Ang Oras ng Paghihintay sa Appointment

Sa Pahinang Ito:

Pangkalahatang-Ideya

Lahat ng aplikasyon ay pinoproseso ng maayos ng emabahada ng Amerika upang mas mapaiksi ang panahon ng pagihihintay sa appointment ng interview. Kung maaga kayong magpa-schedule ng inyong appointment, mas malaki ang pagkakataon na makuha nyo ang appointment sa oras at petsang inyong gusto.

Ang mga nais mag-apply ng nonimmigrant visa ay hinihikayat na magsumite ng aplikasyon 3 buwan bago ang kanilang takdang pagbiyahe.

Visa Processing Time

Tandaan na mag-apply ng mas maaga. Bagama’t ang pag proseso ng visa ay umaabot ng isang lingo, ang pagpoproseso ay maaaring mag-iba dahil sa indibidwal na pangyayari at iba pang espesyal na panganagilangan.

Kasalukuyang Oras ng Paghihintay at Availability

Oras ng Paghihintay ng Visa
Pagiging Available ng Kasalukuyang Appointment
Mag-iskedyul Ngayon