ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TRÊN TRANG NÀY:


Sử dụng và Thu thập Thông tin

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DoS) ký hợp đồng với CGI nhằm cung cấp thông tin chung và các dịch vụ hành chính liên quan đến việc nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ. Để cung cấp các dịch vụ này, CGI thu thập những thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ, ngày sinh, số hộ chiếu, địa chỉ IP, và các dữ liệu khác. Tất cả các thông tin thu thập được qua dịch vụ này sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy tính được duy trì tại Hoa Kỳ, theo hợp đồng CGI với DoS.

Phí xin Thị thực (MRV)

 • Phí xin thị thực MRV là không được hoàn lại và có thể được sử dụng để lên lịch cuộc hẹn trong vòng một năm kể từ ngày thanh toán.
 • Phí xin thị thực  MRV có thể được sử dụng để đặt lại lịch hẹn với số lần hạn chế. Khi phí xin thị thực được gắn vào  một hồ sơ hoặc sử dụng đặt lịch hẹn đầu tiên, phí xin thị thực không thể được chuyển giao cho người nộp đơn khác.
 • Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bằng nội tệ và chỉ có giá trị cho các lịch hẹn phỏng vấn tại quốc gia mà bạn thực hiện thanh toán phí xin thị thực . Phí này sẽ không được chuyển giao cho bất kỳ Đại sứ quán / Lãnh sự quán Hoa Kỳ bên ngoài của quốc gia nơi việc thanh toán được thực hiện. Trong trường hợp này, người nộp đơn sẽ cần phải thanh toán một khoản phí MRV mới tại quốc gia mà bạn nộp đơn.
 • Thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng giấy hướng dẫn nộp tiền đã hết hạn, hoặc các khoản thanh toán bằng các phương pháp thu lệ phí và tại các điểm thu phí không được liệt kê trên trang Địa điểm và Phương thức Thanh toán/Thanh toán Phí xin Thị thực, có thể gây ra các vấn đề sau:
  • Sự chậm trễ trong xử lý thanh toán
  • Thanh toán phí chưa đủ và cần phải thanh toán khoản phí chênh lệch
  • Vấn đề có thể xảy ra trong việc xử lý thanh toán mà có thể yêu cầu thanh toán cần được thực hiện lại.

 Những thay đổi về thủ tục và lệ phí

Thủ tục và lệ phí nộp đơn xin thị thực  du lịch hoặc định cư không thuộc sự kiểm soát của CGI và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. CGI không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi trong thủ tục, lệ phí và có quyền chuyển tăng phí.

Trung tâm dịch vụ khách hàng

 • Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi cung cấp thông tin phù hợp với hướng dẫn của Đại sứ quán / Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
 • Giao dịch viên không thể hỗ trợ việc hoàn tất mẫu đơn DS-160/260. Họ cũng không thể tư vấn cho người nộp đơn việc chọn loại thị thực  phù hợp cũng như không xác định cụ thể các tài liệu người nộp đơn phải trình bày trong buổi phỏng vấn.
 • Tất cả các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ có thể được ghi âm với mục đích đào tạo và kiểm tra chất lượng. Trong trường hợp này, người dùng (s) sẽ được thông báo khi bắt đầu bất kỳ cuộc nói chuyện nào.
 • Bạn có thể liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng điện thoại, email, hoặc chỉ trò chuyện qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Thu thập dữ liệu

CGI xử lý thông tin cá nhân thu thập thông qua trang web này cho các mục đích:
• Xử lý / phản hồi thắc mắc, yêu cầu từ người nộp đơn
• Xử lý yêu cầu đối với việc xin thị thực  và đặt lịch hẹn
• Theo dõi tiến độ nộp đơn

 Xác thực

CGI không chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của các thông tin được cung cấp bởi bất kỳ đương đơn. Đó là trách nhiệm của người nộp đơn để đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho CGI là chính xác.

Lịch hẹn khẩn

 • Yêu cầu cho một cuộc hẹn khẩn chỉ có thể được thực hiện trực tuyến thông qua hồ sơ của người nộp đơn; người nộp đơn cá nhân, hoặc người đại diện của người nộp đơn. Lịch hẹn khẩn chỉ có thể được yêu cầu một lần cho mỗi lần nộp đơn xin thị thực .
 • Yêu cầu khẩn phải được Đại sứ quán / Lãnh sự quán phê duyệt. Trước khi yêu cầu một cuộc hẹn khẩn cấp, ứng viên phải đảm bảo rằng họ có bằng chứng tài liệu để chứng minh sự cấp bách.
 • Các trường hợp có thể được coi là một trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm nhu cầu y tế khẩn cấp cho chính mình hoặc cho người thân hoặc chủ lao động phải được đi kèm; lễ tang/tử vong; chuyến đi công tác khẩn cấp; hoặc học sinh hoặc khách trao đổi. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên trang Xin Hẹn Phỏng vấn Sớm tại trang web của chúng tôi.

 Giao phát hộ chiếu

 • Hộ chiếu được giao chỉ trong lãnh thổ quốc gia Việt Nam. Bạn có thể thay đổi địa chỉ nhận passport trước ngày phỏng vấn. Để thực hiện thay đổi, bạn nên cập nhật thông tin giao nhận passport từ hồ sơ của bạn trên trang web www.ustraveldocs.com.
 • Hộ chiếu không phát được trong vòng 7 ngày sẽ được Bưu điện Việt Nam TRẢ LẠI cho Đại sứ quán/ Lãnh sự quán 
 • Để nhận hộ chiếu, người nộp đơn phải xuất trình bản gốc Chứng minh nhân dân. Đại diện nhận hộ chiếu cho người nộp đơn phải xuất trình bản gốc Chứng minh nhân dân của mình, bản sao CMND của người nộp đơn, và một giấy ủy quyền. Đối với nhóm, một giấy ủy quyền cho tất cả các ứng viên trong nhóm là hợp lệ.
 • Người nộp đơn phải chịu trách nhiệm ngăn chặn người không được ủy quyền nhận hộ chiếu của mình.

 Cấp phát thị thực 

Quyết định cấp hoặc từ chối cấp thị thực  được thực hiện chỉ bởi các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. VAC không có vai trò hoặc ảnh hưởng đến kết quả xin thị thực  và sẽ không cung cấp bất kỳ tư vấn nào.

Chuyển đổi trên Internet

Internet là một môi trường toàn cầu, sử dụng Internet để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết liên quan đến việc truyền dữ liệu quốc tế. Bằng cách duyệt trang web này và giao tiếp điện tử với CGI, người nộp đơn thừa nhận họ hiểu được điều này và đồng ý việc CGI xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho mục đích đã nêu.

Trang web khác

Website của CGI có thể chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát của CGI và không thuộc chính sách bảo mật này. Người nộp đơn nên truy cập vào các trang web khác sử dụng các liên kết được cung cấp, các nhà khai thác của các trang web có thể thu thập thông tin người nộp đơn. Họ có thể sử dụng thông tin này phù hợp với chính sách bảo mật của họ, mà có thể khác với CGI. CGI và toàn thể nhân viên của CGI hoặc các giao dịch viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các trang web khác hoặc bất kỳ thông tin trên các trang web đó, không trang web nào trong số đó được xác nhận bởi CGI hoặc các chi nhánh.

Tổng quan

Nội dung của các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và người nộp đơn sẽ phải tuân thủ theo các điều khoản áp dụng tại thời điểm nộp đơn.