Mga Pista Opisyal at Pangpublikong Pagsasara

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Pangkalahatang Ideya

And embahada ng Estados Unidos ay sarado sa mga piesta opisyal ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ang call center ay sarado din sa mga araw na naturan.

Mga araw na sarado ang Embahada

Dates of Closure 2022
Date Day Holiday Country
Dec 8 Thurs Feast of Immaculate Conception of Mary PHL
Dec 26 Mon Christmas Day U.S.
Dec 30 Fri Rizal Day PHL
Dates of Closure 2023
Date Day Holiday Country
Jan 2 Mon New Year's Day U.S.
Jan 16 Mon Birthday of Martin Luther King, Jr. U.S.
Feb 20 Mon Washington's Birthday U.S.
Apr 6 Thurs Maundy Thursday PHL
Apr 7 Fri Good Friday PHL
Apr 21 or Apr 22 Fri or Sat Eidul Fitr (Feast of Ramadhan)* PHL
May 1 Mon Labor Day PHL
May 29 Mon Memorial Day U.S.
June 12 Mon Independence Day PHL
June 19 Mon Juneteenth National Independence Day U.S.
June 28 or June 29 Wed or Thurs Eidul Adha (Feast of Sacrifice)* PHL
July 4 Tues Independence Da U.S.
Aug 28 Mon National Heroes Day PHL
Sept 4 Mon Labor Day U.S.
Oct 9 Mon Columbus Day U.S.
Nov 1 Wed All Saints Da PHL
Nov 10 Fri Veterans Day U.S.
Nov 23 Thurs Thanksgiving Day U.S.
Nov 30 Thur Bonifacio Day PHL
Dec 8 Fri Feast of Immaculate Conception of Mary PHL
Dec 25 Mon Christmas Day U.S. and PHL