Magpa-iskedyul ng Appointment para sa Immigrant Visa

Sa pangkalahatan, ang isang tao na nais na mandayuhan sa Estados Unidos ay dapat magkaroon ng isang petisyon na inaprubahan ng U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) bago mag-aplay para sa isang immigrant visa. Ang petisyon ay isusumite ng alinman sa isang kamag-anak o isang potensyal na employer sa tanggapan ng USCIS sa Estados Unidos. Ang impormasyon tungkol sa pag-file ng immigrant petitions ay makukuha sa website ng USCIS. Ang isang indibidwal na may aprubadong petisyon at ang priority date ay kasalukuyang pinoproseso ay maaaring mag-aplay ng immigrant visa at, ng K nonimmigrant visa.

Lahat ng mga aplikante ay kailangang sumailalim sa isang medikal na pagsusuri ng isang U.S. Embassy-approved physician Ang impormasyon sa mga medikal na pagsusuri ay matatagpuan dito. Makatatanggap ka ng notipikasyon kung paano gumawa ng exam appointment mula sa NVC o ng Embahada. Huwag subukang gumawa ng appointment bago matanggap ang mga tagubilin na ito.

Mangyaring dumating sa inyong interbyu sa Embahada ng U.S. labing limang (15) minuto bago ang inyong appointment. Mangyaring tandaan ang mga security restrictions sa kung ano ang maaari mong dalhin sa iyong appointment. Dapat dala mo ang iyong appointment letter at ang mga dokumento na kailangan para sa iyong visa class.

Mangyaring ibigay sa konsul ang inyong appointment confirmation sheet na na-print galing sa website ng CGI(?) sa oras ng interbyu.

Ang mga na-aprubahang visa ay ipapadala sa pamamagitan ng serbisyo ng 2GO courier sa delivery address na binigay sa online application.