Gia hạn Thị Thực 

Biểu phí dịch vụ nhận / trả hộ chiếu/giấy tờ tại Bưu cục và chuyển phát hộ chiếu / giấy tờ tận nhà:

 • Đương đơn nộp hoặc nhận hộ chiếu/giấy tờ tại Bưu cục Thanh Xuân (Hà Nội) và Văn phòng 18A Cộng Hòa (TP. Hồ Chí Minh): không thu phí
 • Đương đơn khi nộp hộ chiếu / giấy tờ tại tất cả các bưu cục được chỉ định khác sẽ đóng lệ phí 133.000đ mỗi hộ chiếu/ giấy tờ.
 • Đương đơn khi nhận hộ chiếu/giấy tờ tại tất cả các bưu cục được chỉ định khác sẽ đóng lệ phí 143.000đ mỗi hộ chiếu/giấy tờ.
 • Dịch vụ chuyển phát tận nhà thông thường:
  • Địa chỉ nhận tại Hà Nội hoặc TP.HCM: 131.000đ mỗi hộ chiếu / giấy tờ.
  • Địa chỉ nhận tại các tỉnh thành khác: 143.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
 • Dịch vụ chuyển phát hỏa tốc:
  • Địa chỉ nhận tại Hà Nội hoặc TP.HCM: 240.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
  • Địa chỉ nhận tại các tỉnh thành khác: 302.000đ mỗi hộ chiếu /giấy tờ.
 • Bưu tá sẽ thu phí bằng tiền mặt khi giao hộ chiếu / giấy tờ, vui lòng chuẩn bị đúng số tiền phí cần trả.

Thời gian xử lý đơn xin thị thực qua đường bưu điện có thể kéo dài đến 2 tuần. Đương đơn đủ điều kiện tham gia chương trình gia hạn thị thực qua bưu điện có thể cân nhắc chờ cho đến khi qui trình xử lý hồ sơ quay trở lại bình thường để nộp đơn xin gia hạn thị thực. Chúng tôi sẽ không thể đáp ứng những yêu cầu lấy lại hộ chiếu của đương đơn trong thời gian này.

Thông báo quan trọng:

 • Đương đơn xin gia hn th thc qua đường bưu đin phải đóng phí xin thị thực tại một trong các địa điểm được liệt kê ở đây và nộp hồ sơ gia hạn tại các bưu cục được chỉ định. Đương đơn xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện cho thị thực loại J theo chương trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, với mã chương trình bắt đầu với G-1, G-2, G-3, hoặc G-7 trên Mẫu DS-2019 không phải thanh toán phí xin thị thực (MRV). Để gia hạn thị thực qua đường bưu điện, các đương đơn này cần tham khảo hướng dẫn tại đây.
  • Hồ sơ xin gia hạn thị thực của các đương đơn sống từ tỉnh Qung Nam trở ra và các tnh thành phía Bc sẽ được Đi s quán Hoa Kỳ ti Hà Ni xét duyệt. Đương đơn vui lòng chọn “VIETNAM, HANOI” khi điền đơn DS-160.
  • Hồ sơ xin gia hạn thị thực của các đương đơn sống từ tỉnh Quảng Ngãi trở vào và các tỉnh thành phía Nam sẽ được Lãnh S Quán Hoa Kỳ ti thành ph H Chí Minh xét duyệt. Đương đơn vui lòng chọn “VIETNAM, HO CHI MINH CITY” khi điền đơn DS-160.
 • Trước khi gi h sơ gia hn đến Đi s quán hoc Lãnh s quán, đương đơn phi đm bo rng mình không cn dùng h chiếu trong vòng 2 tun ti. Trong trường hp cn đi gp, đương đơn có th xin phng vn khn tđây.  
 • Chúng tôi hiểu rằng một số đương đơn xin thị thực học sinh sẽ lo lắng về ngày nhập học, chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý hồ sơ gia hạn thị thực học sinh. 
 • Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về việc mất giấy tờ khi đương đơn không làm theo hướng dẫn.

