Kiểm tra Tình trạng Đơn xin Thị Thực của Tôi

 

Trên trang này:


Tổng quan

Để kiểm tra tình trạng Đơn xin Thị thực, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại đây. Quý vị phải nhập số hồ sơ đơn xin thị thực, thông thường số hồ sơ gồm 10 ký tự bắt đầu với chữ HCM, sau đó là những con số.