Diplomaté a vládní úředníci – Doplňující informace

Na této stránce:

Přehled

Víza typu A se obecně vydávají na základě diplomatické nóty z kanceláře nebo zahraniční mise příslušné hostitelské země. Pokud žadatel o vízum A-1 nebo A-2 přijíždí do Spojených států na základě přidělení, které bude trvat dobu kratší než 90 dnů, anotuje se vízum jako „TDY“. Za normálních okolností se neuplatňuje požadavek na osobní pohovor pro žadatele bona fide o vízum A-1 a A-2, kteří jsou občany hostitelské země nebo jsou akreditováni pro hostitelskou zemi. Mohou však nastat okolnosti, za nichž konzulární úředník o pohovor požádá.

Tento seznam uvádí doplňující informace o zvláštních typech víz v rámci tohoto druhu víza:

Vízum A-3

Vydává se sluhům a osobním zaměstnancům osob se statusem A-1 nebo A-2.

Vízum G-1

Vydává se členům stálé mise uznané vlády u mezinárodní organizace bez ohledu na úroveň a jejich přímým příbuzným. Víza G-1 se také vydávají tajemníkům misí, řidičům a pracovníkům údržby kromě domácích zaměstnanců, kteří obdrží vízum G-5.

Vízum G-2

Vydává se zástupcům uznané vlády a jejich přímým příbuzným, kteří krátkodobě přijíždějí do Spojených států, aby se zúčastnili schůzek jmenované mezinárodní organizace. Úředníci podle G-2 mohou zastupovat své vlády na Valném shromáždění OSN nebo jako úředníci TDY v misi dané země u mezinárodní organizace. Víza G-2 lze udělit vojenským činitelům, kteří asistují sekretariátu OSN v mírových otázkách. Vízum G-2 lze také udělit rodinným příslušníkům.

Vízum G-3

Vydává se zástupcům neuznaných nebo nečlenských vlád libovolné úrovně a jejich přímým příbuzným. Víza G-3 by také měla být vydána zástupcům takových vlád za účelem účasti na krátkodobých schůzích jmenovaných mezinárodních organizací (například schůze Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti OSN).

Vízum G-4

Vydává se osobám libovolné úrovně, které do Spojených států přijíždějí ujmout se přidělené funkce u jmenované mezinárodní organizace (včetně OSN). Víza G-4 lze rovněž udělit jejich přímým příbuzným (kromě domácích zaměstnanců), kterým jsou udělena víza G-5. Úředníci a zaměstnanci jmenovaných mezinárodních organizací, kteří nejsou přiděleni do Spojených států, mohou získat klasifikaci G-4, pokud hodlají Spojenými státy projíždět. Počet vstupů by měl být omezen na oficiální požadavek. Víza G-4 lze rovněž udělit osobám libovolné úrovně, které jsou na výplatní listině jmenované mezinárodní organizace a které přijíždějí do Spojených států v zájmu této organizace.

Vízum G-5

Vydává se sluhům a osobním zaměstnancům osob se statusem G-1 až G-4.

Poznámka: Pokud má být zákonný trvalý rezident (LPR) zaměstnán u zahraniční mise ve Spojených státech, může být způsobilý pro vízový status A, je-li ochoten se vzdát své karty trvalého pobytu.