Trên trang này:


Ai sẽ có đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện

Bạn sẽ có đủ điều kiện cho chương trình gia hạn thị thực nếu bạn đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí sau:

 • Đương đơn không cần dùng hộ chiếu trong vòng 2 tuần tới.
 • Đương đơn là công dân Việt Nam, hoặc sinh sống tại Việt Nam và có xác nhận về việc lưu trú tại Việt Nam
 • Đương đơn hiện đang ở Việt Nam.
 • Đương đơn có thị thực không định cư của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 48 tháng. Thời gian 48 tháng được tính từ ngày hết hạn của thị thực đến ngày Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nhận được hồ sơ xin gia hạn thị thực của đương đơn. Đương đơn cần lên kế hoạch và nộp hồ sơ gia hạn sớm để đảm bảo mình vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình này.
 • Đương đơn đang nộp đơn xin thị thực loại B (gồm B1, B2, B1/B2), HOẶC
 • Nếu đương đơn đang nộp đơn xin bất kỳ loại thị thực không định cư nào khác (ngoài loại thị thực B), thì đương đơn trước đây phải từng được cấp ít nhất một loại thị thực khác ngoài thị thực loại B.
 • Đương đơn không bị từ chối cấp thị thực trong cuộc phỏng vấn gần nhất.
 • Thị thực trước của đương đơn không bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thu hồi và đương đơn có thể nộp hộ chiếu có thị thực trước.
 • Thị thực trước của đương đơn được cấp khi đương đơn tròn hoặc 14 tuổi trở lên và đương đơn đã được lấy dấu vân tay 10 ngón. Lưu ý: Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ bắt đầu lấy vân tay 10 ngón từ ngày 7 tháng 11 năm 2007. Nếu thị thực gần nhất của đương đơn được cấp trước ngày này hoặc được cấp trước sinh nhật lần thứ 14 của đương đơn và hiện tại đương đơn tròn hoặc 14 tuổi trở lên, đương đơn sẽ không đủ tiêu chuẩn gia hạn thị thực qua đường bưu điện vì chưa được lấy dấu vân tay 10 ngón. Nếu thị thực gần nhất của đương đơn được cấp trước sinh nhật lần thứ 14 và hiện tại đương đơn vẫn chưa tròn 14 tuổi, đương đơn vẫn đủ tiêu chuẩn gia hạn thị thực qua đường bưu điện mặc dù chưa được lấy dấu vân tay 10 ngón.
 • Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và quốc tịch trên hộ chiếu của đương đơn trùng khớp với tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và quốc tịch trên thị thực trước.
 • Đương đơn không trả lời “CÓ” cho bất cứ câu hỏi nào trong phần An ninh và Lý lịch của mẫu đơn DS‐160.

Đương đơn không đáp ứng các yêu cầu này nên đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc phỏng vấn xin thị thực. Để biết thông tin về đặt lịch hẹn trực tuyến, vui lòng truy cập Cách Xin Thị Thực.

Tôi cần nộp những gì?

Vui lòng chỉ nộp các giấy tờ được yêu cầu dưới đây. Đại sứ quán và Lãnh sự quán sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát các giấy tờ không liên quan đến hồ sơ xin thị thực được yêu cầu.

