Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Trên trang này:


Địa điểm và Thông tin Liên hệ

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có trụ sở tại các địa chỉ sau.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Tầng 2, Tháp Vườn Hồng
170 Phố Ngọc Khánh, Hà Nội

Trang web: https://vn.usembassy.gov/vi/

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 Đường Lê Duẩn
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Trang web: https://vn.usembassy.gov/vi/