Chính sách Bảo mật

On this page:


Lưu ý khi sử dụng trang web

Chúng tôi không thu thập thông tin định danh (PII) của người truy cập trang web nếu không có sự đồng ý. Người dùng web có thể lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý cung cấp các thông tin định danh khi sử dụng trang web, nếu đồng ý nghĩa là quý vị cho phép sử dụng các thông tin này với mục đích chúng tôi đã nêu. Nếu quý vị không cung cấp một số thông tin nhất định có thể ảnh hưởng đến quy trình nộp hồ sơ xin thị thực.

Nếu người dùng web đồng ý cung cấp PII, dưới các hình thức như điền biểu mẫu trên web, gởi email, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để hỗ trợ yêu cầu liên quan đến đơn xin thị thực của quý vị hoặc để hỗ trợ thông tin quý vị yêu cầu. Tùy theo thao tác của 1uy vị trên trang web, chúng tôi sẽ nhận được các thông tin khác nhau.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho quý ví với tư cách là đương đơn xin thị thực, mà dựa trên hợp đồng của chúng tôi với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

 Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ tên miền truy cập Internet của quý vị (.com, .edu, v.v.); ngày và giờ truy cập; và địa chỉ Internet của trang web (chẳng hạn như công cụ tìm kiếm hoặc trang chuyển tiếp) mà quý vị dùng để truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để ghi nhật số lượt truy cập vào các trang khác nhau từ trang web của chúng tôi và để cải tiến trang web hữu ích hơn cho khách truy cập.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Google Analytics thống kê thông tin nhân khẩu học không định danh. Thông tin này có thể bao gồm giới tính, tuổi tác và sở thích.

Chúng tôi sử dụng thông tin này theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: phân tích lưu lượng truy cập trang web, hiểu thị hiếu khách truy cập, hiểu thông tin khách quan tâm cũng như để cải thiện dịch vụ. Chúng tôi chỉ sử dụng những dữ liệu này ở dạng tổng hợp do Google Analytics cung cấp trực tiếp. Chúng tôi sẽ còn lưu những thông tin này khi còn vận hành trang web. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Nếu quý vị muốn chặn Google Analytics và các dịch vụ liên quan của Google thu thập thông tin trong khi truy cập vào bất kỳ trang web nào, quý vị có thể cài đặt công cụ từ chối tham gia tại đây.

Thông tin qua email 

Quý vị có thể cung cấp các thông tin cá nhân khi gửi email cho chúng tôi kèm theo nhận xét hoặc câu hỏi. Chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp để cải thiện dịch vụ hoặc để phản hồi yêu cầu của quý vị.

Chúng tôi có thể chuyển tiếp email của quý vị đến các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ để hỗ trợ tốt hơn. Ngoại trừ mục đích điều tra pháp lý

Trang web và ứng dụng của bên thứ ba

Chúng tôi liên kết với các mạng xã hội và trang web của bên thứ ba khác. Chúng tôi sử dụng các trang mạng xã hội để tương tác với khán giả quốc tế và tham gia vào hoạt động ngoại giao công chúng trên toàn thế giới. Các trang web mạng xã hội được sử dụng để công bố các sự kiện của đại sứ quán và thu hút sự tham gia của công chúng.

Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ phân tích trang web để đo lường số lượng khách truy cập và phát triển trang web hữu ích hơn cho khách truy cập. Trong một số trường hợp, ứng dụng của đối tác có thể yêu cầu địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và vị trí địa lý để đăng ký tài khoản. Chúng tôi không sử dụng các trang web của bên thứ ba để gạ gẫm và thu thập PII từ khách. Chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ PII nào được thu thập bởi bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và sẽ không có PII nào được tiết lộ, bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ tổ chức nào khác ngoài Bộ Ngoại giao, trừ khi được yêu cầu cho mục đích thực thi pháp luật hoặc pháp chế.

