Lokasyon ng mga Pagdadalhan ng Dokumento

Sa Pahinang Ito:

Pangkalahatang-Ideya

Ang mga aplikante, na nalagay sa hold sa ilalim ng Section 221 (g) o mga aplikanteng mag susumite ng kanilang dokumento na kailangan sa pag proseso ng IW at hinigan ng dokumento, ay maaring isumite ang kanilang mga dokumento sa Embahada sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na sangay ng LBC.

Lokasyon

Hanapin ang pinakamalapit na sangay ngLBC

Mag-click dito upang makita ang mga lugar na Out of Delivery area. Hindi makakapag deliver ang LBC sa mga nabangit na lugar. Kung pipiliin ninyo ang isa sa mga lugar na nasa listahan, kayo ay papayuhan ng LBC na kuhanin ang inyong passports/dokumento sa pinakamalapit na sangay ng LBC.