Mga Pista Opisyal at Pangpublikong Pagsasara

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Pangkalahatang Ideya

And embahada ng Estados Unidos ay sarado sa mga piesta opisyal ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ang call center ay sarado din sa mga araw na naturan.

Mga araw na sarado ang Embahada

Dates of Closure 2024
Date Day Holiday Country
Jan 1 Mon New Year's Day U.S.
Jan 15 Mon Birthday of Martin Luther King, Jr. U.S.
Feb 19 Mon Washington's Birthday U.S.
Mar 28 Thu Maundy Thursday PHL
Mar 29 Fri Good Friday PHL
Apr 9  Tue Araw ng Kagitingan (Day of Valor)* PHL
Apr 9 or Apr 10 Tue or Wed Eidul Fitr (Feast of Ramadhan)* PHL
May 1 Wed Labor Day PHL
May 27 Mon Memorial Day U.S.
Jun 12 Wed Philippines Independence Day PHL
Jun 16 or Jun 17 Sun or Mon Eidul Adha (Feast of Sacrifice)* PHL
Jun 19 Wed Juneteenth U.S.
Jul 4 Thu U.S. Independence Day U.S.
Aug 26 Mon National Heroes Day PHL
Sep 2 Mon U.S. Labor Day U.S.
Oct 14 Mon Columbus Day U.S.
Nov 1 Fri All Saints Day PHL
Nov 11 Mon Veterans Day U.S.
Nov 28 Thu Thanksgiving Day U.S.
Dec 25 Wed Christmas Day U.S. and PHL
Dec 30 Mon Rizal Day PHL
Dec 31 Tue Last Day of the Year PHL