Alamin ang Estado ng Petisyon ko Para sa Visa

Paki-click lamang ang USCIS website link na nasa ibaba upang matingnan ang katayuan ng nakabinbing pag-apruba ng iyong petisyon. Gawin ito sa pamamagitan ng pag-type ng numero ng resibo ng iyong aplikasyon (isang resibo na may 13 na digits at nagsisimula sa EAC / WAC / Lin / SRC kasunod ang mga numero).

https://egov.uscis.gov/cris/Dashboard.do