Mga Appointment ng Grupo

Sa Pahinang Ito

Pangkalahatang-Ideya

Ang Embahada/Konsulado ay magpo-proseso ng ilang mga aplikasyon bilang isang grupo upang maging mas magaan at episyente. Ang isang pulutong ng aplikante na gustong mag-apply ng visa ay dapat binubuo ng lima o higit pang mga indibidwal na mayroong iisang petsa ng paglalakbay. Para mag request ng Group Appointment, sundin lamang ang mga nakasaad sa aming Group Appointment website. Ang mga ehemplo ng pulutong ay ang isang pampalakasang koponan, mga koponan ng paaralan, mga grupong makikilahok sa isang patimpalak, at mga service organizations. Hindi nabibilang ang isang pamilyang gustong maglakbay sa hanay ng mga pinapahintulutang mag apply bilang isang grupo.

Paraan ng Pagkuha ng Group Appointment

Paano Mag-Apply:

Hakbang 1

Ang tinalagang group coordinator ay gagamit ng online appointment system para i-click ang request para sa isang group appointment.

Group Scheduling Request

Ang request ay hindi maaring i-submit sa isang ahente. Sa sandaling makapagsubmit ng request, maghintay ng sagot mula sa Embassy na dadating sa email.

Hakbang 2

Kung ang request ay inaprubahan ng Embassy o Consulate, ang group coordinator ay makakatanggap ng isang email schedule appointments para sa bawat isang miyembro ng grupo. Ang center ay hindi makakapa-schedule ng appointments ngunit ang mga ahente ay maaring mag-assist sa anumang katanungang dadating. Kung ang inyong request para sa group ay ma-deny, ang group coordinator ay makakatanggap ng denial mula sa email at ang bawat miembro ay kailangan mga schedule ng appointment bawat isa.

Note: Ang email na nagkukumpirma o nagdedeny ng group request ay magmumula sa no-reply@ustraveldocs.com. Ang ibang email application ay may mga alituntunin na kung saan ay maari nilang i-filter kung ang nagpadala ad di kilalang sa isang spam o junk mail folder. Kung ang Coordinator Group ay hindi nakatanggap ng abiso sa email, hanapin ang mensahe sa junk at spam na folder.

Hakbang 3

Ang bawat miyembro ng grupo ay dapat magbayad ng  visa application fee.

Hakbang 4

Ang bawat miyembro ng grupo ay dapat i-kumpleto ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form at i-print ang confirmation page

Hakbang 5

Ang Group Coordinator ay dapat mag-schedule ng appointment gamit ang online appointment system at i-click ang button

Schedule Group Appointment

para simulan ang pag schedule sa grupo.

Siya ay kinakailangan hawak ang tatlong impormasyon ng bawat isang miyembro ng grupo.

  • Ang passport ng bawat miyembro ng grupo na may buong pangalan ng aplikante, numero ng passport, date of birth, expiration date ng passport at iba pang importanteng impormasyon na nakasaad sa biographical na pahina ng passport.

  • Ang receipt number para sa visa application fee ng miyembro ng grupo

  • Ang sampung digit na barcode number mula sa DS-160 confirmation page

Hakbang 6

Ang group coordinator ay pipiliin ang group appointment request na ayon sa naprubhang group appointment, tulad ng halimbawa sa ibaba:

MPFC - Appointments Remaining: 6

Kung ang group appointment ay madalas ng schedule ng group appointments, mahalaga na piliin ang tamang group request.

Hakbang 7

Ang bawat miyembro ng grupo ay kailangang idagdag na "dependent" sa profile ng group coordinator. Ang group coordinator ay maaaring pumili kung ang isang miyembro ay kasama sa grupo o hindi

Hakbang 8

Ang grupo ay pupunta sa U.S. Embassy o sa araw at oras ng kanilang visa interview. Ang bawat miyembro ay dapat mayroong printed na kopya ng appointment letter, DS-160 confirmation page, isang larawan na kinuhanan sa loob ng nakaraang anim na buwan, ang kasalukuyang passport at ang lahat ng lumang passports, at orihinal na resibo ng pinagbayarang visa fee.  Ang isang application na wala ang nabanggit ay hin tatanggapin

.Tandaan: Kung ikaw ay may karagadagan mga tanong sa group scheduling, mangyari bisitahin ang Tutorial for Scheduling Group Appointments para sa karagdagang detalye

.

Important Points to Remember:

  • Once the group request has been approved, the group has a limited time to complete steps one through six. Typically, it is a timeframe of seven days, but the group coordinator should refer to the confirmation received by email. In case the request expires, the group coordinator must start over and submit a new request
  • The group coordinator should perform steps 1, 2, 3 and 5 for group members. Each applicant must complete his or her own Form DS-160
  • If a group member has already scheduled an appointment, he or she is no longer eligible to be a group member. He or she must attend the visa interview alone
  • If the group's applicants are applying under an approved I-797 petition, such as H2A, H2B, or H3 visa applicants, in Step One the group coordinator must upload a legible copy of the approved I-797 as part of the request