Lokasyon ng mga Pagdadalhan ng Dokumento

Sa Pahinang Ito:

Pangkalahatang-Ideya

Ang mga aplikante, na nalagay sa hold sa ilalim ng Section 221 (g) at hinigan ng dokumento, ay maaring isumite ang kanilang mga dokumento sa Embahada sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na 2GO courier.

Lokasyon

Hanapin ang pinakamalapit na 2Go location

Mag-click dito upang makita ang mga lugar na Out of Delivery area. Hindi makakapag deliver ang 2Go sa mga nabangit na lugar. Kung pipiliin ninyo ang isa sa mga lugar na nasa listahan, kayo ay papayuhan ng 2Go na kuhanin ang inyong passports/dokumento sa pinakamalapit na himpilan ng 2Go.