Programa sa Prioridad na Panayam (Priority Interview Program)

Ang Programa sa Prioridad na Panayam (PIP) ay dinesenyo upang itaguyod at mapagaan ang mga lehitimong pang opisyal na byahe ng mga empleyado ng kumpanyang miyembro ng programang ito sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Pinapayagan nito ang mga karapat-dapat na mga na aplikante o empleyado na makapasok sa:

  • Pinadaling mga visa appointment- ang pagkuha ng appointment sa loob ng 2 araw
  • Nakalaang mga linya ng komunikasyon- PIPManila@state.gov
  • Prioridad sa pag proseso ng mga visa at mga paghahatid ng pasaporte

Lahat ng mga PIP appointment ay dapat gawin gamit ang tinalagang PIP logon ng kumpanya.

Sundin ang hakbang 1 at 2 para sa pagtatakda ng regular na appointment Mga pamamaraan para sa PIP appointment

Mahalagang Tandaan: Matatagalan ng 4 na oras mula sa oras ng inyong pagbayad para sa inyong resibo ng pagbayad ng MRV na ma proseso. At pagkatapos maari na kayong magpatuloy sa hakbang 3.

Hakbang 3: Hindi bababa sa 4 na oras pagkatapos ninyong magbayad ng aplikasyon ng MRV, maari kayong bumalik sa website na ito at i-click ang I-iskedyul / Baguhin ang Aking Appointment. Kakailanganin ninyong magbigay ng 3 impormasyon para ang inyong appointment ay maitakda:

  • Natatanging Pantukoy na Numero (Unique Reference Number or UID) (nakaimprenta sa inyong resibo),
  • ang petsa ng pagbayad (sa sangay ng bangko o online), at
  • ang sampung (10) tambilang na numero ng barcode mula sa pahina ng pagpapatunay ng DS-160.
  • Para magtakda ng appointment, paki click ang Mag-iskedyul ng Appointment
  • Para baguhin ang aplikasyon ng visa, paki click ang Baguhin ang Application
  • Para i-download ang inyong aplikasyon sa visa, paki click ang I-download ang Application
  • Para kanselahin ang inyong Appointment, paki click ang Kanselahin ang appointment