Thay đổi Địa Chỉ hoặc Phương Thức Nhận Giấy Tờ 


Thay đổi địa chỉ giao nhận 

Nếu bạn đã lên lịch cuộc hẹn trực tuyến nhưng muốn sửa đổi địa chỉ giao nhận giấy tờ, bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập vào tài khoản của mình và chọn mục “Cập nhật hồ sơ”, sau đó cập nhật địa chỉ mới ở mục “Địa chỉ gửi thư” . Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao nhận giấy tờ bất cứ lúc nào trước 23:59 vào ngày hẹn phỏng vấn của bạn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Thay đổi phương thức giao nhận

Nếu bạn đã lên lịch cuộc hẹn trực tuyến nhưng muốn thay đổi phương thức giao nhận giấy tờ, bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập vào tài khoản của mình và chọn mục “Thay đổi Thông tin về việc Gửi hồ sơ”, Bạn có thể thay đổi phương thức giao nhận giấy tờ bất cứ lúc nào trước 23:59 vào ngày hẹn phỏng vấn của bạn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Sau đó việc thay đổi phương thức giao nhận sẽ bị khóa.

Nếu bạn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện và đã hoàn thành bước in thư Xác nhận gia hạn nhưng muốn thay đổi phương thức giao nhận giấy tờ, bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập vào tài khoản của mình và chọn mục “Tiếp tục ” trên Menu bên trái và sau đó thực hiện việc cập nhật tại bước 7. Bạn có thể thay đổi phương thức giao nhận trước khi nộp hồ sơ gia hạn ở bưu cục. Sau đó, việc thay đổi phương thức giao nhận sẽ bị khóa.