Thông tin vềThị Thực Định cư

Trên trang này:

 

Tổng quan

Nhìn chung, một cá nhân muốn định cư tại Hoa Kỳ phải có giấy phép được Dịch vụ Công dân và Định cư Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận trước khi nộp đơn xin thị thực định cư. Giấy phép phải do một người họ hàng đủ tiêu chuẩn hoặc chủ lao động tương lai nộp cho văn phòng của USCIS ở Hoa Kỳ. Thông tin cụ thể về việc nộp giấy phép định cư có trên trang web của USCIS. Cá nhân có giấy phép đã được chấp thuận và ngày ưu tiên hiện đang được thụ lý (khi áp dụng) sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực định cư hoặc thị thực không định cư loại K.

Hồ sơ Bảo lãnh

Có hiệu lực từ ngày 15 tháng Tám năm 2011, người đệ đơn sống tại Việt Nam mà ở đó USCIS không có dịch vụ tiếp công dân phải nộp Mẫu I-130 qua thư đến hộp thư ở Chicago của USCIS. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không có USCIS sẽ chỉ có thể chấp nhận và xử lý Mẫu I-130 trong một số trường hợp ngoại lệ, như trình bày dưới đây. Mẫu I-130 đã được nộp đúng cách trước ngày 15 tháng Tám năm 2011 tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài không có USCIS sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Địa chỉ Hộp thư ở Chicago của USCIS để gửi thư thường:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Địa chỉ Hộp thư ở Chicago của USCIS để gửi thư nhanh và gửi chuyển phát nhanh:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Để biết thêm thông tin về cách nộp Mẫu I-130 đến hộp thư ở Chicago của USCIS, truy cập trang web của USCIS tại http://www.uscis.gov hoặc liên hệ với USCIS tại Hoa Kỳ qua số điện thoại 1-800-375-5283

Phí Định cư USCIS

Có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2016, tất cả các cá nhân được cấp thị thực định cư phải trả Phí Định cư USCIS là 220,00 đô-la Mỹ trước khi đến Hoa Kỳ. Chỉ cha mẹ nuôi tương lai có con cái sẽ nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo Thủ tục Nhận nuôi Trẻ mồ côi hoặc Thủ tục Hague, người nhập cư đặc biệt của Iraq và Afghanistan làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, cư dân hồi hương và những người được cấp thị thực K được miễn khoản phí mới này. Trang web USCIS dưới đây cung cấp thêm chi tiết về khoản phí mới, bao gồm cả thông tin liên hệ với USCIS, nếu bạn có thêm câu hỏi: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Nộp hồ sơ Ngoại lệ

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2011, những người nộp đơn cho rằng trường hợp của họ xứng đáng được hưởng ngoại lệ có thể yêu cầu Phòng Lãnh sự chấp nhận hồ sơ. Mỗi yêu cầu sẽ được xem xét riêng.

Người nộp đơn muốn nộp Mẫu đơn I-130 cần liên hệ với Phòng Lãnh sự để yêu cầu xem xét ngoại lệ và giải thích chi tiết về trường hợp của mình. Phòng Lãnh sự sau đó sẽ chuyển yêu cầu xin ngoại lệ đến văn phòng USCIS có thẩm quyền đối với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. USCIS sẽ là cơ quan ra quyết định về việc hồ sơ có trình bày trường hợp ngoại lệ đảm bảo là trường hợp ngoại lệ theo đúng thủ tục chung của việc nộp hồ sơ hay không. USCIS sẽ công bố hướng dẫn về các trường hợp có thể đủ tiêu chuẩn là trường hợp ngoại lệ trên trang web của họ.

Yêu cầu Sức khỏe

Tất cả đương đơn phải tiến hành kiểm tra sức khỏe bởi một Bác sĩ được Đại sứ quán chỉ định. Thông tin về kiểm tra sức khỏe có tại đây. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn về cách lên lịch hẹn kiểm tra sức khỏe từ NVC hoặc Đại sứ quán. Không tìm cách đặt cuộc hẹn trước khi nhận được các hướng dẫn này

Cuộc hẹn với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Nếu bạn đã có ngày hẹn phỏng vấn, bạn phải có mặt tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào đúng ngày và giờ đã hẹn. Vui lòng đọc hạn chế an ninh tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ mô tả những vật dụng bạn có thể và không thể mang theo đến cuộc phỏng vấn. Bạn nên mang theo thư hẹn phỏng vấn và hồ sơ được yêu cầu cho loại thị thực của bạn đến cuộc hẹn.