Žádost o přednostní schůzku

Na této stránce:


Přehled

Pokud musíte nepředvídaně odcestovat podle některého z níže uvedených kritérií, můžete mít nárok na přednostní schůzku podle dostupnosti amerického velvyslanectví nebo konzulátu. Je důležité abyste splnili všechny kritéria, protože žadatelé mohou vytvořit urychlenou schůzku na pohovor pouze jeden krát.

Kvalifikace

Než požádáte o přednostní schůzku, ověřte si, že máte písemné doklady dosvědčující naléhavost požadavku. Pokud se při pohovoru před udělením víza ukáže, že jste pro naléhavou cestu uvedli neadekvátní důvody, bude tato skutečnost zaznamenána do vašeho svazku a může to mít nepříznivý vliv na výsledek vaší žádosti o vízum.

Všichni žadatelé, kteří chtějí požádat o přednostní termín schůzky, musí nejprve zaplatit vízový poplatek. Žadatelé, kterým byl schválen přednostní termín schůzky, ale byla jim následně zamítnuta víza, nebo se nedostavili na schůzku na velvyslanectví USA v Praze, nebudou moci znovu využít možnost získání přednostní schůzky.

Vemte prosím na vědomí, že pokud vaše žádost o přednostní termín schůzky bude zamítnuta, nebudete moci během stejného vízového procesu znovu požádat o přednostní termín. Měli byste se ujistit, že jste poskytli úplné vysvětlení zamýšleného data cesty a naléhavosti vaší cesty a předložili všechny příslušné podklady. 

V tomto případě se budete muset zúčastnit původně naplánované schůzky.​

Poznámka: Cesta za účelem účasti na svatbě a promoci, asistence těhotným příbuzným, účasti na výroční obchodní/akademické/odborné konferenci nebo za účelem turistiky využívající nabídky last-minute nezakládá nárok na přednostní schůzku. Pro takové cesty si naplánujte normální schůzku k udělení víza s dostatečným předstihem.

 

Lékařská pomoc

Účelem cesty je získat naléhavou lékařskou péči nebo doprovodit příbuzného či zaměstnavatele k naléhavému lékařskému ošetření.

Základní dokumenty:

 • Dopis od vašeho současného lékaře s popisem zdravotního stavu a důvodu, proč hledáte lékařskou péči ve Spojených státech.

 • Potvrzení od odborného lékaře nebo nemocnice ve Spojených státech, že jsou připraveni ošetřit daný případ, společně s uvedením přibližných nákladů na léčbu.
 • Doklad o způsobu platby nákladů na ošetření.

 

Pohřeb/úmrtí

Účelem cesty je účast na pohřbu nebo příprava repatriace těla přímého příbuzného (matka, otec, bratr, sestra, dítě) ve Spojených státech.

Základní dokumenty:

 • Potvrzení od organizátora pohřbu s uvedením kontaktních údajů, podrobných údajů o zesnulém a data pohřbu.
 • Musíte také předložit doklad o tom, že zesnulý je váš přímý příbuzný.
Naléhavá obchodní cesta

Účelem cesty je obstarání naléhavé obchodní záležitosti, kdy nutnost cesty nebylo možné předem předvídat. Musíte vysvětlit, proč jste nemohli požádat o vízum dříve.

Základní dokumenty:

 • Zvací dopis od příslušné firmy ve Spojených státech dosvědčující naléhavost plánované návštěvy s popisem povahy dané obchodní záležitosti a vysvětlením, že buď americká nebo místní firma ztratí významnou obchodní příležitost, pokud nebude přednostní schůzka umožněna.
 • Potvrzení o vaší pozici ve společnosti a o tom, proč je vaše účast nezbytná.

 

Studenti nebo návštěvníci v rámci výměnného programu

Účelem cesty je zahájení nebo obnovení platného programu studia ve Spojených státech do 60 dnů, pokud nejsou dostupné normální schůzky k udělení víza. Tato možnost je omezena pouze na studeny a účastníky výměnných vzdělávacích programů do 60 dnů od data zahájení programu. Musíte vysvětlit, proč jste nemohli požádat o vízum dříve.

Základní dokumenty:

 • Původní formulář I-20 nebo formulář DS-2019 s uvedením data zahájení programu do 60 dnů.
 • Doklad o zaplacení poplatku SEVIS (pokud se platí).

 

ESTA zamítnuta

Zamítnutí žádosti o ESTA není automatickým důvodem k mimořádné schůzce.  Je obecně známo, že předchozí cesta do Iráku, Íránu, Súdánu, Sýrie, Libye, Jemenu nebo Somálska vede k zamítnutí žádosti o ESTA.  Pokud byla vaše žádost o ESTA zamítnuta z tohoto důvodu nebo z jiného dobře známého důvodu pro zamítnutí žádosti o ESTA, jako je předchozí porušení imigračních předpisů nebo zatčení či odsouzení za trestný čin, nemusí být vaše schůzka urychlena.  Pokud vám byla žádost ESTA zamítnuta z neznámého důvodu a čeká vás bezprostředně pracovní cesta, můžete požádat o mimořádnou schůzku.  Žádosti budou posouzeny a rozhodnuty případ od případu.

Potřebná dokumentace:

 • Kopie zprávy amerického úřadu CBP, kterou jste dostali v souvislosti se zamítnutím vaší ESTA autorizace.
 • Jakékoli dokumenty dokládající naléhavost vaší cesty do USA (toto obecně nezahrnuje turistické cesty).

Podání žádosti o přednostní schůzku

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplacení poplatku za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte si schůzku online na nejbližší dostupné datum. Než požádáte o přednostní termín, musíte schůzku naplánovat. Při plánování schůzky se na obrazovce zobrazí zpráva s nejbližším dostupným termínem schůzky včetně přednostních schůzek. Pokud jsou k dispozici dřívější termíny, možná nebudete považovat za nezbytné žádat o urychlený termín schůzky.

Pokud si přejete pokračovat vyžádáním přednostní schůzky, vyplňte formulář žádosti o upřednostnění v anglickém jazyce nebo se obraťte na telefonní centrum a vyžádejte si pomoc. Nezapomeňte uvést druh naléhavosti, který vás opravňuje k přednostní schůzce. Po odeslání žádosti si počkejte na odpověď z amerického velvyslanectví nebo konzulátu, kterou obdržíte e-mailem.

Krok 4

Pokud americké velvyslanectví nebo konzulát schválí váš požadavek, obdržíte e-mail s výzvou, abyste si naplánovali přednostní schůzku online. Respektujte přitom skutečnost, že telefonní centrum pro vás nemůže naplánovat přednostní schůzku, pracovníci centra jsou však schopni vám pomoci v případě dotazů. Pokud americké velvyslanectví nebo konzulát zamítne váš požadavek na přednostní schůzku, budete informováni o zamítnutí e-mailem a platí stávající termín schůzky.

Poznámka: E-mail potvrzující nebo zamítající váš požadavek přijde z adresy no-reply@ustraveldocs.com. Některé e-mailové aplikace mají nastavena pravidla pro filtrování neznámých odesílatelů do složky s nevyžádanou poštou. Pokud neobdržíte informaci e-mailem, vyhledejte zprávu ve složkách s nevyžádanými e-maily.

Krok 5

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících, svůj aktuální a všechny staré cestovní pasy a podpůrné dokumenty. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.