 • Hộ chiếu: Hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất hai trang trống để xin thị thực và hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực ít nhất sáu tháng tính từ thời điểm đương đơn dự định rời khỏi Hoa Kỳ
 • Hộ chiếu cũ có Thị Thực Mỹ gần nhất (nếu hộ chiếu hiện tại không có Thị Thực Mỹ)
 • Bản photo giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (nếu hộ chiếu chỉ có năm sinh)
 • Bản photo chứng minh nhân dân (nếu trong hộ chiếu ghi số CMND/CCCD khác)
 • Trang xác nhn DS-160 mới có mã vạch, đã điền đầy đủ và được nộp trực tuyến. Bạn phải điền mẫu đơn DS-160 mới khi nộp đơn xin thị thực. Mẫu đơn DS-160 đã sử dụng trước đây sẽ không được chấp nhận
 • Một (1) nh có kích thước 5cm*5cm chụp trên nền trắng, nhìn rõ hai tai, không đeo mắt kính, chụp trong vòng sáu tháng trở lại
 • Thư Xác nhận Gia hạn Thị thực qua đường bưu điện.
 • Biên lai đóng phí xin thị thực do Bưu Điện Việt Nam cấp
 • Các đương đơn không phải quốc tịch Việt Nam phải gửi kèm bằng chứng về việc cư trú hợp pháp ở Việt Nam (bản sao thẻ tạm trú, giấy phép lao động,…)
Dành cho các loại thị thực F, M và J:
 • Bản gốc I-20 hoặc DS-2019 đã được ký
 • Lệ phí SEVIS đã được thanh toán
 • Tất cả bảng điểm từ các trường đã học ở Hoa Kỳ (nếu có)
Dành cho các loại thị thực H, L, O, P, và R:
 • Mẫu đơn I-797
 • Mẫu đơn I-129S (đối với đương đơn và người phụ thuộc xin cấp mới thị thực Blanket L)
 • Thư xác nhận công việc nếu quý vị lần đầu nộp đơn xin thị thực loại H, L, O, P và R

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

 • Bản photo hộ chiếu hoặc CMND của bố mẹ,
 • Bản photo thị thực Mỹ hiện tại hoặc gần nhất của bố mẹ.

Cách Xin Thị thực

Bước 1

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị thực không định cư Điện tử (DS-160) mới. Bạn phải điền mẫu đơn DS-160 mới khi nộp đơn xin thị thực. Mẫu đơn DS-160 đã sử dụng trước đây sẽ không được chấp nhận.

Bước 2

Đăng nhập hệ thống nộp đơn trực tuyến của chúng tôi và tạo tài khoản để thanh toán phí xin thị thực (MRV). Khi đã đăng nhập, chọn “Đặt lịch hẹn”. Khi đi qua các bước của quy trình này, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về miễn phỏng vấn để xem xét việc hội đủ điều kiện xin thị thực của bạn mà không cần phỏng vấn.

Bước 3

Sau khi trả lời các câu hỏi, bạn sẽ được nhắc thanh toán phí xin thị thực. Khi đã đủ điều kiện bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách giao nhận giấy tờ. Bạn sẽ cần ba loại thông tin để đăng ký trực tuyến:

 • Số hộ chiếu
 • Số biên nhận trên biên nhận thanh toán. (Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này).
 • Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận DS-160 của bạn
Bước 4
 • In Thư Xác Nhận Miễn Phỏng Vấn Thị Thực, trong đó sẽ có mã vạch, họ tên và số hộ chiếu của bạn. 
 • Tập hợp tất cả các giấy tờ được yêu cầu ở mục “Tôi cần nộp những gì?” ở trên.
Bước 5

Hãy đến một trong những Bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát được chỉ định với Thư Xác Nhận Gia Hạn Thị Thực và các giấy tờ được yêu cầu. Nhân viên bưu cục sẽ cung cấp phong bì cho bạn để đựng hộ chiếu và giấy tờ. Vui lòng không ghim bất kỳ giấy tờ nào lại với nhau. Mỗi đương đơn phải để hộ chiếu và giấy tờ của mình trong một phong bì riêng. Bạn phải đưa phong bì cho nhân viên bưu cục và nói rõ bạn nộp hồ sơ tới Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh hay Đại sứ quán ở Hà Nội. Nhân viên bưu cục sẽ cung cấp vận đơn sau khi nhận hồ sơ, vận đơn có mã số AWB có thể dùng để tra cứu tình trạng chuyển phát hộ chiếu.

