Hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA)

Trên trang này:


Tổng quan

Từ chối theo Điều khoản 221(g) có nghĩa là hồ sơ xin thị thực của bạn còn thiếu những thông tin cần thiết hoặc hồ sơ đó cần thêm thời gian xử lý hành chính. Viên chức lãnh sự phỏng vấn bạn sẽ thông báo cho bạn vào cuối buổi phỏng vấn nếu đơn xin thị thực của bạn bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA). Viên chức lãnh sự cũng sẽ thông báo cho bạn nếu hồ sơ cần phải được giải quyết thủ tục hành chính hoặc sẽ yêu cầu bạn nộp thông tin bổ sung.

Trong trường hợp bạn được yêu cầu nộp bổ sung thông tin, viên chức sẽ hướng dẫn cho bạn cách gửi thông tin đó. Khi đơn xin thị thực của bạn bị từ chối theo điều khoản 221(g), bạn sẽ nhận được thư thông báo về việc từ chối thị thực kèm theo thông tin tham khảo về tài liệu được yêu cầu bổ sung, nếu có.

Nếu Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ, bạn phải nộp những giấy tờ đó tại một trong những bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát được chỉ định. Trang web này hướng dẫn cách nộp giấy tờ để gửi tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Xử lý Hành chính

Một số đơn xin thị thực có thể bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần phải tiến hành thêm các thủ tục hành chính. Viên chức lãnh sự phỏng vấn đương đơn sẽ thông báo cho đương đơn vào cuối buổi phỏng vấn nếu đơn xin thị thực của đương đơn bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần được giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian xử lý thủ tục hành chính sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp. Ngoại trừ các trường hợp có nhu cầu đi Mỹ khẩn cấp (ví dụ bệnh nặng, thương tích, hoặc thành viên trực hệ trong gia đình qua đời), trước khi hỏi về tình trạng xử lý hành chính, đương đơn nên đợi ít nhất 180 ngày kể từ ngày phỏng vấn hoặc nộp tài liệu bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn xin thị thực của mình bất kỳ lúc nào tại trang web sau.