Mga Pagpipiliang Bangko at Paraan ng Pagbabayad/Pagbabayad ng Visa Fee

On this page:


Pangkalahatang Ideya

Sa pangkalahatan, ang bawat aplikante ng visa, kabilang ang mga bata, ay kailangang magbayad ng isang non-refundable, non-transferrable Machine Readable Visa (MRV) application fee, kung ang isang visa man ay maisyu o hindi. Ang visa application fee ay natutukoy sa pamamagitan ng uri ng visa na nais mong aplayan.

Tandaan, ang MRV fee ay hindi refundable. Mangyaring kumpirmahin muna kung hindi mo na kailangan mag-aplay para sa visa. Hindi mo na kailangang mag-aplay para sa isang bagong US visa kung ang visa na iyong hawak ay isang valid US visa o isa kang mamamayan ng anumang bansang kalahok sa Visa Waiver Program.

Ang ilang mga indibidwal ay hindi maaaring mangailangan ng visa, o maaaring Exempted mula sa fee, halimbawa:

  • Kung ikaw ay nag-aaplay para sa isang A or G visa para sa opisyal na paglalakbay, hindi mo kailangang magbayad ng MRV fee.
  • Kung ikaw ay nag-aaplay para sa isang J visa upang lumahok sa isang programa ng US Government-sponsored, hindi mo kailangang magbayad ng MRV fee.
  • Kung ikaw ay isang mamamayan ng Canada o Bermuda (ngunit hindi nag-aaplay para sa isang A, E, G, K o V visa na kategorya), maaaring hindi mo kailangan ng visa.

 

Kung kailangan mong mag-aplay para sa isang visa, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba para sa pagbabayad sa iyong visa application fee. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga exemptions ng bayad, mangyaring bisitahin ang pahinang ito.

Tandaan: Ang mga aplikante ay limitado sa bilang ng beses na maaaring mag-reschedule ng kanilang appointment. Mangyaring magplano nang naaayon upang hindi na magbayad ng panibagong visa application fee. Ang Visa application Fee ay hindi refundable.

Pagpipiliang Paraan sa Pagbabayad

Pagbabayad sa pamamagitan ng Cash sa Bangko

Maari kayong magbayad ng inyong non immigrant visa application fee sa pamamagitan ng cash sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Bago kayo magpunta sa bangko, kailangan nyong i-print ang nararapat na US Visa Application Deposit slip. Dalhin ang deposit slip para makabayad ng inyong fee.

HUWAG mag-photocopy ng iisang deposit slip. Kailangang mayroong unique na deposit slip ang bawat transaksyon.

Kung kayo ay naka pag-print ng deposit slip bago dumating ang araw na pinaplano ninyong gawin ang inyong pagbabayad, mangyari lamang po na tandaan ang expiration date sa inyong deposit slip. Kung lumampas ang expiration date bago ang pag gamit ng deposit slip para kayo makapag bayad, mangyari lamang na bumalik dito sa site at ire-click ang naangkop na link sa banding ibaba para maglimbag ng bagong deposit slip.

Ang mga ahente ng bangko ay hindi tatanggap ng bayad base sa expired deposit slips. Pagkatapos tanggapin ang inyong kabayaran, ang bangko ay magbibigay sa inyo ng resibo. Itago ang inyong resibo. Ito ay hindi maaring palitan sakaling ito ay mawala. Kayo ay hindi makakapag- schedule ng appointment pag wala ang inyong receipt number.

Piliin ang deposit slip na naangkop`sa inyong visa application fee mula sa listahan sa banding ibaba. Ang mga values ay base sa US dollars at local na pananalapi. Ang pahinang ito ay mayroong higit na impormasyon tungkol sa ibat-ibang visa application fees:

 

 

Pagkatapos ninyong magbayad ng Visa Application fee, itago ang inyong resibo ng bangko para sa inyong pansariling talaan. Ito ay hindi maaring palitan sakaling ito ay mawala. Kayo ay hindi makakapag- schedule ng appointment pag wala ang inyong receipt number.

Online na Pagbabayad

Maaari din makapagbayad online gamit ang PesoNet

Kung ikaw ay nagbabayad para sa higit sa isang aplikante, mangyaring HUWAG gumawa ng isang kabuuang pagbabayad para sa lahat ng mga aplikante. Ang UID/numero ng resibo ay kailangang sa bawat isang aplikante na nagbayad ng visa fee para sa pag-iskedyul ng appointment. Pagkatapos mong mabayaran ang visa application fee, mangyaring itago ang mga resibo ng bayad para sa iyong talaan.

Pag-iskedyul ng Panayam

Kung ang pag schedule ng iyong appointment ay online o nakipag-ugnayan sa aming call center, kailangan mo ng numero ng resibo na nakalimbag sa iyong resibo. Mangyaring siguraduhin ang pag-type ng numero ng resibo na eksaktong nakalimbag sa iyong resibo na galing sa bangko.

Pagbabayad sa bangko

Maaari mong i-iskedyul ang iyong interview matapos ang apat na oras mula ng magbayad ng visa application fee.

Ipinapakita ng table sa ibaba ang iba't ibang oras ng proseso sa iba’t ibang fee payment at kung kalian maaaring mag iskedyul ng iyong pakikipanayam matapos mabayaran ang iyong visa application fee.

Oras na Saklaw sa Pagbabayad ng Visa Application Fee - Pagbabayad sa Bangko
Oras ng Pagbabayad Bangko Araw ng Pagbabayad Pagshedule ng Interview
Hating gabi – 3:00pm RCBC Parehong Araw 4 - 24 na oras matapos magbayad

Online na Pagbabayad

Maaari mong i-schedule ang iyong interbiyu matapos ang apat na oras ng pagbabayad ng visa application fee.

Ipinapakita ng table sa ibaba ang iba't ibang oras ng proseso sa iba’t ibang fee payment at kapag maaari mong i-schedule ang iyong mga pakikipanayam matapos mabayaran ang iyong visa application fee.

Pagbabayad ng Visa Application Fee Processing Timeline – Online na Pagbabayad
Oras ng Pagbabayad Bangko Araw ng Pagbabayad Pagshedule ng interview
Hating gabi – 3:00pm RCBC Parehong Araw 4 - 24 na oras matapos ang pagbabayad
3:00pm – Hating gabi RCBC Susunod na banking day Isang araw matapos ang pagbili ng resibo petsa at pagkatapos ng11:00am
Weekends and holidays RCBC Susunod na banking day Isang araw matapos ang pagbili ngresibo petsa at pagkatapos ng11:00am
Pagkatapos ng hatinggabi at bago 11:59pm PesoNet Susunod na banking day Isang araw matapos ang pagbili ng resibo petsa at pagkatapos ng1:30pm
Weekends and holidays PesoNet Susunod na banking day Isang araw matapos ang pagbili ng resibo petsa at pagkatapos ng1:30pm

Karagdagang Impormasyon

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa consular exchange rate, tingnan ang Visa Fee page; i-click ito upang lumikha ng isang profile at sagutin ang limang maiikling katanungan upang maaaring malaman namin ang tamang halaga na dapat mong bayaran.