Nghỉ lễ và Ngày nghỉ

Trên trang này:


Tổng quan

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tuân theo các ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt Nam và sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó. Tổng đài của dịch vụ xin Thị thực cũng tuân theo ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt nam và cũng sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó.

Ngày nghỉ của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Trong năm 2019, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ nghỉ vào những ngày hiển thị trên trang web của Đại sứ quán.

Ngày Nghỉ - Tất cả Ngày trong năm 2019

 

Ngày Thứ Nghỉ lễ Quốc gia
1 tháng 1             Thứ Ba Tết Dương lịch Hoa Kỳ & Việt Nam
21 tháng 1 Thứ Hai Sinh nhật Martin Luther King Hoa Kỳ
4 – 8 tháng 2 Thứ Hai – Thứ sáu Tết Nguyên Đán Việt Nam
18 tháng 2 Thứ Hai Ngày Tổng thống Hoa Kỳ
15 tháng 4 Thứ Hai Ngày Giỗ tổ Hùng Vương Việt Nam
29 - 30 tháng 4 Thứ Hai - Thứ Ba Lễ 30-4 Việt Nam
1 tháng 5 Thứ Tư Ngày Quốc tế Lao động Việt Nam
27 tháng 5 Thứ Hai Ngày Tưởng niệm Hoa Kỳ
4 tháng 7 Thứ Năm Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ Hoa Kỳ
2 tháng 9 Thứ Hai Ngày Quốc khánh Việt Nam/Ngày lễ Lao động Hoa Kỳ & Việt Nam
14 tháng 10 Thứ Hai Ngày Columbus Hoa Kỳ
11 tháng 11 Thứ Hai Ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ
28 tháng 11 Thứ Năm Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ
25 tháng 12 Thứ Tư Lễ Giáng sinh Hoa Kỳ