Chúng tôi có thể sử dụng nhiều loại khảo sát trực tuyến khác nhau để thu thập ý kiến ​​và phản hồi từ một mẫu khách truy cập ngẫu nhiên. Bộ Ngoại giao sử dụng khảo sát trực tuyến ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) thường kỳ để thu thập phản hồi và dữ liệu về mức độ hài lòng của khách truy cập trang web của chúng tôi. Cuộc khảo sát này không thu thập PII. Lời mời tham gia khảo sát xuất hiện với khách truy cập ngẫu nhiên, không bắt buộc, và không phải tất cả trang web của đại sứ quán có khảo sát này. Nếu quý vị từ chối tham gia khảo sát, quý vị vẫn có thể truy cập đầy đủ thông tin trên trang web của chúng tôi như những người có thực hiện khảo sát. Chỉ quản trị trang web và nhân viên phụ trách có thể sử dụng kết quả khảo sát để phục vụ mục đích công việc. Chúng tôi có thể sử dụng các khảo sát nhanh khác tùy theo mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích khi công bố khảo sát.

Thông tin được thu thập để Theo dõi và Tùy chỉnh Cookie

Cookie là một file lưu trữ mà trang web chuyển đến máy tính của người dùng web để cho phép web ghi nhớ thông tin người dùng. Thiết bị của người dùng chỉ chia sẻ thông tin trong cookie với trang web đã gởi cookie và các trang web khác không thể yêu cầu các thông tin này. Có hai loại cookie:

  • Cookie tạm: Cookie chỉ tồn tại khi trình duyệt web đang mở. Sau khi đóng trình duyệt, cookie sẽ bị xóa. Các trang web có thể sử dụng cookie tạm cho các mục đích kỹ thuật như để cho phép điều hướng web tốt hơn hoặc cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt để tương tác với trang web.
  • Cookie dài hạn: Cookie được lưu trữ trên thiết bị của người dùng để xác định người dùng mới web hoặc người dùng cũ đã từng truy cập web. Người dùng web đã truy cập web trước đó có thể chặn các lời mời tham gia khảo sát ForeSee xuất hiện lặp lại khi truy cập web lần sau.

Nếu không muốn lưu trữ cookie tạm hoặc cookie dài hạn trên thiết bị, người dùng web có thể tắt cookie trong trình duyệt. Quý vị vẫn có thể truy cập vào tất cả thông tin và tài nguyên trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều trang web phổ biến. Lưu ý rằng nếu quý vị tắt cookie trong trình duyệt, nghĩa là chặn cookie với tất cả các trang web.

Đường dẫn tới những trang web bên ngoài khác

Trang web của chúng tôi có nhiều đường dẫn liên kết tới trang web của các cơ quan, đại sứ quán, tổ chức đa phương và tổ chức tư nhân khác của Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Khi quý vị theo đường dẫn liên kết đến một trang khác, quý vị không còn truy cập trang của chúng tôi nữa và phải tuân theo các chính sách bảo mật của trang web đó.

Chúng tôi nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn không có sai sót. Bộ Ngoại giao, viên chức, nhân viên thuộc nhà thầu của Bộ Ngoại giao không cam kết đảm bảo, ngầm định hoặc rõ ràng, đối với các tài liệu và thông tin trên trang web này, gồm bảo đảm tính thương mại và tính phù hợp của các tài liệu có trên trang web này. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, hoàn chỉnh, hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc quy trình nào được nêu ở đây và không khẳng định việc sử dụng thông tin, sản phẩm hoặc quy trình đó sẽ không vi phạm quyền sở hữu tư nhân.

 Vì mục đích bảo mật trang web và để đảm bảo tất cả người dùng có thể sử dụng dịch vụ, Bộ Ngoại giao sử dụng một số chương trình phần mềm giám sát lưu lượng mạng nhằm xác định hành vi đăng hoặc thay đổi thông tin trái phép hoặc gây thiệt hại. Các hành vi trái phép này bị nghiêm cấm và xử phạt theo Đạo luật Computer Fraud and Abuse Act of 1986.

Thông tin thu thập từ web cũng có thể được sử dụng cho các cuộc điều tra thi pháp được chỉ định. Ngoại trừ các mục đích trên, không có lý do hợp pháp nào khác để thu thập thông tin định danh người dùng web hoặc hành vi sử dụng của họ. Việc đăng thông tin và / hoặc thay đổi thông tin trái phép trên các trang web này đều bị nghiêm cấm và có thể bị truy tố theo Đạo luật Đạo luật Computer Fraud and Abuse Act of 1986, và Điều 18 U.S.C. Sec.1001 và 1030.