Để xem địa điểm nộp hồ sơ gia hạn thị thực qua đường bưu điện, vui lòng nhấn vào đây.

Bước 6

Bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát sẽ chuyển giấy tờ của bạn đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Bước 7

Khi quy trình xét duyệt hồ sơ xin thị thực được hoàn tất, công ty chuyển phát sẽ gửi lại giấy tờ và hộ chiếu cho bạn tại địa chỉ giao nhận giấy tờ bạn đã đăng ký trong hồ sơ của mình. Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao nhận bằng cách truy cập vào tài khoản của mình. Nếu được cấp, hộ chiếu sẽ bao gồm thị thực.

Những câu hỏi thường gặp 

Chương Trình Gia Hạn Thị thực Qua Đường Bưu Điện là gì?

 • Chương trình gia hạn thị thực qua đường bưu điện đem lại cơ hội để bạn có thể gia hạn thị thực mà không phải đến tận nơi để phỏng vấn. (Lưu ý: Phòng lãnh sự có quyền yêu cầu đương đơn đến phỏng vấn để xác nhận việc đương đơn đó có đủ điều kiện có thị thực vào Hoa Kỳ).
 • Hầu hết các đơn xin thị thực đều được xử lý và gửi trả lại trong vòng 2 tuần.
Tôi có thể gửi ảnh như thế nào?

 Nếu tôi không còn giữ hộ chiếu cũ trong đó có thị thực cũ thì sao?

 • Bạn sẽ không có đủ điều kiện để tham gia Chương Trình Gia Hạn Thị thực Qua Đường Bưu Điện.  Bạn sẽ cần phải đặt lịch hẹn và đến tận nơi phỏng vấn.

Tôi có đủ điều kiện để gia hạn thị thực qua đường bưu điện, nhưng con tôi chưa từng có thị thực.  Tôi có thể gửi đơn xin thị thực cho con mình cùng với hồ sơ của tôi được không?

 • Không.  Nếu con bạn chưa từng có thị thực, bạn cần phải đặt lịch hẹn cho con bạn và đi cùng con mình tới buổi phỏng vấn.

Tôi muốn gia hạn thị thực qua đường bưu điện, nhưng tôi cần hộ chiếu gấp để đi du lịch tới một nước khác – tôi nên làm gì:

 • Bạn nên đợi đến khi bạn trở về sau chuyến đi để gửi hồ sơ xin gia hạn thị thực của mình.

 Tôi có thể gia hạn thị thực thương mại/du lịch trong quyển hộ chiếu công vụ không?  Tôi có cần nộp Công hàm của Bộ ngoại giao không?

 • Bạn có thể gia hạn thị thực thương mại/du lịch trong quyển hộ chiếu công vụ. Thị thực thương mại/du lịch không yêu cầu Công hàm của Bộ ngoại giao.

Tôi có nên gửi thêm các giấy tờ hỗ trợ như sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp, và giấy khai sinh của mình không?

 • Không, bạn không nên gửi.  Bạn chỉ nên gửi những giấy tờ như được yêu cầu trên trang web.

Điều gì có thể làm quá trình xử lý hồ sơ xin gia hạn thị thực của tôi được nhanh hơn?

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gia hạn thị thực.  Kiểm tra những giấy tờ được yêu cầu tại đây.
 • Tải ảnh điện tử chất lượng tốt theo đúng yêu cầu.
 • In trang xác nhận đơn DS-160 bằng máy in laser để có mã vạch rõ ràng hơn.
 • Nếu bạn có một vài thị thực Hoa Kỳ trong nhiều quyển hộ chiếu cũ khác nhau, bạn chỉ cần nộp thị thực trước gần đây nhất. 
 • Nhớ nộp Thư Xác Nhận Miễn Phỏng Vấn Thị Thực. Đây là bằng chứng cho việc bạn đã trả phí xin thị thực.