Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh đối với một số người nhập cư vì nguy cơ của họ đối với thị trường lao động Mỹ trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Sắc lệnh có hiệu lực từ 11 giờ 59 phút tối ngày 23 tháng 4 (giờ EDT) và hết hiệu lực sau 60 ngày nếu Tổng thống không gia hạn. Công dân Mỹ, thường trú dân và những người được cấp thị thực định cư trước và vào ngày sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng. Theo sắc lệnh này, những thị thực đang có hiệu lực sẽ không bị thu hồi. Các dịch vụ cấp xét thị thực thông thường đã tạm ngưng trên toàn thế giới nhưng tuỳ thuộc vào điều kiện cho phép, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cấp xét thị thực khẩn và thiết yếu đối với các đương đơn không chịu ảnh hưởng bởi sắc lệnh này. Toàn văn của sắc lệnh được đăng tại trang web của Nhà Trắng tại: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/     

Thông báo quan trọng đối với đương đơn xin thị thực liên quan tới dịch virus corona chủng mới: Từ ngày 19 tháng 3 năm 2020, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh huỷ tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực định cư và thị thực không định cư thông thường. Bộ phận Thị thực sẽ hoạt động lại bình thường ngay khi có thể nhưng hiện tại chúng tôi chưa có thông tin ngày mở cửa cụ thể. Phí xin thị thực của bạn có hiệu lực tại Việt Nam trong vòng một năm kể từ ngày đóng. Nếu bạn có vấn đề khẩn cấp cần đi Mỹ gấp, vui lòng làm theo hướng dẫn tại https://www.ustraveldocs.com/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp để yêu cầu cuộc hẹn khẩn.


Theo Tuyên bố Tổng thống số 9984, 9992, 9993, 9996 và Tuyến bố tiếp theo được ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2020, các công dân nước ngoài nào đã từng đến các nước được liệt kê dưới đây trong vòng 14 ngày trước khi đến Mỹ sẽ bị tạm cấm nhập cảnh vào Mỹ:

- Bra-xin 
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (Anh Quốc), ngoại trừ các vùng lãnh thổ nằm ngoài Châu Âu
- Cộng hòa Ireland
- 26 quốc gia thuộc khối Schengen bao gồm Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và Thụy Sỹ
- Cộng hòa Hồi giáo Iran
- Trung Quốc, không bao gồm Hồng Kông và Ma Cau,

Theo Tuyên bố, một số trường hợp sẽ được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập cảnh này, trong đó bao gồm thường trú dân Hoa Kỳ và một số trường hợp là người thân gia đình của công dân Hoa Kỳ và thường trú dân Hoa Kỳ. Nếu bạn sinh sống hoặc từng đến các quốc gia nêu trên trong thời gian gần đây hay bạn có dự định quá cảnh hoặc đi qua các quốc gia này trước khi nhập cảnh vào Mỹ, bạn nên hoãn cuộc phỏng vấn xin thị thực và đặt cuộc hẹn mới sau 14 ngày kể từ ngày bạn rời các nước nói trên.

Đồng thời, nếu bạn đang có các triệu chứng giống bệnh cúm, hoặc bạn tin rằng mình có nguy cơ đã phơi nhiễm với virus corona chủng mới, bạn nên hoãn cuộc hẹn của mình và đặt cuộc hẹn mới sau ít nhất 14 ngày. Đương đơn không phải trả lệ phí khi thay đổi cuộc hẹn và phí xin thị thực có hiệu lực trong nước trong vòng một năm kể từ ngày đóng. Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề đặt lại cuộc hẹn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-main-contactus.asp để được hướng dẫn cụ thể.


Lưu ý: Đương đơn xin thị thực không định cư phải điền mẫu đơn xin thị thực DS-160 và nộp trực tuyến trước khi đặt hẹn phỏng vấn, sau đó cập nhật mã vạch đơn DS-160 hiện tại của mình bằng cách vào mục “Cập nhật Hồ sơ” tại trang web này. Khi đặt lịch hẹn, vui lòng CHỈ dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 hiện tại. Nếu quý vị đã đặt hẹn phỏng vấn với mã xác nhận DS-160 cũ hoặc mã xác nhận DS-160 không hợp lệ/không chính xác, quý vị phải cập nhật mã xác nhận DS-160 mới, hợp lệ trên hồ sơ cá nhân tại ustraveldocs.com/vn ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày phỏng vấn.  Nếu quý vị không cập nhật, quý vị sẽ không được phép vào phỏng vấn và phải đặt lại cuộc hẹn mới sử dụng mã xác nhận DS-160 hợp lệ. Vui lòng mang theo giấy Xác nhận đơn DS-160 và giấy Xác nhận cuộc hẹn khi đi phỏng vấn.


Vào ngày 31 tháng 1, 2020, Tuyên bố Tổng thống mới số 9983 được ban hành để bổ sung thêm các điều khoản hạn chế đi lại đã được đề cập trong Tuyên bố Tổng thống số 9645 bằng việc mở rộng các điều khoản hạn chế này đối với công dân của sáu nước khác. Các điều khoản hạn chế này chỉ áp dụng với thị thực định cư và thị thực diện trúng thưởng, không áp dụng với thị thực không định cư. Để biết thông tin, vui lòng truy cập tại đây.

Mount Rushmore - South Dakota

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Thị Thực Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về Thị Thực định cư và Thị Thực không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại Thị Thực. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị Thực cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về Thị Thực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.