Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ thay đổi tỷ giá hối đoái áp dụng đối với các dịch vụ lãnh sự từ 25,000 VND = 1 USD thành 26,000 VND = 1 USD. Tỷ giá mới có hiệu lực từ ngày 10/4/2024. Tất cả đương đơn nộp phí xin thị thực không định cư và thị thực loại K từ ngày 10/4/2024 trở đi sẽ phải đóng phí thị thực theo tỷ giá mới 26,000 VND = 1 USD. Đương đơn nộp phí xin thị thực trước ngày 10/4/2024 theo tỷ giá cũ 25,000 VND = 1 USD vẫn có thể sử dụng hóa đơn này đến khi hết hạn. Mọi thắc mắc liên quan đến tỷ giá hối đoái mới, vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ dịch vụ qua email support-vietnam@ustraveldocs.com hoặc gọi 19006444 (08:00 - 16:00, Từ thứ Hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ)


Tất cả các hóa đơn phí xin thị thực (MRV) đã nộp trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 và không được gia hạn. Đương đơn phải đặt lịch hẹn hoặc nộp hồ sơ gia hạn thị thực qua bưu điện trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 để tránh việc phải thanh toán phí mới. Nếu đương đơn nộp phí từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 trở đi, đương đơn phải đặt lịch đặt lịch hẹn trong vòng một năm từ ngày nộp phí. Xin lưu ý rằng lịch hẹn phỏng vấn phải được đặt trên hệ thống trong vòng 1 năm từ ngày nộp phí, cho dù cuộc hẹn đó có thể sẽ diễn ra trong vài tháng kế tiếp. Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo các đương đơn đã đặt lịch hẹn bằng hóa đơn phí thị thực MRV thanh toán trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 không thay đổi lịch hẹn trên hệ thống kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 trở đi, vì điều này sẽ khiến đương đơn mất cả lịch hẹn đã đặt ban đầu lẫn lệ phí thị thực MRV. Những đương đơn này sẽ phải đóng phí và nộp đơn xin thị thực mới.


Biểu phí dịch vụ nhận / trả hộ chiếu/giấy tờ tại Bưu cục và chuyển phát hộ chiếu / giấy tờ tận nhà:

 • Đương đơn nộp hoặc nhận hộ chiếu/giấy tờ tại Bưu cục Thanh Xuân (Hà Nội) và Văn phòng 18A Cộng Hòa (TP. Hồ Chí Minh): không thu phí
 • Đương đơn khi nộp hộ chiếu / giấy tờ tại tất cả các bưu cục được chỉ định khác sẽ đóng lệ phí 133.000đ mỗi hộ chiếu/ giấy tờ.
 • Đương đơn khi nhận hộ chiếu/giấy tờ tại tất cả các bưu cục được chỉ định khác sẽ đóng lệ phí 143.000đ mỗi hộ chiếu/giấy tờ.
 • Dịch vụ chuyển phát tận nhà thông thường:
 • Địa chỉ nhận tại Hà Nội hoặc TP.HCM: 131.000đ mỗi hộ chiếu / giấy tờ.
 • Địa chỉ nhận tại các tỉnh thành khác: 143.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
 • Dịch vụ chuyển phát hỏa tốc:
 • Địa chỉ nhận tại Hà Nội hoặc TP.HCM: 240.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
 • Địa chỉ nhận tại các tỉnh thành khác: 302.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
 • Bưu tá sẽ thu phí bằng tiền mặt khi giao hộ chiếu / giấy tờ, vui lòng chuẩn bị đúng số tiền phí cần trả.
 • Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây:


  Vui lòng truy cập tại đây để biết thêm thông tin.


  Từ ngày 12/5/2023, khách nước ngoài không phải là công dân Hoa Kỳ khi bay đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không theo diện thị thực không định cư không cần xuất trình bằng chứng tiêm chủng COVID-19. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại trang web này


  Tất cả hóa đơn phí xin thị thực (còn được gọi là phí MRV) thanh toán từ ngày 01/10/2022 trở đi sẽ có hiệu lực trong 365 ngày kể từ ngày thanh toán. Đương đơn phải đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực hoặc nộp hồ sơ gia hạn thị thực qua đường bưu điện trong vòng 365 ngày này. Xin lưu ý rằng đương đơn chỉ phải thực hiện đặt lịch hẹn hoặc nộp đơn xin thị thực qua đường bưu điện trong 365 ngày kể từ ngày thanh toán phí thị thực, ngày phỏng vấn có thể diễn ra sau thời gian này. Tất cả hóa đơn phí thị thực MRV thanh toán trước ngày 01/10/2022 đã được gia hạn hiệu lực đến 30 tháng 9 năm 2023 và sẽ được duy trì thời hạn hiệu lực này.


  • Đương đơn nên tham khảo video tiếng Việt hướng dẫn cách điền Mẫu đơn DS-160.Mọi đương đơn phải điền và nộp Mẫu đơn DS-160 mới cho mỗi hồ sơ xin thị thực Hoa Kỳ mới. Đương đơn không thể sử dụng đơn DS-160 đã nộp trước đây cho cuộc vấn xin thị thực mới.
  • Nếu đương đơn sử dụng mã vạch DS-160 không hợp lệ để đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực, cuộc hẹn sẽ bị hủy.
  • Khi đến phỏng vấn, đương đơn phải mang theo Trang xác nhận đơn DS-160 có mã vạch khớp với mã vạch được sử dụng để đặt lịch hẹn phỏng vấn. Nếu mã vạch trên Trang xác nhận đơn DS-160 khác với mã vạch được sử dụng để đặt lịch phỏng vấn xin thị thực, cuộc hẹn sẽ bị hủy.
  • Sau khi đặt lịch hẹn phỏng vấn, đương đơn có thể sửa đổi mã vạch DS-160 trên tài khoản trước ngày phỏng vấn ít nhất hai (2) ngày làm việc. Đương đơn cập nhật mã vạch đơn DS- bằng cách đăng nhập vào tài khoản, chọn mục Cập nhật Hồ sơ hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ. Nếu việc cập nhật mã vạch DS-160 không được thực hiện trước cuộc hẹn phỏng vấn 2 ngày, cuộc hẹn phỏng vấn sẽ bị hủy và đương đơn phải đặt lại cuộc hẹn mới bằng mã xác nhận DS-160 hợp lệ
  • Vui lòng in và mang theo trang xác nhận đơn DS-160 mới và trang xác nhận cuộc hẹn có mã vạch DS-160 mới khi đi phỏng vấn.

  Mount Rushmore - South Dakota

  Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Thị Thực Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về Thị Thực định cư và Thị Thực không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại Thị Thực. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị Thực cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về Thị Thực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.