Předložení dokumentů 221(g)

Na této stránce:


Přehled

Americké velvyslanectví nebo konzulát vám může vydat oznámení 221(g) s pokyny pro předložení doplňujících dokumentů nebo informací v souvislosti s vaší žádostí o vízum. Vaše žádost bude na americkém velvyslanectví nebo konzulátu pozastavena, dokud tyto dokumenty nepředložíte.

Všechny dokumenty a informace požadované v oznámení 221(g) podejte do jednoho roku od obdržení oznámení 221(g). Pokud požadované informace nepředložíte do jednoho roku, bude vaše žádost o vízum pozastavena. Pro další zpracování vaší žádosti o vízum budete muset podat novou žádost o vízum a zaplatit všechny příslušné poplatky.

Jak předložit dokumenty 221(g)

Elektronické kopie e-mailem

Jestliže jste obdrželi pokyny pro zaslání elektronické kopie dokladu e-mailem, odešlete jej ve formátu PDF americkému velvyslanectví nebo konzulátu, který vydal oznámení 221(g). Přílohy nesmí být větší než 3 MB.

ConsPrague@state.gov