci na naší webové stránce a po poskytnutí čísla vašeho cestovního pasu, UID čísla, nebo e-mailové adresy, můžeme najít a potom aktualizovat Váš profil podle té země, kde plánujete o nové vízum do Spojených Států žádat. V případě, že žádáte o vízum v zemi, která nepatří k systému CGI, potom budete požádán, abyste vytvořil nový profil. Berte prosím na vědomí, že zaplacené MRV vízové poplatky nejsou z jedné do druhé země přenosné.

back to top