Ang mga Litrato at Fingerprints

Sa Pahinang Ito:


Pangkalahatang-Ideya

Ang mga aplikante ng nonimmigrant visa sa Embahada ng Amerika ay kinakailangang mag-upload ng electronic na litrato bilang parte ng proseso sa pagkompleto ng DS-160bago pa man ito isumite sa state.gov website. Dapat rin meron kang kopya ng litrato mo sa takdang araw ng interview mo sa Embahada. Ikaw din ay kukunan ng fingerprint para sa iyong interview sa Embahada.

Fingerprinting

Lahat ng aplikante ng visa ay kukunan ng fingerprint ng Embahada ng Estados Unidos bilang bahagi ng interbyu para sa visa.Sa pag-aayos ng aplikasyon para sa visa, madalas kapag interbyu, isasagawa ang isang digital na fingerprint scan na hindi ginagamitan ng tinta. Halos lahat ng aplikante ay nangangailangan ng fingerprint maliban sa:

  • mga magbabyahe para isang opisyal na pang-gubyernong lakad o paglalakbay
  • mas bata sa edad na 14 anyos, o kaya ay higit sa edad na 79

Mga Detalye ng Litrato

Ang larawan na gagamitin sa pag apply ng visa ay kailangang sumunod sa maga alituntunin sa lako at hitsura. Ang pag sumite ng larawan na di ayon sa mga alituntunin ay maaaring mag resulta sa pagka antala ng inyong aplikasyon. Ang larawan ay kailangang kinuhanan sa loob ng anim na buwan upang ang kasalukuyang hitsura ang nasa larawan. Kung kayo ay mag renew ng visa, natural lamang na ang inyong hitsura sa bagong visa ay hindi pareho sa lumang visa.

Kung ang larawan ay di ayon sa kinakailangan, kayo ay papayuhang mag sumite ng panibagong larawan bago i-proseso ang inyong visa kahit ang naunang larawan ay tinangap bilang isang digital photo upload.

Ang digital na-upload na mga larawan sa iyong DS-160 ay dapat matugunan ang mga alintuntunin na ipinakita sa imahe sa ibaba:

Ang sukat ng ulo
Ang taas ng ulo or laki ng facial na rehiyon(ang sukat mula sa tuktok ng ulo, kasama ang buhok, hanggang sa ilalim ng baba) ay kailangan dapat ay mula 50% hanggang 69% ng kabuuang imahe. Ang taas ng mata (nasusukat mula sa ilalim ng imahe hanggang sa lebel ng mata) ay kailangan mula 56% hanggang 69% ng taas ng litrato.

Dimensyon ng Larawan
Ang dimensyon ng image pizel ay kailangang naka square aspect ratio (ibig sabihin ang taas ay kailangang kapareho ng sukat ng lawak). Ang mga minimum na katanggap-tanggap na dimesyon ay 600 pixels(lawak) X600 pixels (taas). Ang Maximum na katanggap-tanggap na sukat ay 1200 pixels(lawak) X1200 pixels(taas).

7 Hakbang Upang Magkaroon ng Maayos na Litrato

Karagdagang Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa detalye ng larawan na kinakailangan para sa form ng application ng visa. Bisitahin ang Department of State website.

Mga Kadalasang Katanungan Tungkol sa Larawan.