Baguhin Ang Address na Paghahatidan ng Dokumento

Sa Pahinang Ito:

Pangkahalatang-Ideya

Kung ikaw ay nakapag-iskedyul na ng isang nonimmigrant visa appointment online ngunit nais na baguhin ang address kung saan ihahatid ang iyong dokumento, ito ay maaari mong gawin sa pamamagitan ng pag-click sa button na Baguhin angAddress sa ibaba. Maari mong baguhin ang address o ang lokasyon ng pag pick-up ng dokumento sa anumang oras hanggang 11:59 ng gabi sa takdang araw ng iyong interview appointment. Pagkatapos ng araw na iyon, ang mga data para sa paghahatid ng iyong dokumento ay maaaring naipadala na sa aming courier at hindi na maaaring mabago.