Chọn Địa chỉ Giao nhận Giấy tờ

Trên trang này:


Tổng quan

Bạn phải chọn địa chỉ giao nhận để nhận lại hộ chiếu trước khi lên lịch hẹn phỏng vấn thị thực Khi bạn chọn địa chỉ nhận giấy tờ, đảm bảo có Số Hồ sơ Định cư hiển thị trên thư thông báo của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Nếu đơn xin thị thực của bạn được chấp thuận, Bưu điện Việt Nam sẽ gửi lại hộ chiếu và thị thực đến địa chỉ giao nhận mà bạn chọn khi lên lịch phỏng vấn. Hộ chiếu của bạn sẽ chỉ được gửi tới địa chỉ bạn nêu khi bạn đã lên lịch phỏng vấn xin thị thực. Bạn không mất thêm lệ phí liên quan đến dịch vụ này.

Các Dịch vụ Thêm

Để đăng ký địa chỉ nhận lại giấy tờ trực tuyến, nhấp vào đây.
Để thay đổi lựa chọn địa chỉ giao nhận giấy tờ hiện tại, nhấp vào đây.
Để đăng ký hoặc thay đổi địa chỉ nhận lại giấy tờ thông qua tổng đài của chúng tôi, nhấp vào đây.