Thị Thực cho Trẻ em

Trên trang này:


Hỏi và Đáp

H: Trẻ em có cần Thị thực không?

Đ: Tất cả khách Việt Nam, bao gồm cả trẻ em, muốn đến Hoa Kỳ cần phải có Thị thực. Quy định này bao gồm cả trẻ em có tên trên hộ chiếu của bố mẹ.

H: Con của tôi có cần hộ chiếu riêng không?

Đ: Trẻ em cần phải có hộ chiếu riêng khi xin Thị thực Mỹ tại Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán. Nếu Ông/bà và con dùng chung một hộ chiếu, con của Ông/bà sẽ không được phỏng vấn cho đến khi có hộ chiếu riêng.”

H: Trẻ em có phải thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị thực như người lớn không?

Đ: Có.

H: Trẻ em có cần lên lịch hẹn phỏng vấn không?

Đ: Mọi đương đơn đều cần lên lịch hẹn.

H: Khi nào bố mẹ cần tham gia khi con họ xin Thị thực?

Đ: Đương đơn dưới 17 tuổi phải có ba/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đến tham dự phỏng vấn. Ba/mẹ của đương đơn phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình, kèm theo giấy khai sinh của đương đơn khi đến buổi phỏng vấn. Người giám hộ phải có giấy tờ giám hộ hợp pháp và phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình.