Địa điểm đóng phí phỏng vấn

Trên trang này:


Tổng quan

Bạn có thể thanh toán lệ phí xét đơn xin thị thực không định cư bằng tiền mặt tại bất kỳ chi nhánh nào của Bưu điện Việt Nam. Có thể thanh toán lệ phí bằng Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện  tại của lãnh sự ở đây. Để được hướng dẫn thêm, xem trang thanh toán

Địa điểm

Để xem các địa điểm của Bưu điện Việt Nam, nhấp vào đây.